Søndagens aksjetips

Oslo Børs kan være inne i et sterkt oppadgående marked.

STERKT: Oppgangen fortsatte for 3. uke på rad. Foto: Tradingview
Aksjeanalyse

Etter å to uker med oppgang på 4,2 og 5,5 prosent, fortsatte hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,8 prosent sist uke, fra 892,01 til 908,44.

Siden nyttår har hovedindeksen likevel falt 2,5 prosent, men de siste 12 månedene er den nå opp 0,6 prosent.

Fra bunnen intradag den 16. mars (605,28) er oppgangen på 50 prosent. Fra all-time high (946,63 den 17. januar) er nedgangen nå bare på 4,0 prosent.

Sterkt oppadgående marked

Bruddene på den tekniske motstanden på 830- og 860-nivået, og bruddene på 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt i begynnelsen av november, signaliserte videre oppgang. 

Etter bruddet på 880-nivået skulle det i henhold til teorien komme en korreksjon tilbake mot 880-nivået før ny oppgang. Det ble ikke noe av den testen sist uke, og markedet kan være så sterkt at den ikke kommer. Før fredagens oppgang kom det imidlertid en korreksjon tilbake mot 900-nivået, og fortsetter oppgangen forbi toppene fra forrige uke vil det signalisere videre oppgang.

Dagene med sterk oppgang, slik som oppgangen 9. november og 16. november, kom på høy omsetning. Det kan tolkes som positive tegn på at oppgangen kan fortsette. Og fortsetter oppgangen forbi 913, på høy omsetning, kan det signalisere videre oppgang mot 920 og kanskje ny all-time high før året er omme.

Teknisk sett kan hovedindeksen fremdeles fortsette opp mot 965 – 970. Den positive undertonen i RSI-chartet, og bruddet på den fallende trendlinjen i toppen, støtter også en slik utvikling. 

Forbigående kan det komme ny testing av 900-nivået, og den tekniske støtten på 880-nivået er heller ikke blitt testet skikkelig, men så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned mot disse nivåene bli forbigående og gi kjøpsmuligheter.

OPPGANG: Hovedindeksen på Oslo Børs korrigerte kraftig ned i slutten av oktober, men snudde rett opp igjen i november. Foto: Tradingview

Hausseindeksene steg

Hausseindeksen, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den falt til 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Etter en kraftig oppgang til 83 i midten av juni, snudde den korte hausseindeksen ned igjen.

I henhold til teorien, som det er redegjort for i Aksjeskolen, som ble utgitt på Hegnar Media første gang i 1991, er det alltid salgssignal i et fallende marked når hausseindeksen faller under 68. Spørsmålet blir da hvilken tilstand markedet er i.

Hausseindeksen falt under 68 i slutten av juni. Etter en ny oppgang til 71 i midten av august, snudde den korte ned, falt under 68 igjen et par dager senere og stoppet på 22.

Så kan det diskuteres om fallet kom i et fallende marked eller i et marked som bare fortsatte å konsolidere i området mellom 795 og 880? I ettertid, etter at den tekniske støtten på 795-nivået holdt, kan utviklingen tolkes som at markedet fremdeles bare fortsatte sidelengs innenfor intervallet.

Teorien sier også at når indeksen stiger forbi 50 er det en bekreftelse på et oppadgående marked. Forrige uke steg den korte hele 34 punkter til 64 og sist uke steg den korte 8 til 72, mens den lange steg 5 til 64.

Når hausseindeksen passerer 70 er vi inne i et sterkt oppadgående marked, gitt at det er utløst kjøpssignal. 

OPPADGÅENDE: Hausseindeksen passerte 70 og det betyr at Oslo Børs kan være inne i et sterkt oppadgående marked. Foto: Investtech

Det tekniske fundamentet

Gjennom april og begynnelsen av mai dannet konsolideringen i hovedindeksen, i området 725 til 750, et fundament for videre oppgang. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840.

Bruddet på 840-nivået signaliserte videre oppgang mot 860 og 880. Etter oppgangen til 880 snudde det ned igjen både i august og i oktober, men i november ble det brutt.

På oversiden er det teknisk motstand på 920-nivået, før all-time high kommer innen rekkevidde. Under 900 er det teknisk støtte på 880, 860, 830, 820, 800, 792, 775, 750, 736 og 725 til 720.

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår er hovedindeksen ned 2,5 prosent.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.

søndagens aksjetips
teknisk analyse
aksjetips
Nyheter
Børs
Aksjeanalyse