Søndagens aksjetips

De glidende gjennomsnittene og den sterke tekniske motstanden på 880-nivået er blitt brutt de siste to ukene. Resten av 2020 kan fremdeles bli moro på Oslo Børs.

KJØPSSIGNAL: Hovedindeksen på Oslo Børs brøt den tekniske motstanden på 880-nivået sist uke. Foto: Tradingview
Aksjeanalyse

Etter å ha steget 4,2 prosent forrige uke steg hovedindeksen på Oslo Børs nye 5,5 prosent siste uke, fra 845,72 til 892,01.

Siden nyttår har hovedindeksen likevel falt 4,2 prosent. De siste 12 månedene er det nå en nedgang på 2,6 prosent.

Fra bunnen intradag den 16. mars (605,28) er oppgangen på 47,4 prosent. Fra all-time high (946,63 den 17. januar) er det fremdeles en nedgang på 5,8 prosent.

Mot ny rekord?

Forrige søndag skrev vi at med en etablering over 50-nivået, og brudd på den fallende trenden i RSI-chartet, kan resten av 2020 bli riktig morsomt på Oslo Børs. RSI brøt gjennom 50-nivået og bekreftet den nye positive undertonen sist uke. Den fallende trendlinjen ble også brutt. 

Den tekniske motstanden på 880-nivået har blitt testet flere ganger siden sommeren. Mandag kom bruddet på høy omsetning, men under oppgangen de tre siste dagene av uken falt omsetningen kraftig tilbake. Det kan ha vært et signal om at den tekniske støtten på 880-nivået skal testes allerede kommende uke.

Etter bruddet på 880-nivået skal det også i henhold til teorien komme en korreksjon tilbake mot 880-nivået før ny oppgang. Stopper den på den tekniske støtten blir det et solid fundament for videre oppgang. Og teknisk sett kan hovedindeksen da på sikt fortsette opp mot 970.

Usikkerheten ligger i omsetningen og 880-nivået. Oppgang må komme på stigende omsetning for å gi den substans. Kommer den på fallende omsetning, slik vi så mot slutten av forrige uke, varsler det oftest korreksjon ned igjen.

Skulle hovedindeksen falle under 880-nivået vil det være et klart svakhetstegn. Da kan det også komme et fall ned mot 860-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt igjen. Men så lenge den nye, positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner bli forbigående og gi kjøpsmuligheter.

Resten av 2020 kan fremdeles bli moro på Oslo Børs.

KJØPSSIGNAL: Hovedindeksen steg 5,5 prosent siste uke, men på fallende omsetning de fire siste dagene. Foto: Tradingview

Hausseindeksene steg

Hausseindeksen, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den steg fra 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Etter en kraftig oppgang til 83 i midten av juni, snudde den korte hausseindeksen ned igjen.

I henhold til teorien, som det er redegjort for i Aksjeskolen, som ble utgitt på Hegnar Media første gang i 1991, er det alltid salgssignal i et fallende marked når hausseindeksen faller under 68.

Hausseindeksen falt under 68 i slutten av juni. Etter en ny oppgang til 71 i midten av august, snudde den ned og falt under 68 igjen et par dager senere.

De foregående to ukene falt den 38 punkter til 22, mens den lange falt 19 til 42. Forrige uke snudde det litt opp og den korte steg 8 punkter til 30, mens den lage steg 2 punkter til 44.

Sist uke steg den korte hele 34 punkter til 64, mens den lange steg 15 til 59.

RETT OPP: Hausseindeksen smalt opp 34 punkter sist uke. Foto: Investtech

Det tekniske fundamentet

Gjennom april og begynnelsen av mai dannet konsolideringen i hovedindeksen, i området 725 til 750, et fundament for videre oppgang. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840.

Bruddet på 840-nivået signaliserte videre oppgang mot 860 og 880. Etter oppgangen til 880 snudde det ned igjen både i august og i oktober, men i november ble det brutt.

På oversiden er det teknisk motstand på 900-nivået og på 920-nivået, før all-time high kommer innen rekkevidde. Under 880 er det teknisk støtte på 860, 830, 820, 800, 792, 775, 750, 736 og 725 til 720.

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår er hovedindeksen ned 2,6 prosent.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.

søndagens aksjetips
teknisk analyse
aksjetips
Nyheter
Børs
Aksjeanalyse