Digiloo, digiley

Nordmenn er flinke til å bruke teknologi, men mangler dybde og spesialisering, mener den nye digitaliserings- og Abelia-sjefen Øystein Eriksen Søreide.

MED PAPIR OG PENN: Øystein Eriksen Søreide, ny Abelia-sjef fra 1. oktober. Foto: Jone Frafjord
Aktuell

– Det er en fantastisk spennende organisasjon og en spennende rolle, å få lov til å jobbe for og med bedrifter som står midt i den samfunnsendringen som skjer, sier Øystein Eriksen Søreide, som kommer til NHO-foreningen Abelia fra stillingen som bydelsdirektør i Grorud.

– «Vi skal leve av kunnskap», heter det i Abelias næringspolitiske plattform. Når var forrige gang vi ikke levde av kunnskap?

– Dét er et godt spørsmål, men samtidig vil du nok være enig i at vi også er kjent som et land som er avhengig av naturressursene, sier Eriksen Søreide.

– Det er klart vi har hatt behov for kunnskap for å få opp ressursene, og gjort dem om til omsettelige verdier. Samtidig blir kunnskap og bruk av ny teknologi avgjørende for at vi skal lykkes med overgangen fra å være en ressursøkonomi til å bli en kunnskapsøkonomi.

Kan ikke nok

– Alle land satser på det digitale. Har Norge noen spesielle fortrinn, eller må vi regne med å får vår del av markedet?

– En del av innovasjonen som skjer innenfor områder som er ressursorienterte, gir oss muligheter på andre områder. Vi har også mye tilgang på gode data. Ellers ligger vi langt fremme i generelt utdannings- og kompetansenivå, og store deler av befolkningen er også vant til å bruke teknologi.

– Hva er de største problemene som må løses innenfor dine områder?

– Nå er det bare tre timer siden jeg kom på jobb her på huset, så jeg skal være forsiktig med å si veldig bastant hva som er det aller viktigste, sier Eriksen Søreide.

– Men seks av ti bedrifter sier de strever med å få tak i den teknologiske kompetansen de har behov for. Da går de glipp av forretningsmuligheter. Selv om befolkningen har en god teknologisk brukskunnskap, mangler vi nok mye dybde og spesialiseringsmuligheter på en del tekniske områder. Det er en utfordring som treffer på tvers av medlemsmassen vår.

 – Må det være digital kunnskap vi skal leve av?

– Nei, det må det ikke. Det er en fare for at digitalisering blir svaret på alt. I mitt hode er det å bruke digitale verktøy et virkemiddel til å nå andre mål, det være seg å la eldre leve lengre hjemme kontra å komme på sykehjem, eller å løse oppgaver mer effektivt i en bedrift.

Kaster ikke blyanten

– Er det for mange eller for få PC-er i klasserommene?

– Jeg har ikke noen formening om det er for mange eller for få, men at evnene til å bruke teknologi er en sentral ferdighet som barn og unge må få med seg, det er det ingen tvil om.

– Noen pedagoger frykter for konsentrasjonen og læreprosessen når elevene har all verdens underholdning lett tilgjengelig og man bruker skjerm i stedet for papir.

– Jeg er ingen pedagog, men tror man lærer bedre for eksempel hvis man også skriver analogt. At pennen og blyanten blir helt borte fordi man satser på det digitale, det tror jeg ikke noe på, sier Eriksen Søreide, før han sier omtrent som Undset:

– Menneskesinnet er vel grunnleggende sett sånn som det alltid har vært. Det må man fortsatt forholde seg til. 

Digitalt budsjett

– Mandag kommer statsbudsjettet. Hva skal til for at Abelia ikke skal si at «Det satses for lite på...»?

– Jeg har ikke noen programerklæring om at det og det skal være på plass for at vi eller våre medlemmer skal være fornøyde, men vi har sett signaler om at dette er noe som regjeringen anerkjenner som et viktig område fremover, og det har vi absolutt forventninger til, sier Eriksen Søreide, som selv har bakgrunn fra Høyre og er gift med utenriksministeren.

– Jeg tror ikke det er grunnleggende partipolitiske forskjeller innenfor digitaliserings- eller kompetansepolitikk, men synes nok man kan se noen tendenser til ulik vektlegging av private aktørers rolle. Den fanen vil Abelia fortsette å holde høyt.

Mini-CV

Navn: Øystein Eriksen Søreide (født 1969).

Stilling: Adm. direktør i Abelia.

Bakgrunn: Bydelsdirektør i Bydel Grorud i Oslo kommune siste tre år. Byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo kommune (H), Marekdsdirektør for EMEA-regionen i O. Mustad & Søn. Markedsdirektør i UNICEF Norge, CARE Norge og SOS-barnebyer. Fra 2002 til 2008 sjefsekretær i Oslo Høyre. Master i internasjonal markedsføring fra Handelshøyskolen BI og etterutdanning i ledelse fra Solstrand (AFF). Oppvokst i Sandnes og Togo. Gift med Ine Marie Eriksen Søreide.

Aktuell: Ny Abelia-sjef fra og med tirsdag.

øystein eriksen søreide
abelia
digitalisering
NHO
Nyheter
Aktuell