Ikke imponert av innstrammingen

Hadia Tajik (Ap) er ikke imponert over redusert oljepengebruk eller av KrFs preg på statsbudsjettet.

NORGES BANKS HEVING: Arbeiderpartiet har ikke kommentert rentesettingen, men ambisjonsnivået for sysselsettingen, sier Hadia Tajik (Ap). Foto: Jone Frafjord
Aktuell

– Hva misliker du mest i dette budsjettet?

– Vi hadde ønsket oss et statsbudsjett som skapte et mer rettferdig Norge og et mer klimavennlig Norge, og som gir flere folk i jobb, sier Hadia Tajik, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. 

– Når Siv Jensen legger frem sitt syvende statsbudsjett, ser vi dessverre at forskjellene ser ut til å øke, og at det ikke kommer nye industrier som kan skape nye arbeidsplasser og få klimautslippene ned.

– Hva liker du best i budsjettet?

– Jeg synes det er bra at de trekker frem betydningen av å ha en systematisk havsatsing. Et land som Norge, med så lang kyststrekning, har store muligheter. Men jeg skulle ønske at de også her klarte å være mer langsiktige på vegne av landet, sier Tajik.

– Vi er nødt til å se på muligheten for karbonlagring, elektrifisering av oljeplattformene og havvind i større sammenheng. Det har regjeringen valgt å la være å gjøre.

– Er budsjettet passe stramt?

– De reduserer oljepengebruken noe, med 5 milliarder kroner sammenlignet med i fjor, sier Tajik.

– Samtidig ser vi at de har økte inntekter fra klimakvotesalg på nesten 8 milliarder kroner, så den vesle innstrammingen vi ser i oljepengebruken har ikke akkurat vært en kraftanstrengelse fra regjeringen når de har så store engangsinntekter fra kvotesalget.

Tar budsjettet som gitt

– Ser du noen effekt av at KrF er blitt med i regjeringen?

– Nei.

– Hva har du håp om å få endret gjennom komitebehandlingene?

– Budsjettet som er lagt frem har jo flertall i det øyeblikk det er lagt frem. Vår erfaring fra de siste syv årene er at regjeringspartiene ikke bidrar til å skape større flertall. Det forholder vi oss bare til.

– Er målet å reversere alle skattelettelser etter neste stortingsvalg?

– Nei, fastslår Tajik.

– Vi har jo vært med på å sette selskapsskatten ned. Det har Arbeiderpartiet ønsket, det gjorde vi da vi satt i regjering, og det har vi gjort i opposisjon. Men vi mener at de som har mest må bidra mest, så en del av de formuesskattekuttene vi har sett under Erna Solberg og Siv Jensen er det ikke naturlig at Arbeiderpartiet viderefører.

– Vi har ikke kommentert rentesettingen

I Aftenposten søndag kritiserte Rigmor Aasrud (Ap) Norges Bank for å legge for lite vekt på muligheten for å øke arbeidstilbudet. 

– Var det riktig av Norges Bank å heve renten i september?

– Vi i Arbeiderpartiet forholder oss jo til de rentebeslutningene som Norges Bank foretar, sier Tajik.

– Den debatten som er initiert fra vår side handler om hva slags ambisjonsnivå vi skal ha for sysselsettingen i landet. Det er vanskelig å påstå at vi i dag har tilstrekkelig høy sysselsetting når vi ser at Norge har falt på internasjonale sammenligninger. Også sammenlignet med hva Norge hadde før finanskrisen, har vi en mindre andel i jobb nå enn da.

– Så i den forstand er det riktig av politikere å kommentere rentesettingen løpende?

– Vi har ikke kommentert rentesettingen. Det vi har kommentert er om ambisjonsnivået for sysselsettingen er høyt nok eller ikke, sier Tajik.

Mini-CV

Navn: Hadia Tajik (36  år).

Stilling: Nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Bakgrunn: Valgt inn på Stortinget fra Oslo 2009–2017, og fra Rogaland siden 2017. Kulturminister 2012–2013. Har jobbet som journalist. Bachelor i journalistikk, master i menneskerettigheter og i rettsvitenskap.

Aktuell: Statsbudsjettet og Aps kritikk av Norges Banks begrunnelse for renteheving.

hadia tajik
Arbeiderpartiet
rigmor aasrud
erna solberg
siv jensen
statsbudsjettet 2020
startsidenpromo
Nyheter
Politikk
Aktuell