Søndagens aksjetips med teknisk analyse av fire Hermanrud-favoritter for mars

Hovedindeksen på Oslo Børs er i støtet, men det er rom for korreksjon både i den og de fire aksjene som Peter Hermanrud har med i sin anbefalte portefølje for mars.

HAR GRØNN EKSPONERING: Elkem kan tjene på produksjon av anodemateriale til elbilbatterier. Foto: Elkem
Aksjeanalyse

Hovedindeksen på Oslo Børs steg til ny all-time high tre ganger i løpet av uken som gikk. Uken endte med en oppgang 3,5 prosent 1.042,08. De siste 12 månedene har hovedindeksen steget 21,4 prosent og siden nyttår er den opp 7,0 prosent.

Fra 1.050 til 1.100 eller 925?

Bruddet på den tekniske motstanden på 1.000-nivået utløste kjøpssignal og det kom en rask oppgang til 1.027,66. Forrige fredag kom korreksjonen, noe som var i tråd med teorien etter  bruddet på det tekniske motstandsnivået. 

Oppgangen fortsatte sist uke og det ble ny all-time high både mandag, tirsdag og fredag. 1.050 er innen rekkevidde kommende uke, men det er ikke sikkert det stopper der. I den stigende trenden er det rom for videre oppgang både mot 1.100 og 1.200 i løpet av året.

Den positiv undertonen og den stigende trenden i RSI-chartet signaliserer fremdeles at eventuelle korreksjoner kan bli forbigående, og at den videre retningen fremdeles kan være opp. 1.000-nivået ble såvidt testet før hovedindeksen spratt opp igjen og det kan ikke utelukkes at det nivået skal testes igjen.

Det later ikke til å være en overhengende fare for det på kort sikt, men faller hovedindeksen under 1.000-nivået, og fortsetter ned gjennom 960-nivået, vil det signalisere at nedturen kan fortsette ned mot 945-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 925-nivået.

OPPTUR: Den positive undertonen i RSI-chartet støtter den stigende trenden, som gir rom for videre oppgang mot 1.100 og 1.200 i løpet av året. Foto: Tradingview

Hausseindeksen

Den første uken i 2021 steg den korte 5 til 86, mens den lange steg 4 til 85. De neste to ukene falt den korte 15 punkter til 71, mens den lange steg 3 til 87.

Etter at den korte falt kraftig i januar har den hentet seg inn igjen. Forrige uke steg den korte 1 til 63, mens den lange falt 1 til 83. Sist uke steg den korte 1 til 64 og den lange var uendret på 83.

Litt mer om hausseindeksen

Investtechs hausseindeks, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den falt til 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Teorien sier at når indeksen stiger forbi 50 er det en bekreftelse på et oppadgående marked. Når hausseindeksen passerer 70 er vi inne i et sterkt oppadgående marked, gitt at det er utløst kjøpssignal.

Teorien sier også at en hausseindeks mellom 80 og 90 er tegn på fare. Da har nesten alle aksjer gitt kjøpssignal som sitt siste signal, og nesten alle investorene er blitt positive. Det er ofte tegn på at toppen nærmer seg. Legg også merke til at den korte hausseindeksen snudde ned igjen to ganger i fjor. Det skjedde etter at den hadde steget til 80 i januar, og etter at den steg til 83 juni.

I henhold til teorien, som det er redegjort for i Aksjeskolen (utgitt på Hegnar Media første gang i 1991), er det alltid salgssignal i et fallende marked når hausseindeksen faller under 68. Spørsmålet blir da hvilken tilstand markedet er i? Er det fremdeles på vei opp, selv etter en korreksjon, eller har det snudd ned?

FLATERE: Hausseindeksen har flatet ut i overkant av 60 de siste ukene. Foto: Tradingview

Teknisk analyse av Peter Hermanruds favoritter for mars

Denne uken publiserte Finansavisen Peter Hermanruds favoritter for mars. Vi har analysert fire av dem teknisk. Det er: Lerøy Seafood   , Elkem   , Zalaris   og Nordic Semiconductor   .

Etter en lang nedtur høsten 2018 og gjennom 2019 snudde Elkem-aksjen    opp igjen i mars i fjor, brøt  den fallende trenden og utviklet en stigende trend. Aksjen tester nå den tekniske motstanden på 32-nivået. Brudd opp på stigende omsetning vil utløse kjøpssignal med potensial opp til 36 kroner, og kanskje 45 kroner og ny all-time high i løpet av året.

ELKEM: Aksjen har utviklet en stigende trend siden november i fjor. Foto: Tradingview

Det er en svakt fallende trendlinje i toppen, som øker sannsynligheten for en vending ned igjen. Det er imidlertid også en positiv undertone i RSI-chartet, og så lenge den holder kan eventuelle korreksjoner bli forbigående og gi nye kjøpsmuligheter.

Usikkerheten ligger på 32-nivået. Snur aksjen ned igjen kan det utvikle seg til en dobbel topp med halslinje på 28-nivået. Ryker den kan aksjen falle til bunnen i trenden og 24-nivået. I så fall kan også den stigende trenden stå i fare for å bli brutt. Underveis vil det i så fall være teknisk støtte på 29,50-, 27- og 25-nivået. Brudd på ett nivå vil utløse salgssignal og åpne for fall til neste nivå.

