Søndagens aksjetips

Stemningen på Oslo Børs kan ha snudd. Brytes de neste tekniske motstandsnivåene på stigende omsetning, kan det bli riktig morsomt.

OPPTUR: Fortsetter oppturen forbi de neste, tekniske motstandsnivåene, kan det bli moro på Oslo Børs fremover. Foto: Tradingview
Aksjeanalyse

Hovedindeksen steg 4,2 prosent sist uke, fra 811,85 til 845,72.

Siden nyttår har hovedindeksen falt 9,2 prosent. De siste 12 månedene er det nå en nedgang på 6,9 prosent.

Fra bunnen intradag den 16. mars (605,28) er oppgangen på 39.7 prosent. Fra all-time high (946,63 den 17. januar) er det fremdeles en nedgang på 10,7 prosent.

Stemningen kan ha snudd

Forrige søndag gjorde vi oppmerksom på at det kunne være rom for en rekyl opp, kanskje mot 200-dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske motstanden på 830-nivået. Den måtte brytes på stigende omsetning for å signalisere videre oppgang mot neste tekniske motstand.

Vi la til at etter trendbruddet, og med den fallende tendensen i RSI-chartet, kunne en eventuell oppgang bli forbigående. 

Rekylen kom og gikk nesten helt opp til 850-nivået. Den neste testen kommer da på 850-nivået. Hvis det og 50-dagers glidende gjennomsnitt brytes på stigende omsetning, kan oppgangen fortsette opp mot 860- og kanskje 880-nivået igjen i løpet av de kommende ukene.

For å signalisere oppgang til tidligere all-time high må 880-nivået brytes på stigende omsetning.

RSI testet 50-nivået igjen og bekreftet den nye positive undertonen. Med en etablering over 50-nivået, og brudd på den fallende trenden, kan resten av 2020 bli riktig morsomt på Oslo Børs.

Så lenge den nye, positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned igjen også bli forbigående og gi kjøpsmuligheter.

KORREKSJON: Hovedindeksen steg forbi 200-dagers glidende gjennomsnitt og testet teknisk motstand i underkant av 50-dagers glidende gjennomsnitt og 850-nivået. Foto: Tradingview

Hausseindeksene

Hausseindeksen, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den steg fra 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Etter en kraftig oppgang til 83 i midten av juni, snudde den korte hausseindeksen ned igjen.

I henhold til teorien, som det er redegjort for i Aksjeskolen, som ble utgitt på Hegnar Media første gang i 1991, er det alltid salgssignal i et fallende marked når hausseindeksen faller under 68.

Hausseindeksen falt under 68 i slutten av juni. Etter en ny oppgang til 71 i midten av august, snudde den ned og falt under 68 igjen et par dager senere.

De foregående to ukene falt den 38 punkter til 22, mens den lange falt 19 til 42. Siste uke snudde det litt opp og den korte steg 8 punkter til 30, mens den lage steg 2 punkter til 44.

Hausseindeksen er nå i ingemannsland, men en oppgang forbi 50 igjen vil være positivt.

KORREKSJON: Hausseindeksen steg 8 punkter til 30 sist uke. Foto: Investtech

Det tekniske fundamentet

Gjennom april og begynnelsen av mai dannet konsolideringen i hovedindeksen, i området 725 til 750, et fundament for videre oppgang. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840.

Bruddet på 840-nivået signaliserte videre oppgang mot 860 og 880. Etter oppgangen til 880 snudde det ned igjen både i august og i oktober.

På oversiden er det teknisk motstand på 850-, 860-, 875-, og 880-nivået. Under 830 er det tekniske støtte på 820, 800, 792, 775, 750, 736 og 725 til 720. 

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår er hovedindeksen ned 9,2 prosent.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.