Søndagens aksjetips med teknisk analyse av Nel, Aker Carbon, Scatec og Everfuel

Hovedindeksen på Oslo Børs korrigerte ned fredag. Nå blir det spennende i både Nel, Aker Cabon, Scatec og Everfuel.

CARBONFANGST: Å fange CO2 er blitt en ny industri. Foto: Bloomberg
Aksjeanalyse

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,4 prosent fra 993,62 til 1.007,07 sist uke. De siste 12 månedene har hovedindeksen steget 12,5 prosent og siden nyttår er den opp 3,4 prosent.

Ventet korreksjon

Bruddet på den tekniske motstanden på 1.000-nivået utløste kjøpssignal og det kom en rask oppgang til 1.027,66. Fredag kom korreksjonen, noe som er i tråd med teorien etter et brudd på et teknisk motstandsnivå. Nå  skal det testes. 

Bryter hovedindeksen ned igjen, vil det være et svakhetstegn. Stopper korreksjonen på den tekniske støtten, vil det danne et fundament for videre oppgang, som i første omgang kan være opp mot 1.050.

Den positiv undertonen og den stigende trenden i RSI-chartet signaliserer fremdeles at eventuelle korreksjoner kan bli forbigående, og at den videre retningen fremdeles kan være opp. 

Det later ikke til å være en overhengende fare for det på kort sikt, men faller hovedindeksen under 1.000-nivået, og fortsetter ned gjennom 960-nivået, vil det signalisere at nedturen kan fortsette ned mot 915, med teknisk støtte underveis på 945- og 925-nivået.

KORREKSJON: Hovedindeksen utløste kjøpssignal og nå skal den tekniske støtten på 1.000-nivået testes. Foto: Tradingview

Hausseindeksen

Den første uken i 2021 steg den korte 5 til 86, mens den lange steg 4 til 85. De neste to ukene falt den korte 15 punkter til 71, mens den lange steg 3 til 87.

Etter at den korte falt kraftig i januar har den hentet seg inn igjen. Forrige uke falt de begge 1 til henholdsvis 62 og 84. Siste uke steg den korte 1 til 63, mens den lange falt 1 til 83.

BLANDET: Den korte hausseindeksen steg 1 til 63 sist uke. Foto: Investtech

To trendbrudd og to som faller mot bunnen, men alle fire kan få en rekyl opp.

Vi har sett nærmere på fire grønne aksjer, og analysert dem teknisk. To har brutt den stigende trenden og to kan være på vei mot å teste bunnen i trenden, men alle fire kan få en rekyl opp igjen snart. 

Aker Carbon Capture   og Everfuel   har brutt den stigende trenden, mens Nel   og Scatec   faller mot bunnen i den stigende trenden.

Aker Carbon Capture-aksjen har mangedoblet seg siden aksjen ble notert på Euronext Growth i fjor høst. All-time high på 22,70 kroner (23,63 intradag) kom den 19. januar i år.

Aksjen falt tilbake og testet 50-dagers glidende gjennomsnitt, og den tekniske støtte på 16,70-nivået, i slutten av januar. Etter en rekyl opp, som stoppet under den foregående toppen, falt aksjen igjen og brøt 50-dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske støtten på 16,70-nivået.

TRENDBRUDD: Aker Carbon Capture-aksjen har brutt den stigende trenden og den tekniske støtten på 16,7-nivået. Foto: Tradingview

Den positive undertonen i RSI-chartet ble brutt et par dager etter at aksjen steg til all-time high. Noen ganger kan det være et signal om et forestående trendbrudd. RSI satte så en ny topp under den foregående, samtidig med at det ble satt en ny topp i hovedchartet. Et par dager senere ble 50-dagers glidende gjennomsnitt i hovedchartet brutt og 50-nivået i RSI-chartet brutt, noe som signaliserte lavere stigningstakt. Et par dager senere ble også bunnlinjen i den stigende trenden brutt.

Aksjen falt på det meste ned mot neste tekniske støtte, men endte uken på 15 kroner. Det er rom for en rekyl opp igjen mot den tekniske motstanden på 16,70-nivået, og det er ikke uvanlig at den brutt bunnlinjen blir testet før det stakes ut en ny retning. For å signalisere videre oppgang til 19,20-nivået, og den fallende trendlinjen i hovedchartet, må i så fall 16,70-nivået brytes på stigende omsetning 

Med den fallende trendlinjen i RSI-chartet signaliseres det fremdeles en svak utvikling, og både 50-nivået og den fallende trendlinjen må brytes for å signalisere økende stigningstakt og ny oppgang. 

Faller aksjen under den tekniske støtten på 12,60-nivået kommer neste tekniske støtte på 9,80-nivået.

Utviklingen for Nel-aksjen   de siste månedene ligner på utviklingen i ACC-aksjen. Den stigende sekundærtrenden er brutt og aksjen har brutt 50-dagers glidende gjennomsnitt. Den tekniske støtten på 30,50-nivået ble også brutt og aksjen falt videre til 200-dagers glidende gjennomsnitt.  Aksjen tester nå en tynn, teknisk støtte på 25-nivået. Brytes den er 22 kroner neste.

