Slyngstadlis favoritter

Analysesjef Petter Slyngstadli synes markedet generelt er dyrt, men ser fortsatt oppside i egenkapitalbevis, samt aksjer som Kitron og Goodtech.

MED STOR OPPSIDE: Nornes kursmål for Goodtech-aksjen ligger 40 prosent over dagens nivå. Bildet viser teknologiutstyr produsert av det Oslo-baserte selskapet. Foto: Goodtech
Aksjeanalyse

– Selv om markedet for tiden er dyrt, er mange aksjer på Oslo Børs fortsatt svært interessant priset, hevder analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities.

Blant annet liker han sparebankenes egenkapitalbevis, ettersom deres multipler har økt relativt lite i det seneste året.

Generelt ligger pris/bok på rundt 1 og P/E nær 10, mens den typiske egenkapital- og direkteavkastningen er henholdsvis 10 og 5-10 prosent.

– Våre favoritter er Nord-Norge-kameratene Sparebank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank, opplyser Slyngstadli.

– De er billige, og dessuten kan deres samarbeidsprosjekt gi besparelser og effektivitetsforbedringer for begge bankene.

Analysesjefen påpeker videre at høyere renter ikke er noen trussel for banksektoren, men tvert imot en fordel. Fenomenet resulterer vanligvis i høyere rentemarginer.

   

En god defensiv aksje

Også Telenor er blant Nornes yndlinger.

Selskapet drar nytte av økt datatrafikk under coronakrisen og har dessuten klart å levere god lønnsomhet, også i vanskelige økonomiske tider.

– Prisingen er omtrent 16 ganger årets forventede inntjening, og direkteavkastningen er rundt 6 prosent - noe som er svært bra i dagens lavrenteregime, sier Slyngstadli.

– Et annet pluss er at Telenors gode lønnsomhet og kapital muliggjør tilbakekjøp av enda flere egne aksjer.

 

LIKER DEFENSIVE INVESTERINGER: Telenor og nordnorske sparebanker befinner seg på analysesjef Petter Slyngstadlis liste over dagens beste investeringer. Foto: Oskar Andersen


...Telenors gode lønnsomhet og kapital muliggjør tilbakekjøp av enda flere egne aksjer
Petter Slyngstadli, Norne Securities

En gammel favoritt

Elektronikkprodusenten Kitron er en gjenganger på Nornes liste over kjøpsanbefalinger.

– Til tross for flere år med kursoppgang, forblir aksjen relativt rimelig priset, samtidig som lønnsomheten er svært god, forklarer Slyngstadli.

– I tillegg betaler de ut utbytter tilsvarende rundt 5 prosent av aksjekursen, og i mars løftet ledelsen både det langsiktige salgsmålet og marginforventningene.

Analysesjefen nevner også Photocure, der kursmålet ligger rundt 10 prosent over dagens nivå.

– Selskapet kjøpte nylig tilbake de europeiske distribusjonsrettighetene for Hexvix, og vi tror de gradvis vil øke salget av dette hovedproduktet i Europa, sier han.

   

Liker Goodtech-aksjen

Til slutt kommer Goodtech, som Norne begynte å dekke i mars.

Kursmålet på 17 kroner i dag innebærer en oppside på cirka 40 prosent.

– Selskapet har relativt nylig skiftet ledelse, endrer strategien noe og implementerer tilsynelatende en mer kommersiell kultur, forteller Slyngstadli.

– Aksjens prisingen er ikke lav, og omsetningsveksten blir trolig moderat, men marginekspansjon og operasjonelle grep burde føre til at både driftsresultatet og inntjeningen stiger kraftig i de neste to årene.

For øvrig synes analysesjefen at nylig børsnoterte Bergen Carbon Solutions er «et veldig spennende case». Han påpeker at Norne ennå ikke dekker aksjen.

   

Anbefalinger

SpareBank 1 Nord-Norge

Helgeland Sparebank

Telenor

Kitron

Photocure

Goodtech