Søndagens aksjetips – nå med fire aksjer

Teknisk analyse av hovedindeksen på Oslo Børs. Zalaris ga kjøpssignal fredag og Golden Ocean kan gi nytt kjøpssignal når som helst. DNB og Subsea 7 ga kjøpssignal for en måned siden, men kan fremdeles ha mer å gå på.

BØRSENE STIGER: Sist uke ga flere signaler om at oppgangen kan fortsette kommende uke. Foto: Dreamstime
Aksjeanalyse

Etter tre uker med oppgang kom korreksjonen på Oslo Børs og hovedindeksen falt 1,2 prosent fra 946,30 til 935,41. 

Siden nyttår har hovedindeksen steget 0,4 prosent. De siste 12 månedene er den nå opp 5,8 prosent.

Fra bunnen intradag den 16. mars (605,28) er oppgangen på 54,5 prosent. Fra all-time high (946,63 den 17. januar) er hovedindeksen ned 1,2 prosent.

Ny rekord før jul?

Etter å ha snust på all-time high sist fredag kom korreksjonen. Vi antydet også forrige søndag at den kunne komme, siden RSI hadde stanget opp i et overkjøpt område, over 70, men utelukket ikke at Oslo Børs kunne stige til ny all-time high før den kom.

Vi skrev at det kunne resultere i testing av 930, 920, 910 og kanskje 900-nivået, men at så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsatte kunne eventuelle korreksjoner ned mot disse nivåene bli forbigående og gi kjøpsmuligheter.

Hovedindeksen falt tilbake mot 924 onsdag og torsdag, men steg pent igjen fredag.

Hvis oppgangen fortsetter forbi 936 og 940 på stigende omsetning, kan det også ligge an til et nytt støt opp mot all-time high før jul. Det er rom for det både i den stigende trenden i hovedchartet og i RSI-chartet. Og som vi har skrevet tidligere, er det også rom for videre oppgang mot 965 – 970 før nyttår. Vi vil heller ikke avskrive et støt opp mot 1.000 før nyttår riktig enda.

Så lenge den positive undertonen fortsetter kan eventuelle korreksjoner fremdeles også bli forbigående.

KORREKSJON: Etter tre uker med oppgang korrigerte Oslo Børs litt ned igjen sist uke. Foto: Dreamstime

Hausseindeksene

Hausseindeksen, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den falt til 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Etter en kraftig oppgang til 83 i midten av juni, snudde den korte hausseindeksen ned igjen.

I henhold til teorien, som det er redegjort for i Aksjeskolen (utgitt på Hegnar Media første gang i 1991), er det alltid salgssignal i et fallende marked når hausseindeksen faller under 68. Spørsmålet blir da hvilken tilstand markedet er i.

Hausseindeksen falt under 68 i slutten av juni. Etter en ny oppgang til 71 i midten av august, snudde den korte ned, falt under 68 igjen et par dager senere og stoppet på 22.

Så kan det diskuteres om fallet kom i et fallende marked eller i et marked som bare fortsatte å konsolidere i området mellom 795 og 880? I ettertid, etter at den tekniske støtten på 795-nivået holdt, kan utviklingen tolkes som at markedet fremdeles bare fortsatte sidelengs innenfor intervallet.

Teorien sier også at når indeksen stiger forbi 50 er det en bekreftelse på et oppadgående marked. Når hausseindeksen passerer 70 er vi inne i et sterkt oppadgående marked, gitt at det er utløst kjøpssignal.

Forrige uke fortsatte den korte opp 7 til 79 og den lange steg 5 til 69. Sist uke korrigerte den korte ned 1 til 78, mens den lange steg 4 til 73.

KORREKSJON: Den korte hausseindeksen falt tilbake sist uke. Foto: Investtech

Det tekniske fundamentet

Gjennom april og begynnelsen av mai dannet konsolideringen i hovedindeksen, i området 725 til 750, et fundament for videre oppgang. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840.

Bruddet på 840-nivået signaliserte videre oppgang mot 860 og 880. Etter oppgangen til 880 snudde det ned igjen både i august og i oktober, men i november ble det viktige motstandsnivået brutt.

Bruddet på 880-nivået den 9. – 11. november signaliserte at hovedindeksen kunne fortsette opp mot 965 – 970.

