SEB nedgraderer: Ikke lenger kjøp

Etter den seneste tids sterke kursutvikling, mener analytikerne i SEB risk/reward er mindre attraktiv.

NEDGRADERER: SEB nedgraderer ifølge en analyse Yara til hold fra en kjøpsanbefaling, og nedjusterer kursmålet til 380 kroner pr. aksje, fra tidligere 395 kroner. Foto: Yara
Aksjeanalyse

SEB nedgraderer ifølge en analyse Yara  til hold fra en kjøpsanbefaling, og nedjusterer kursmålet til 380 kroner pr. aksje, fra tidligere 395 kroner, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset skriver at ureamarkedet er sterkt med priser opp mer enn 10 prosent hittil i år, drevet av sesongmessig sterkere etterspørsel fra USA og Europa, kombinert med midlertidig redusert tilbud grunnet vedlikehold og sesongmessige lave driftsrater i Kina.

«CRU venter en svakere markedsbalanse i 2021 og prisene er ventet å falle i andre kvartal. Vi mener dagens verdsettelse av ganske fair, og nedgraderer til hold», skriver meglerhuset.

Ebitda anslaget for 2021 reduseres ifølge nyhetsbyrået med fire prosent, hvor positive effekter fra høyere ureapriser er mer enn utlignet av høyere energikostnader og valuta.

«Etter den seneste tids sterke kursutvikling, mener vi risk/reward er mindre attraktiv», skriver SEB.

Det seneste året er aksjen opp 21,6 prosent, mens Yaras kursutvikling den siste måneden er opp 11,1 prosent.