Søndagens aksjetips – med fem interessante vindaksjer

Det er både rom for oppgang og nytt fall på Oslo Børs. Av fem vindaksjer er det to som er litt skumle, men alle fem kan kanskje være i ferd med å bunne ut og snu opp igjen.

VIND: Vindmøller til havs kan være fremtiden, og noen vil spesialisere seg på installasjon. Foto: Ulstein
Aksjeanalyse

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,2 prosent fra 991,78 til 993,62 sist uke. De siste 12 månedene har hovedindeksen steget 7,2 prosent og siden nyttår er den opp 2,0 prosent.

1.050 eller 915?

Som de to foregående søndagene ligger usikkerheten fremdeles i utviklingen i RSI-chartet. Selv om det snudde opp igjen både i hovedchartet og RSI, spøker det fremdeles for at det kan utvikles en litt kompleks dobbel topp og et vendepunkt i hovedchartet.

Det er imidlertid en positiv undertone og en stigende trend i RSI-chartet. Det signaliserer at eventuelle korreksjoner kan bli forbigående og at den videre retningen mest sannsynlig er opp. Brudd på den fallende trendlinjen vil signalisere økt stigningstakt og at det kan komme et nytt støt opp til ny all-time high.

Utviklingen i RSI-chartet kan også støtte en mulig rektangelformasjon i området 1.005 - 960. Ved brudd opp, på stigende omsetning, vil det signalisere at hovedindeksen kan fortsette opp mot 1.050. 

Det later ikke til å være en overhengende faret for det på kort sikt, men faller hovedindeksen gjennom 960-nivået vil det signalisere at nedturen kan fortsette ned mot 915, med teknisk støtte underveis på 945- og 925-nivået.

Tekst Foto: Tradingview

Hausseindeksen litt ned

Den første uken i 2021 steg den korte 5 til 86, mens den lange steg 4 til 85. De neste to ukene falt den korte 15 punkter til 71, mens den lange steg 3 til 87.

Etter at den korte falt kraftig i januar har den hentet seg inn igjen. Forrige uke steg den korte 6 til 63. Den lange steg 1 til 85. Sist uke falt de begge 1 til henholdsvis 62 og 84.

STIGENDE BUNNER: Den korte hausseindeksen svinger kraftig, men den har i hvert fall satt stigende bunnen siden coronakrakket. Foto: Tradingview

Litt mer om hausseindeksen

Investtechs hausseindeks, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den falt til 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Teorien sier at når indeksen stiger forbi 50 er det en bekreftelse på et oppadgående marked. Når hausseindeksen passerer 70 er vi inne i et sterkt oppadgående marked, gitt at det er utløst kjøpssignal.

Teorien sier også at en hausseindeks mellom 80 og 90 er tegn på fare. Da har nesten alle aksjer gitt kjøpssignal som sitt siste signal, og nesten alle investorene er blitt positive. Det er ofte tegn på at toppen nærmer seg. Legg også merke til at den korte hausseindeksen snudde ned igjen to ganger i fjor. Det skjedde etter at den hadde steget til 80 i januar, og etter at den steg til 83 juni.

I henhold til teorien, som det er redegjort for i Aksjeskolen (utgitt på Hegnar Media første gang i 1991), er det alltid salgssignal i et fallende marked når hausseindeksen faller under 68. Spørsmålet blir da hvilken tilstand markedet er i? Er det fremdeles på vei opp, selv etter en korreksjon, eller har det snudd ned?

Vindaksjer konsoliderer

Vi har sett på tre vindaksjer og to vindserviceaksjer. Det er Aker Offshore Wind, Vestas Wind, Ørsted, Magnora og Cadeler.

Aker Offshore Wind   har snudd ned igjen fra toppen i januar, brutt 50-dagers glidende gjennomsnitt og tester nå den tekniske støtten på 8,5-nivået. 

RSI har falt under 50-nivået og varslet lavere stigningstakt i slutten av januar. Den fallende trendlinjen i RSI-chartet presser stigningstakten ned og den positive undertonen kan være i ferd med å bli punktert. Ved et markert brudd vil det signalere lavere stigningstakt og at korreksjonen i hovedchartet kan fortsette.

SVAKHETSTEGN: Aksjen tester den tekniske støtten på 8,5-nivået og kan være i ferd med å punktere den positive undertonen i RSI-chartet. Foto: Tradingview

Brytes den tekniske støtten på 8,5-nivået vil det åpne for fall til 7,5 kroner og kanskje bunnen i den stigende trenden. De neste tekniske støttenivåene kommer på 7 og 6,15 kroner.

For å snu tendensen må RSI snu opp igjen, og bryte 50-nivået og den fallende trendlinjen. Da kan det i så fall også komme en oppgang igjen mot 10,15-nivået, og kanskje 12,50-nivået og ny all-time high i hovedchartet.

Vestas Wind-aksjen VWS har korrigerte tilbake fra toppen i den stigende trenden og testet bunnen. Aksjen har utviklet en fallende sekundærtrend og kan være i ferd med å bryte ned gjennom bunnlinjen i den lengre stigende trenden.

Aksjen har brutt 50-dagers glidende gjennomsnitt og bekreftet bruddet sist uke. Aksjen har også falt under den tekniske støtten på 1.315- og 1.300-nivået. Det kan bety at 1.185-nivået og 200-dagers glidende gjennomsnitt også står for tur for å bli testet. I så fall vil det gi trendbrudd og åpne opp for videre fall. Under 1.185 er det teknisk støtte på 1.140-, 1.060-, 1.000- og 910-nivået.

