Søndagens aksjetips – med fire vinneraksjer

Det kan være duket for en korreksjon både i hovedindeksen og de fire aksjene som er vinnerne så langt i år.

SPESIALSKIP: Acergy Viking eies av Eidesvik Offshore. Foto: EIDESVIK OFFSHORE
Aksjeanalyse

Det ble en uke med nye rekorder og en oppgang på 0,6 prosent til 994,21. Tirsdag steg hovedindeksen til ny all-time high på 1.004,69 og onsdag ble det satt ny intradag høy på 1.009,93. 

De siste 12 månedene har hovedindeksen på Oslo Børs steget 5,6 prosent. Siden nyttår er oppgangen på 2,1 prosent.

Økt usikkerhet

Forrige søndag gjorde vi oppmerksom på en liten, såkalt bullish flaggformasjon. Med et nytt brudd på 1.000-nivået kunne det gi en rask oppgang til 1.010. Det stoppet foreløpig der og hovedindeksen korrigerte litt ned igjen.

Ny oppgang forbi 1.005 på stigende omsetning kan være et signal om videre oppgang. 

Den stigende trenden peker videre oppover og gir fremdeles rom for videre oppgang mot 1.100 i løpet av året, gitt at trenden ikke blir brutt, eller endrer stigningstakt. Men usikkerheten økte også en smule den siste uken.

RSI stanget over 70 igjen for to uker siden. Det varslet at Oslo Børs var overkjøpt og kanskje var klar for en korreksjon. Fall under 988 kan utløse et lite negativt signal, og da kan det fortsette ned mot 975 og kanskje 960. Skulle hovedindeksen korrigere videre ned under 960 er det sterkere teknisk støtte i området 949 til 925. Fall gjennom disse nivåene vil utløse små salgssignal. 

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter vil fremdeles eventuelle, nye korreksjoner kunne bli forbigående.

ALL-TIME HIGH: Hovedindeksen satte to ny rekorder sist uke. Det ble både ny sluttrekord og ny intradag høy. Foto: Tradingview

Hausseindeksen på farlig nivå

Invettechs hausseindeks, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den falt til 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Teorien sier at når indeksen stiger forbi 50 er det en bekreftelse på et oppadgående marked. Når hausseindeksen passerer 70 er vi inne i et sterkt oppadgående marked, gitt at det er utløst kjøpssignal.

Teorien sier også at en hausseindeks mellom 80 og 90 er tegn på fare. Da har nesten alle aksjer gitt kjøpssignal som sitt siste signal, og nesten alle investorene er blitt positive. Det er ofte tegn på at toppen nærmer seg. Legg også merke til at den korte hausseindeksen snudde ned igjen to ganger i fjor. Det skjedde etter at den hadde steget til 80 i januar, og etter at den steg til 83 juni.

I henhold til teorien, som det er redegjort for i Aksjeskolen (utgitt på Hegnar Media første gang i 1991), er det alltid salgssignal i et fallende marked når hausseindeksen faller under 68. Spørsmålet blir da hvilken tilstand markedet er i. Er det fremdeles på vei opp, selv etter en korreksjon, eller har det snudd ned?

Den første uken i år steg den korte 5 til 86, mens den lange steg 4 til 85. Forrige uke falt den korte 10 punkter til 76, mens den lange falt 1 til 84. 

Sist uke falt den korte 5 punkter til 71, mens den lange steg 3 til 87.

KORREKSJON: Den korte hausseindeksen falt videre til 71 sist uke, mens den lange hausseindeksen fortsatte opp til det høyeste siden 2007. Foto: Investtech

Det tekniske fundamentet

Gjennom april og begynnelsen av mai dannet konsolideringen i hovedindeksen et fundament for videre oppgang, i området 725 til 750. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840.

Bruddet på 840-nivået signaliserte videre oppgang mot 860 og 880. Etter oppgangen til 880 snudde det ned igjen både i august og i oktober, men i november ble det viktige motstandsnivået brutt.

Bruddet på 880-nivået den 9. – 11. november signaliserte at hovedindeksen kunne fortsette opp mot 965 – 970. Etter bruddet på 970-nivået var det gode muligheter for at et nyttårsrally kunne sende hovedindeksen opp til 1.000.

Nå er det litt teknisk støtte ned mot 988 og 960, og mer ned mot 949 til 925. De neste nivåene kommer på 900 og 880-nivået. Brudd ned gjennom disse nivåene vil utløse små salgssignal med potensial ned til neste nivå. Under 880 kommer den neste nivåene på 860, 830, 820, 800, 792, 775, 750, 736 og 725 til 720.

Hovedindeksen de siste fem årene

All-time high for hovedindeksen på Oslo Børs er 973,97 fra fjorårets siste handelsdag. Intradag høy på 975,90 fra 29. desember 2020.

I 2020 steg hovedindeksen 4,6 prosent. I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 en oppgang på 5,25 prosent.

Fire vinneraksjer

Prosafe-aksjen   , Havyard-aksjen   , Eidesvik Offshore-aksjen   og Pexip-aksjen   er vinnerne på Oslo Børs så langt i år. Alle fire kan nå være klare for en korreksjon.

