Søndagens aksjetips – med fire spennende, grønne aksjer

Hausseindeksen falt 10 punkter sist uke, mens hovedindeksen var retningsløs. Fire spennende, grønne aksjer utvikler seg nesten likt.

RETNING: Den siste uken har hovedindeksen på Oslo Børs svinget opp og ned innenfor et smalt intervall. Det er fremdeles blå himmel, men det begynner å komme inn litt flere skyer. Foto: Dreamstime
Aksjeanalyse

Hovedindeksen falt 1,1 prosent, fra 973,97 til 987,92 sist uke.

De siste 12 månedene har hovedindeksen på Oslo Børs steget 5,3 prosent. Siden nyttår er oppgangen på 1,4 prosent.

Liten flaggformasjon

Den stigende trenden peker videre oppover og gir fremdeles rom for videre oppgang mot 1.100 i løpet av året, gitt at trenden ikke blir brutt eller endrer stigningstakt.

RSI stanget over 70 igjen for to uker siden. Det varslet at Oslo Børs var overkjøpt og kanskje var klar for en korreksjon. Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter vil fremdeles eventuelle, nye korreksjoner kunne bli forbigående.

Den siste ukens ser det ut til at det er blitt utviklet en såkalt bullish flaggformasjon. Det betyr også at et nytt brudd på 1.000-nivået kan gi en rask oppgang til 1.010. Fall under 988 kan imidlertid utløse et lite negativt signal og da kan det komme et fall ned mot 975 og kanskje 960.

Det er teknisk støtte på 960, 948, 935, 930 og 925. Fall gjennom disse nivåene vil utløse små salgssignal. Fall under 948 vil også bryte 50-dagers glidende gjennomsnitt og signalisere at hovedindeksen kan falle til 925 og kanskje 880-nivået igjen.

KONSOLIDERING: Hovedindeksen hakker videre i underkant av 1.000-nivået. Foto: Tradingview

Hausseindeksene 

Invettechs hausseindeks, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den falt til 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Teorien sier at når indeksen stiger forbi 50 er det en bekreftelse på et oppadgående marked. Når hausseindeksen passerer 70 er vi inne i et sterkt oppadgående marked, gitt at det er utløst kjøpssignal.

Teorien sier også at en hausseindeks mellom 80 og 90 er tegn på fare. Da har nesten alle aksjer gitt kjøpssignal som sitt siste signal, og nesten alle investorene er blitt positive. Det er ofte tegn på at toppen nærmer seg. Legg også merke til at den korte hausseindeksen snudde ned igjen to ganger i fjor. Det skjedde etter at den hadde steget til 80 i januar, og etter at den steg til 83 juni.

I henhold til teorien, som det er redegjort for i Aksjeskolen (utgitt på Hegnar Media første gang i 1991), er det alltid salgssignal i et fallende marked når hausseindeksen faller under 68. Spørsmålet blir da hvilken tilstand markedet er i. Er det fremdeles på vei opp, etter en konsolidering, eller har det snudd ned.

Den første uken i år steg den korte 5 til 86, mens den lange steg 4 til 85. Sist uke falt den korte 10 til 76, mens den lange falt 1 til 84.

KORREKSJON: Hausseindeksen falt 10 punkter sist uke. Foto: Investtech

Det tekniske fundamentet

Gjennom april og begynnelsen av mai dannet konsolideringen i hovedindeksen et fundament for videre oppgang, i området 725 til 750. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840.

Bruddet på 840-nivået signaliserte videre oppgang mot 860 og 880. Etter oppgangen til 880 snudde det ned igjen både i august og i oktober, men i november ble det viktige motstandsnivået brutt.

Bruddet på 880-nivået den 9. – 11. november signaliserte at hovedindeksen kunne fortsette opp mot 965 – 970. Etter bruddet på 970-nivået var det gode muligheter for at et nyttårsrally kunne sende hovedindeksen opp til 1.000.

På oversiden er det ikke noe teknisk motstand rett i overkant av 1.000-nivået. Brudd opp kan i første omgang signalisere videre oppgang mot 1.010. 

Det er litt teknisk støtte ned mot 960 og mer ned mot 948 til 945. De neste nivåene kommer på 935, 930, 925, 900 og 880-nivået. Brudd ned gjennom disse nivåene vil utløse små salgssignal med potensial ned til neste nivå. Under 880 kommer den neste nivåene på 860, 830, 820, 800, 792, 775, 750, 736 og 725 til 720.

