Tre meglerhus om Ocean Yield

Salgsprisen for «Connector» anslås til 74 millioner dollar. Nå snakker analytikerne.

TAR GREP: Kepler Cheuvreux nedjusterer ifølge en analyse kursmålet på Ocean Yield til 31 kroner pr. aksje, fra tidligere 34 kroner. Her ved Lars Solbakken, adm. dir. i Ocean Yield. Foto: Eivind Yggeseth
Aksjeanalyse

Kepler Cheuvreux nedjusterer ifølge en analyse kursmålet på Ocean Yield   til 31 kroner pr. aksje, fra tidligere 34 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling, skriver TDN Direkt.

Salgsprisen for «Connector», som ble annonsert fredag kveld, anslås til 74 millioner dollar, som er seks millioner dollar, eller 0,3 kroner pr. aksje, lavere enn Kepler Cheuvreuxs anslag. 

Meglerhuset anslår ifølge nyhetsbyrået en utbyttegrad på 51 prosent i 2021 og 85 prosent i 2022, mens kursmålet nedjusteres som følge av en svekkelse i amerikanske dollar.

Avtale om salg

Ocean Yield inngikk 4. desember en avtale om å selge fartøyet «Connector». Fartøyet er forventet å bli levert til kjøperen i løpet av fjerde kvartal.

«Tatt i betraktning de nåværende svake utsiktene for oljeservicesegmentet mener Ocean Yield at det er i selskapets favør å selge skipet da dette vil redusere porteføljerisikoen og forbedre netto fortjeneste og kontantstrøm. Salget vil derfor styrke selskapets utbyttekapasitet fremover», het det fra selskapet.

Selskapet vil bokføre et tap på 70 millioner dollar i fjerde kvartal knyttet til salget.

Reduserer risiko

Arctic Securities verdsatte «Connector» til 60 millioner dollar og ser på dermed på salget som positivt, og skriver at det reduserer den gjenværende risikoen i selskapets portefølje.

DNB Markets hadde ifølge TDN Direkt spådd et lite positivt nettoresultat for «Connector» i 2021, men negative fem millioner dollar på kontantbasis.

«Pro rata ser transaksjonen nøytral ut for Ocean Yields kontantposisjon, mens egenkapitalandelen reduseres med ett prosentpoeng», skriver meglerhuset. 

Analytikerne peker samtidig på at selskapet fortsetter å bygge ned eksponeringen mot offshore, som etter deres syn reduserer usikkerhet rundt utbyttekapasitet.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling med kursmål 28 kroner pr. aksje på Ocean Yield.