VESTAVIND: Aksjen er inne i en svak periode og et trendbrudd kan ikke utelukkes. Foto: Tradingview

Den positive undertonen i RSI-chartet ble brutt i slutten av januar. Det varslet at det også kan komme et trendbrudd i hovedchartet. Det er en fallende trendlinje i RSI-chartet, og RSI testet 50-nivået sist uke og snudde ned igjen. Det kan være signaler om at aksjen også skal teste 200-dagers snittet før det eventuelt snur opp igjen.

For å signalisere ny oppgang må RSI snu opp igjen og bryte 50-nivået og den fallende trendlinjen. I hovedchartet må den tekniske motstanden på 1.315-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt brytes på stigende omsetning.

Ørsted-aksjen ORSTED har, i likhet med Vestas Wind, vært gjennom en kraftig korreksjon. Aksjen har allerede korrigert ned fra toppen til midten i den stigende trenden, og utviklet en fallende sekundærtrend. Det er ikke sikkert fallet er over.

Aksjen har brutt både 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt og tester nå den tekniske støtten på 1.000-nivået. Faller den videre kan det åpne for fall ned mot 920, 842, 788 og kanskje 740.

NEDTUR: Aksjen har korrigert kraftig innenfor den stigende hovedtrenden og nå testet den viktige tekniske støtten på 1.000-nivået. Foto: Tradingview

50-nivået i RSI-chartet ble brutt i midten av januar. Den positive undertonen i RSI-chartet ble punktert i slutten av januar og brutt i begynnelsen av februar. Det har signalisert lavere stigningstakt og støttet den fallende sekundærtrenden i hovedchartet. RSI kan nå være i ferd med å snu og i så fall kan det snu tendensen og kanskje bidra til at den tekniske støtten på 1.000-nivået holder.

For å utløse nye kjøpssignal må RSI snu opp igjen og bryte den fallende trendlinjen og 50-nivået. I tillegg må aksjen snu opp og bryte 200-dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske motstanden på 1.060-nivået, på stigende omsetning.

Magnora-aksjen    har konsolidert i området 28 og ned mot 24 og 21 kroner. Fredag snudde aksjen rett opp igjen og samtidig ble den positive undertonen i RSI-chartet bekreftet.

Den fallende trendlinjen i RSI-chartet har i lengre tid presset ned stigningstakten, men etter et par større korreksjoner har aksjen hver gang snudd opp igjen og steget til nye høyder. Så langt har det bare ført til at aksjen har brutt den bratteste stigende trenden og utviklet en ny med litt lavere stigningstakt.

POSITIV UNDERTONE: Aksjen snudde rett opp igjen fredag og brøt sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt igjen. Foto: Tradingview

Det er en positiv undertone i RSI-chartet og RSI har brutt over 50-nivået igjen. Fortsetter RSI opp, og bryter den fallende trendlinjen i toppen, vil det kanskje fjerne lokket som har holdt stigningstakten nede og signalisere økende stigningstakt.

Det er teknisk motstand på på 28-nivået. Brudd på dette vil utløse nytt kjøpssignal og da kan aksjen fortsette opp mot både 32, 33 og 35 kroner på litt sikte.

Skulle alt snu ned igjen er det teknisk støtte på 21-nivået. Brudd på det vil i så fall åpne for at aksjen kan falle til 19, bunnen i trenden, 16,5 og kanskje 15 kroner igjen, som i slutten av oktober.

Cadeler-aksjen   hoppet rett fra 24 til 30 og 33 kroner i løpet av et par dager i starten på januar. Den fortsatte videre opp mot 35 kroner før den fortsatte sidelengs og i en mulig svakt, fallende trend, med en bunn ned mot 31,50 kroner.

Det har hele tiden blitt satt lavere topper og bunner i RSI-chartet og den fallende trendlinjen må brytes for å signalisere økende stigningstakt igjen.

SIDELENGS: Aksjen spratt opp i 33 kroner og fortsatte opp til 35,89 kroner på det høyeste 25. januar. Det er teknisk støtte på 31,50 og teknisk motstand på 35-nivået. Foto: Tradingview

Faller aksjen gjennom den tekniske støtten på 31,50-nivået kan aksjen falle videre til 29,50 og kanskje ned i intervallet der aksjen startet i desember, i området 24 til 25 kroner.

På oversiden må 33,15-nivået brytes på stigende omsetning for å signalisere oppgang til 34,80 og kanskje ny all-time high. Det må i så fall skje sammen med et brudd på den fallende trendlinjen i RSI-chartet.

Det tekniske fundamentet på Oslo Børs

Gjennom april og begynnelsen av mai 2020 dannet konsolideringen i hovedindeksen et fundament for videre oppgang, i området 725 til 750. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840.

Bruddet på 840-nivået signaliserte videre oppgang mot 860 og 880. Etter oppgangen til 880 snudde det ned igjen både i august og i oktober, men i november ble det viktige motstandsnivået brutt.

Bruddet på 880-nivået den 9. – 11. november signaliserte at hovedindeksen kunne fortsette opp mot 965 – 970. Etter bruddet på 970-nivået var det gode muligheter for at et nyttårsrally kunne sende hovedindeksen opp til 1.000.

Nå er det teknisk motstand opp mot 1.000 og all-time high. På nedsiden er det 960-, 947- og 925-nivået som gjelder. De neste nivåene kommer på 900 og 880. Brudd ned gjennom disse nivåene vil utløse små salgssignal med potensial ned til neste nivå.

Hovedindeksen på Oslo Børs de siste fem årene

All-time high for hovedindeksen på Oslo Børs er 1.004,69 fra 19. januar 2021. Intradag høy på 1.009,93 kom dagen etter, den 20. januar.

I 2020 steg hovedindeksen 4,6 prosent. I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 en oppgang på 5,25 prosent.