Prosafe-aksjen    har snudd opp og brutt flere tekniske motstandsnivå. De viktigste var 1,0-nivået, 1,3-nivået og 2,0-nivået. De glidende snittene har også snudd opp og etablert et såkalt gyllent kryss.

Det er en langsiktig, positive undertone og en positiv trend i RSI-chartet. RSI har stanget opp i et overkjøpt område gang på gang, og hver gang har kursen gjort et nytt hopp.

Til tross for den kraftige oppgangen, fra bunnen på 74 øre intradag 5. i november, ligger aksjen fremdeles innenfor den lange, fallende trenden. Aksjen må stige forbi 3,50 kroner for å bryte den. Og før det må 2,75-nivået brytes på stigende omsetning.

Aksjen testet den tekniske støtten på 2,0-nivået fredag og sluttet over. Faller den gjennom, samtidig som den stigende trenden i RSI-chartet blir brutt, kan aksjen falle videre. Det er i så fall litt teknisk støtte på 1,75-nivået og mer ned mot 50-dagers glidende gjennomsnitt og 1,28-nivået.

Forutsatt at den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner bli forbigående og gi nye kjøpsmuligheter.

PROSAFE: Aksjen har snudd opp, men falt tilbake og testet 2,0-nivået fredag. Faller den videre kan det gi ny testing av 1,30-nivået. Foto: Tradingview

Eidesvik Offshore  ligner litt på Prosafe og har gått som en kule siden bunnen intradag på 2,10 kroner den 5. oktober. Etter å ha brutt flere tekniske motstandsnivå har aksjen stanget opp i taket i den lange, fallende trenden og sterk teknisk motstand i overkant av 5,0-nivået.

For å gi nytt kjøpssignal må aksjen bryte topplinjen i den fallende trenden igjen, passere 5,0-nivået og etablere seg på oversiden. Det kan i så fall åpne for videre oppgang mot 6,0-, 7,0- og kanskje 8,0 kroner.

Etter å ha vært overkjøpt har aksjen korrigert ned igjen 23 prosent, fra den høyeste noteringen forrige fredag. Fortsetter korreksjonen er det teknisk støtte ned mot, og i underkant av, 4,0-nivået. Ryker også den er det mer teknisk støtte ned mot 50-dagers glidende gjennomsnitt og 3,50-nivået. Og under der er det sterk, teknisk støtten på 3,0-nivået og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet holder kan eventuelle korreksjoner bli forbigående og gi nye kjøpsmuligheter, men her gjelder det å følge godt med. Faller RSI under 50-nivået er et ikke sikkert at den tekniske støtte på 3,90-nivået holder.

EIDESVIK OFFSHORE: Aksjen har sust opp fra bunnen i oktober og korrigerte ned igjen mot slutten av uken. Foto: Tradingview

Siden bunnen på 1,80 kroner i september har Havyard-aksjen  steget over 1.400 prosent. Aksjen nærmet seg tidligere all-time high på 34 kroner torsdag.

Aksjen har vært kraftig overkjøpt de siste månedene. Etter den siste oppgangen er det blitt satt en topp under den foregående, som kan signalisere at det er rom for en litt større korreksjon. Det er litt teknisk støtte på 26,0- og 23,0 nivået, og mer ned mot 20,0-nivået 19,0-nivået, 50-dagers glidende gjennomsnitt og 18,0-nivået.

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet holder kan eventuelle korreksjoner bli forbigående og gi nye kjøpsmuligheter, men her gjelder det å være våken. Brytes 50-nivået i RSI-chartet vil det også bryte den positive undertonen. Da kan i så fall aksjen også fortsette ned mot både 15,0- og 9,50-nivået.

HAVYARD: Aksjen har gått som en kule den siste månedene, men nå signaliserer RSI at det er rom for en større korreksjon. Foto: Tradingview

Pexip-aksjen   har snudd rett opp igjen og steget over 60 prosent siden bunnen intradag på 56,12 kroner den 15. desember i fjor. 

Aksjen tester nå de høyeste nivåene fra i fjor sommer og det er sterk, teknisk motstand på 92-nivået. Den må brytes på stigende omsetning for å signalisere videre oppgang mot tidligere topper på over 100 kroner, fra midten av mai i fjor, og all-time high på 105,68 kroner fra 19. mai.

Aksjen er blitt kraftig overkjøpt den siste uken. Sammen med den sterke oppgangen de siste ukene, kan det signalisere gevinstsikring. I så fall er det teknisk støtte på 88,50-nivået og litt mer ned mot 85,50-, 83,50- og 79,0-nivået.

Så lenge den positive undertonen fortsetter kan eventuelle korreksjoner bli forbigående og gi nye kjøpsmuligheter.

PEXIP: Aksjen har steget kraftig den siste månedene. Nå signaliserer RSI at det kan være rom for en korreksjon, men det er ikke sikkert den kommer før aksjen har brutt 92,0-nivået. Foto: Tradingview