Søndagens aksjetips

Ny all-time high kan komme allerede mandag. I så fall blir resten av uken ganske spennende.

RETT OPP: Hovedindeksen på Oslo Børs har steget 18,3 prosent siden bunnen i slutten av oktober. Foto: Dreamstime
Aksjeanalyse

Etter tre uker med oppgang fortsatte hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,1 prosent sist uke, fra 908,44 til 946,30. Den sluttet også på dagens høyest, som i seg selv var et tegn på styrke.

Siden nyttår har hovedindeksen steget 1,6 prosent, og det er første gangen siden coronakrakket i mars at hovedindeksen igjen er i pluss for året. De siste 12 månedene er den nå opp 3,9 prosent.

Fra bunnen intradag den 16. mars (605,28) er oppgangen på 56,3 prosent. Fra all-time high (946,63 den 17. januar) er det ikke lenger noen nedgang å snakke om.

All-time high?

Bruddene på den tekniske motstanden på 830- og 860-nivået, og bruddene på 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt i begynnelsen av november, signaliserte videre oppgang.

Bruddet på 880-nivået signaliserte at hovedindeksen kunne stige videre til 965 – 970. Og det kan ikke utelukkes at oppgangen fortsetter – opp mot 1.000 før året er omme. Det vil i så fall gi en oppgang i år på 11,4 prosent. Og det er rom for det i den stigende trenden.

Etter bruddet på 880-nivået skulle det i henhold til teorien komme en korreksjon tilbake mot 880-nivået før ny oppgang. Det ble ikke noe av den testen sist uke, og markedet kan være så sterkt at den ikke kommer. Før fredagens oppgang kom det imidlertid en korreksjon tilbake mot 900-nivået, og fortsetter oppgangen forbi toppene fra forrige uke vil det signalisere videre oppgang.

God balanse

Dagene med sterk oppgang, slik som oppgangen 9. november, 16. november og 24. november, kom på høy omsetning. Det kan tolkes som at det er en god volumbalanse og at oppgangen kan fortsette.

Oppgangen fredag kom på lavere omsetning, men det skal man ikke legge for stor vekt på. Teknisk sett kan hovedindeksen fremdeles fortsette opp mot 965 – 970. Den positive undertonen i RSI-chartet, og bruddet på den fallende trendlinjen i toppen, støtter også en slik utvikling.

RSI har imidlertid stanget opp i et overkjøpt område, noe som kan signalisere gevinstsikring. Det er ikke sikkert den kommer før ny all-time high er et faktum, men rekorden kan komme allerede mandag og da kan resten av uken komme med en liten korreksjon.

Det kan komme en korreksjon, med testing av 930, 920, 910 og kanskje 900-nivået. Den tekniske støtten på 880-nivået er heller ikke blitt testet skikkelig, men så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned mot disse nivåene bli forbigående og gi kjøpsmuligheter.

REKORD: Oppgangen siden coronakrakket i mars er nå på 56 prosent. Foto: Dreamstime

Hausseindeksene steg videre

Hausseindeksen, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den falt til 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Etter en kraftig oppgang til 83 i midten av juni, snudde den korte hausseindeksen ned igjen.

I henhold til teorien, som det er redegjort for i Aksjeskolen (utgitt på Hegnar Media første gang i 1991), er det alltid salgssignal i et fallende marked når hausseindeksen faller under 68. Spørsmålet blir da hvilken tilstand markedet er i.

Hausseindeksen falt under 68 i slutten av juni. Etter en ny oppgang til 71 i midten av august, snudde den korte ned, falt under 68 igjen et par dager senere og stoppet på 22.

Så kan det diskuteres om fallet kom i et fallende marked eller i et marked som bare fortsatte å konsolidere i området mellom 795 og 880? I ettertid, etter at den tekniske støtten på 795-nivået holdt, kan utviklingen tolkes som at markedet fremdeles bare fortsatte sidelengs innenfor intervallet.

Teorien sier også at når indeksen stiger forbi 50 er det en bekreftelse på et oppadgående marked. Når hausseindeksen passerer 70 er vi inne i et sterkt oppadgående marked, gitt at det er utløst kjøpssignal.

For to uker siden steg den korte hele 34 punkter til 64. Forrige uke steg den korte 8 til 72, mens den lange steg 5 til 64. Sist uke fortsatte den korte opp 7 til 79 og den lange steg 5 til 69.

STERK: Hausseindeksen er sterk og signaliserer at Oslo Børs er inne i et sterkt oppadgående marked. Foto: Dreamstime

Det tekniske fundamentet

Gjennom april og begynnelsen av mai dannet konsolideringen i hovedindeksen, i området 725 til 750, et fundament for videre oppgang. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840.

Bruddet på 840-nivået signaliserte videre oppgang mot 860 og 880. Etter oppgangen til 880 snudde det ned igjen både i august og i oktober, men i november ble det viktige motstandsnivået brutt.

Bruddet på 880-nivået den 9. – 11. november signaliserte at hovedindeksen kunne fortsette opp mot 965 – 970.

På oversiden er det teknisk motstand rundt all-time high. Under 920 er det teknisk støtte på 900 og 880- De neste nivåene er kanskje ikke så aktuelle lenger, men de kommer på 860, 830, 820, 800, 792, 775, 750, 736 og 725 til 720.

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 949,01 fra mandag 20. januar 2020.

Siden nyttår er hovedindeksen opp 1,6 prosent. I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 en oppgang på 5,25 prosent.

teknisk analyse
aksjetips
søndagens aksjetips
Nyheter
Børs
Aksjeanalyse