Roger Berntsens sykliske favoritter

En global sektorrotasjon er i gang, og Nordnet-analytikeren tror Oslo Børs blir en av vinnerbørsene i år.

SYKLISK OPTIMIST: Nordnet-analytiker Roger Berntsen. Foto: FaTV
Aksjeanalyse

Sykliske aksjer fortsetter å skille seg positivt ut på Wall Street. Fredag var det på bekostning av defensive aksjer (konsum, forsyning), mens det i går var teknologi som fikk svi.

Eksempelvis har Caterpillar og Dow Chemical utmerket seg, med 4-5 prosent oppgang fredag og 3-4 prosent oppgang i går.

Også i den asiatiske handelen har sykliske aksjer vært i vinden de siste par dagene.

«Vi ser nå en storstilt sektorrotasjon globalt», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i sin morgenkommentar tirsdag.

Renter og stimulanser

Han er ikke overrasket over bevegelsene, gitt den siste tids renteutvikling. 

«De lange rentene, deriblant 30-årige statsobligasjoner i USA, handles nå over 2 prosent, det dobbelte av nivåene etter virusutbruddet i mars i fjor. Stigende renter, som i dette tilfellet, indikerer forventninger om økte vekst -og inflasjonsforventninger, noe som favoriserer olje -og råvareaksjer, samt bank -og finansaksjer», fortsetter analytikeren.

Berntsen mener det er naturlig å anta at sektorrotasjonen vil fortsette i 2021.

«Investorene venter at smittesituasjonen etterhvert vil komme under kontroll, noe som vil gi økt vekst i økonomien. For øvrig ligger det i kortene at de kraftige stimulansetiltakene vil opprettholdes en god stund, det vil si inntil arbeidsmarkedet er tilbake til normalen. Med andre ord ligger forholdene til rette for at de sykliske aksjene vil fortsette å gjøre det bra fremover», skrev han i mandagens morgenkommentar.

Øyner 75 dollar fatet

Nordnet-analytikeren viser videre til at en rekke internasjonale meglerhus har oppjustert sine oljeprisanslag for 2021 de siste dagene, deriblant Morgan Stanley og Goldman Sachs. 

Disse forventer nå en oljepris på henholdsvis 70 og 75 dollar fatet i løpet av tredje kvartal. 

«Skulle oljeprisen nå disse nivåene, vil dette hjelpe de oljerelaterte selskapene på Oslo Børs betydelig i 2021. Det kan altså tenkes at Oslo Børs blir en av vinnerbørsene i år», fortsetter Berntsen.

Syv sykliske favoritter

Her hjemme har Nordnet-analytikeren spesielt tro på syv aksjer fremover.

I oljesektoren trekker han frem Equinor  og Aker BP  .

– Høyere oljeetterspørsel, kombinert med begrenset tilbud, vil være svært positivt for oljeprodusentene, forklarer han.

Norsk Hydro  og Yara  er også blant Berntsens sykliske favoritter, og i sjømatsektoren liker han best Mowi  , Lerøy Seafood  og Salmar  .

– Restaurantmarkedet må antas å komme delvis tilbake i 2021, noe som vil hjelpe betydelig for sjømatgigantene, sier analytikeren.

Vi gjør oppmerksom på at Berntsen har eierinteresser i alle de nevnte selskapene utenom Yara.