Lerøy Seafoos-aksjen    falt gjennom hele 2019 og det meste av 2020, og snudde ikke opp og brøt den fallende trenden før i midten av november i fjor. Bruddet på den fallende trenden ble bekreftet i midten av desember og etter det har aksjen fortsatt rett opp.

LERØY SEAFOOD: Aksjen har utviklet en stigende trend siden november i fjor. Foto: Tradingview

De glidende snittene peker opp og det gyldne krysset i midten av desember signaliserte at det kunne være mer å gå på. Bruddet på den tekniske motstanden på 70,50- og 72-nivået signaliserer at 80 kroner og ny all-time high er innen rekkevidde.

RSI over 70 signaliserer at aksjen er overkjøpt. Det kan utløse gevinstsikring og testing av den tekniske støtten på 70-nivået. Skulle den bli brutt er det ikke så mye teknisk støtte før nede mot bunnen i trenden og 50-dagers glidende gjennomsnitt ned mot 64-nivået.

Forutsatt at den positive undertonen i RSI-chartet holder, kan eventuelle korreksjoner bli forbigående, men den er bratt og det skal ikke mye til før den blir brutt. Det vil i så fall signalisere at det kan spøke for et trendbrudd i hovechartet.

Etter at Nordic Semiconductor-aksjen   snudde opp fra 31,50 kroner den 18. mars i fjor, har det stort sett gått oppover. De siste ukene har aksjen konsolidert i området all-time high på 177,50 kroner og ned mot 158 kroner og 50-dagers glidende gjennomsnitt.

NORDIC SEMICONDUCTOR: Aksjen tester den tekniske støtten på 158-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt testes nå. Foto: Tradingview

RSI har satt en topp under den foregående og falt tilbake under 50-nivået. Det øker sannsynligheten for et brudd på den tekniske støtten, 50-dagers snittet og et fall ned til neste tekniske støtte på 145-nivået og kanskje bunnen i trenden.

Det er fremdeles en positiv undertone i RSI-chartet, og så lenge den fortsetter kan en eventuell korreksjon bli forbigående. Men brytes den kan det signalisere et forestående brudd på den stigende hovedtrenden i RSI-chartet. 

Zalaris-aksjen   konsoldiderer i området 60 til 56 kroner, og tester 50 dagers glidende gjennomsnitt. Brudd ned vil utløse salgssignal og åpne for fall til 53 kroner, og kanskje 51 og 47 kroner. Det vil i så fall også føre til at den stigende trenden blir brutt. Brudd opp vil i første omgang åpne for oppgang til 64 kroner.

ZALARIS: Aksjen konsoliderer. Brudd opp vil utløse kjøpssignal. Brudd ned vil utløse salgssignal. Foto: Tradingview

Det er en positiv undertone i RSI-chartet, men samtidig er det også en fallende trendlinje i toppen, som legger en demper på stigningstakten. RSI svinger også rundt 50-nivået og skaper en usikkerhet rundt den videre utviklingen.

Brudd på den positive undertonen i RSI-chartet vil signalisere at det kan gå mot et trendbrudd i hovechartet. I så fall kan aksjen falle til 200-dagers glidende gjennomsnitt og 47 kroner. Men snur RSI opp igjen, og bryter den fallende trendlinjen i toppen, vil det signalisere økt stigningstakt. Da kan det komme oppgang til ny all-time high og kanskje 90 kroner i løpet av året.

Det tekniske fundamentet på Oslo Børs

Gjennom april og begynnelsen av mai 2020 dannet konsolideringen i hovedindeksen et fundament for videre oppgang, i området 725 til 750. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840.

Bruddet på 840-nivået signaliserte videre oppgang mot 860 og 880. Etter oppgangen til 880 snudde det ned igjen både i august og i oktober, men i november ble det viktige motstandsnivået brutt.

Bruddet på 880-nivået den 9. – 11. november signaliserte at hovedindeksen kunne fortsette opp mot 965 – 970. Etter bruddet på 970-nivået var det gode muligheter for at et nyttårsrally kunne sende hovedindeksen opp til 1.000. DA den tekniske motstanden på 1.000-nivået ble brutt, signaliserte det videre oppgang mot 1.050. Over 1.050 kommer 1.100 og 1.200 innen rekkevidde i løpet av året.

Nå er det teknisk støtte på 1.050 og 1.025. Under 1.025 er det 1.000-, 960-, 947- og 925-nivået som gjelder. De neste nivåene kommer på 900 og 880. Brudd ned gjennom disse nivåene vil utløse små salgssignal med potensial ned til neste nivå.

Hovedindeksen på Oslo Børs de siste fem årene

All-time high for hovedindeksen på Oslo Børs er 1.064,29 fra 11. mars 2021. Intradag høy på 1.069,66 kom samme dag.

I 2020 steg hovedindeksen 4,6 prosent. I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 en oppgang på 5,25 prosent.

Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.