På oversiden er det teknisk motstand rundt all-time high. Under 920 er det teknisk støtte på 900 og 880- De neste nivåene er kanskje ikke så aktuelle lenger, men de kommer på 860, 830, 820, 800, 792, 775, 750, 736 og 725 til 720.

Hovedindeksen de siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 949,01 fra mandag 20. januar 2020.

Siden nyttår er hovedindeksen opp 0,4 prosent. I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 en oppgang på 5,25 prosent.

Zalaris utløste kjøpssignal

Bruddet på den tekniske motstanden i underkant av 47-nivået utløste kjøpssignal med potensial opp mot 55 – 56 kroner i løpet av de kommende tre månedene.

Det er en positiv undertone i RSI-chartet og da gjenstår det bare et brudd på den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet før oppturen kan fortsette. Og forutsatt at den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan korreksjoner ned bli forbigående og gi kjøpsmuligheter.

Teorien tilsier også at den tekniske støtten på 46,8-nivået kan bli testet før videre oppgang. 

STIGENDE TREND: Aksjen har utløst kjøpssignal og ligger midt i den stigende trenden. Foto: Dreamstime

Nær kjøpssignal i Golden Ocean

De siste to ukene har Golden Ocean stanget mot den tekniske motstanden på 4,35-nivået (dollar) på Nasdaq. Det har kommet etter at aksjen har utløst flere kjøpssignal de siste ukene.

Først ble de glidende snittene brutt på rundt 3,70. Deretter brøt 50-dagers snitte over 200-dagers snittet og etablerte et såkalt gyllent kryss. Det er ofte et positivt signal for den videre utviklingen.

Ved brudd på den tekniske motstanden på 4,35-nivået på stigende omsetning vil potensiale være opp 5,50 dollar i løpet av det kommende halvåret.

Det har vært en positiv undertone i RSI-chartet de siste månedene. Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned bli forbigående og gi kjøpsmuligheter. Det er teknisk støtte på 4,34 og mer ned 3,75-nivået og de glidende snittene.

Utviklingen for Golden Ocean  på Oslo Børs er lik en i New York og med brudd på 38-nivået blir det utløst kjøpssignal med potensial opp mot 45 kroner. Da vil 50-dagers glidende gjennomsnitt også bryte over 200-dagers glidende gjennomsnitt og etablere et såkalt gyllent kryss (golden cross).

Forutsatt at den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner bli forbigående.

KJØPSSIGNAL: Ved brudd på 38-nivået vil det bli utløst kjøpssignal med potensial opp mot 45 kroner. Foto: Tradingview

Slik er chartet for Golden Ocean på Nasdaq.

STANGER MOT KJØP: Golden Ocean har brutt den lange fallende trendlinjen i hovedchartet og tester nå den tekniske motstanden på 4,35-nivået. Brudd opp vil utløse nytt kjøpssignal. Foto: Dreamstime

DNB kan fortsette opp

DNB  utløste kjøpssignal sist da 149-nivået ble brutt på stigende omsetning. Det kom etter at de glidende snittene ble brutt og bekreftet helt i begynnelsen av november. Potensialet opp til 164 kroner er allerede tatt ut. Holder aksjen seg over en liten teknisk støtte på 160-nivået kan det være et fundament for videre oppgang mot 173 – 177 kroner. 

Forutsatt at den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner bli forbigående, selv om de skulle gå tilbake til 149-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt.

KJØPSSIGNAL: DNB utløste kjøpssignal sist da 149-nivået ble brutt på stigende omsetning. Foto: Tradingview

Nytt kjøpssignaal i Subsea 7?

Subsea 7  utløste kjøpssignal da den brøt de glidende snittene i begynnelsen av november. Det ble utløst nytt kjøpssignal med potensial opp til 90 da den tekniske motstanden på 75-nivået ble brutt.

Kursmålet er på det nærmeste nådd, men ved brutt på 90-nivået er det rom for videre oppgang mot 100, 107 og 112 kroner. Det er teknisk støtte på 84-, 80- og 75-nivået.

Forutsatt at den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner bli forbigående.

MOTSTAND: Subsea 7 utløste kjøpssignal da den brøt de glidende snittene i begynnelsen av november. Det ble utløst nytt kjøpssignal med potensial opp til 90 da den tekniske motstanden på 75-nivået ble brutt. Foto: Tradingview
søndagens aksjetips
teknisk analyse
aksjetips
ZAL
dnb
GOGL
SUBC
Nyheter
Børs
Aksjeanalyse