Hovedindeksen de siste fem årene

All-time high for hovedindeksen på Oslo Børs er 973,97 fra fjorårets siste handelsdag. Intradag høy på 975,90 fra 29. desember 2020.

I 2020 steg hovedindeksen 4,6 prosent. I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 en oppgang på 5,25 prosent.

Fire grønne aksjer

Grønne aksjer har vært skikkelig i støtet de siste måneden. Vi har sett på fire av de kanskje mest spennende av dem. Aker Carbon Capture  , Nel  , Quantafuel  og Tomra  .

Aker Carbon Capture konsoliderer

Det er ikke lang historikk i denne aksjen  , men den har utviklet en stigende trend og etablert en rekke nivåer.

Aksjen ligger i øvre sjiktet av den stigende trenden og pent over sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt. Den tester nå teknisk støtte på 18,40-nivået og skulle det bli brutt er det mer teknisk støtte ned mot 16-nivået, 15-nivået og det glidende snittet.

RSI har kommet ned fra et overkjøpt området og støtter med det konsolideringen. Den positive undertonen er brutt og det kan signalisere lavere stigningstakt. Så lenge RSI holder seg over 50-nivået er det trolig ikke den store faren for et større fall, men faller RSI under 50-nivået kan det åpne for testing av neste støttenivå, det glidende snittet og kanskje bunnen i trenden.

Så lenge RSI setter en bunn over den forrige kan det etableres en ny positiv undertone, og så lenge den fortsetter kan eventuelle korreksjoner bli forbigående og gi nye kjøpsmuligheter.

Nytt, lite kjøpssignal ved oppgang forbi 19,70 på stigende omsetning.

KONSOLIDERER: Aker Carbon Capture-aksjen har utviklet en stigende trend og tester nå teknisk støtte på 18,40-nivået. Foto: Tradingview

Nel er overkjøpt

Nel-aksjen  har steget kraftig de siste par månedene og kan være i ferd med å etablere en litt brattere stigende trend, med potensial opp mot 40 og 50 kroner på litt sikt, men også med potensial ned mot 22-nivået og bunnen i den litt brattere trenden.

Aksjen har vært kraftig overkjøpt og har signalisert at det kunne komme gevinstsikring og en korreksjon. Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner bli forbigående og gi nye kjøpsmuligheter.

Det er litt teknisk på 30-nivået og mer ned mot 27-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt.

OVERKJØPT: Nel-aksjen har steget kraftig de siste månedene, men var overkjøpt og kanskje klar for en liten korreksjon. Foto: Tradingview

Quantafuel tester motstand

Quantafuel-aksjen  har hentet seg pent inn igjen etter korreksjonen gjennom september og oktober. Aksjen kan være i ferd med å utvikle en rektangelformasjon, med topp på 75,50 og bunn på 37,50. I så fall kan et brudd opp signalisere videre oppgang mot 113 kroner, i løpet av de kommende fire til fem månedene. Et brudd ned kan i så fall signalisere fall mot null!

Ved eventuelle korreksjoner er det på kort sikt teknisk støtte ned 56,60-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt, og mer ned mot 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned bli forbigående og gi nye kjøpsmuligheter. Men skulle aksjen snu ned igjen og fallet under 37,50-nivået, kan det bli skummelt.

REKTANGEL: Quantafuel-aksjen kan være i ferd med å utvikle en rektangelformasjon med topp på 75,50 og bunn på 37,50. Foto: Tradingview

Tomra sidelengs

Tomra-aksjen  har gått sidelengs og utviklet en rektangelformasjon, med topp på 424 og bunn på 353. Brudd opp vil signalisere at oppgangen kan fortsette opp mot 495 på fire til fem måneders sikt. Brudd ned vil signalisere at aksjen kan falle ned mot 282 og bryte den stigende trenden.

Det er en lang, positiv undertone i RSI-chartet, som fortsetter å støtte den lange stigende hovedtrenden. Så lenge den holder kan korreksjoner blir forbigående og gi nye kjøpsmuligheter. 

Den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet fortsetter imidlertid å legge en demper på utviklingen i stigningstakten, og så lenge den fortsetter er det også stor sannsynlighet for at aksjen fortsetter innenfor intervallet en stund til. Og skulle RSI falle under 50 øker sannsynligheten for testing av 400-nivået, de glidende snittene og kanskje bunnen i rektangelformasjonen.

REKTANGEL: Tomra-aksjen har gått sidelengs siden september i fjor og har utviklet en rektangelformasjon. Foto: Tradingview