KORREKSJON: Nel-aksjen har brutt 50-dagers glidende gjennomsnitt og tester nå 200-dagers glidende gjennomsnitt. Foto: Tradinview

Den stigende trenden i RSI-chartet ble brutt samtidig med at den stigende sekundærtrenden i hovedchartet ble brutt. RSI har også brutt 50-nivået, signaliserte lavere stigningstakt og falt ned mot et oversolgt område. Det kan åpne for en rekyl opp, men det er ikke sikkert den når helt opp til 30,50-nivået igjen.

Den positive undertonen i RSI-chartet er borte og dermed er den videre utviklingen litt usikker.

Det er mulig fallet stopper mot 200-dagers glidende gjennomsnitt, men det kan også bli testing av den sterkere, tekniske støtte på 22,80-nivået. De neste nivåene kommer på 21-, 17,70- og 15.

Scatec-aksjen    har også utviklet seg tilsvarende ACC og Nel. Aksjen steg til all-time high på 397,60 den 8. januar, og stanget samtidig i taket i den ett år lange stigende trenden. Aksjen falt under den tekniske støtten på 347-nivået, brøt 50-dagers glidende gjennomsnitt og fortsatte ned til bunnen i trenden. Aksjen brøt også den tekniske støtten på 257-nivået og punkterte sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt. 

SALGSSIGNAL: Scatec-aksjen har brutt både 50-dagers glidende gjennomsnitt og 200-dagers snittet. Foto: Tradingview

RSI stupte og brøt den positive undertonen, 50-nivået og dykket under 30. Det signaliserer at aksjen er oversolgt og at det er rom for en rekyl, kanskje opp mot 280 og 300 igjen på litt sikt. I så fall vil den stigende trenden være berget for denne gangen. Den positive undertonen er imidlertid brutt, noe som gjør det hele litt mer usikkert.

Under 249 er det tekniske støtte på 230, 190 og sterkere teknisk støtte på 180. 

Everfuel   har utviklet seg som de tre andre aksjene over. Opp i løpet av november og desember, og ned i januar og februar. Den stigende trenden ble brutt og 50-dagers glidende gjennomsnitt har snudd ned, etter at aksjen falt gjennom den tekniske støtten på 115-nivået.

SALGSSIGNAL: Everfuel-aksjen brøt den stigende trenden i midten av mars og har utviklet en fallende trend. Foto: Tradingview

RSI stanget rett opp i et overkjøpt område, over 80, allerede fra start i november. Siden det har det blitt satt lavere topper og bunner, og da 50-nivået ble brutt hadde den stigende trenden i hovedchartet allerede blitt brutt.

Nå er det teknisk støtte på 83-nivået og sterkere på 71-nivået. Under det nivået er det lite teknisk støtte før på 44-nivået, og dernest på 31-nivået.

Med RSI ned mot 30 begynner aksjen å nærme seg å bli oversolgt. I så fall kan det være rom for en rekyl, kanskje opp mot 115-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Det må brytes på stigende omsetning for å signalisere videre oppgang mot tidligere høyder.

Det tekniske fundamentet på Oslo Børs

Gjennom april og begynnelsen av mai 2020 dannet konsolideringen i hovedindeksen et fundament for videre oppgang, i området 725 til 750. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840.

Bruddet på 840-nivået signaliserte videre oppgang mot 860 og 880. Etter oppgangen til 880 snudde det ned igjen både i august og i oktober, men i november ble det viktige motstandsnivået brutt.

Bruddet på 880-nivået den 9. – 11. november signaliserte at hovedindeksen kunne fortsette opp mot 965 – 970. Etter bruddet på 970-nivået var det gode muligheter for at et nyttårsrally kunne sende hovedindeksen opp til 1.000. DA den tekniske motstanden på 1.000-nivået ble brutt, signaliserte det videre oppgang mot 1.050. Over 1.050 kommer 1.100 og 1.200 innen rekkevidde i løpet av året.

Nå er det teknisk støtte på 1.050 og 1.025. Under 1.025 er det 1.000-, 960-, 947- og 925-nivået som gjelder. De neste nivåene kommer på 900 og 880. Brudd ned gjennom disse nivåene vil utløse små salgssignal med potensial ned til neste nivå.

Hovedindeksen på Oslo Børs de siste fem årene

All-time high for hovedindeksen på Oslo Børs er 1.064,29 fra 11. mars 2021. Intradag høy på 1.069,66 kom samme dag.

I 2020 steg hovedindeksen 4,6 prosent. I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 en oppgang på 5,25 prosent.

Litt mer om hausseindeksen

Investtechs hausseindeks, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den falt til 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Teorien sier at når indeksen stiger forbi 50 er det en bekreftelse på et oppadgående marked. Når hausseindeksen passerer 70 er vi inne i et sterkt oppadgående marked, gitt at det er utløst kjøpssignal.

Teorien sier også at en hausseindeks mellom 80 og 90 er tegn på fare. Da har nesten alle aksjer gitt kjøpssignal som sitt siste signal, og nesten alle investorene er blitt positive. Det er ofte tegn på at toppen nærmer seg. Legg også merke til at den korte hausseindeksen snudde ned igjen to ganger i fjor. Det skjedde etter at den hadde steget til 80 i januar, og etter at den steg til 83 juni.

I henhold til teorien, som det er redegjort for i Aksjeskolen (utgitt på Hegnar Media første gang i 1991), er det alltid salgssignal i et fallende marked når hausseindeksen faller under 68. Spørsmålet blir da hvilken tilstand markedet er i? Er det fremdeles på vei opp, selv etter en korreksjon, eller har det snudd ned?

Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.