Oljestatsråd Kjell-Børge Freiberg (FrP) håper hver morgen på oljefunn

Hver morgen våkner olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) og håper at noen har funnet olje.

MOTTOK TO RAPPORTER: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP). Foto: ANDERS HORNTVEDT

– Handelsbanken sier i en fersk konjunkturrapport at uten snarlige, store funn i modne områder, vil oljeleverandørindustrien igjen bidra til å bremse farten i norsk økonomi. Er det utsikter til raske, nye, store funn i modne områder?

– Jeg skulle ønske jeg kunne si «ja, det er der, det er der og det er der» og at vi visste nøyaktig hvor oljen og gassen lå, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

– Sånn er det jo ikke. Derfor er regjeringens viktigste rolle å tildele arealer som selskapene kan lete i. Vi har fått ganske mye kjeft for å ha satt rekorder i areal som er tildelt de siste årene, sist i TFO 2019 med 90 nye blokker. Skal vi opprettholde aktivitet, må vi finne, må vi utvinne, og må vi bygge ut. Jeg våkner hver morgen med håp om å få hyggelige tilbakemeldinger om at man har funnet der man har lett.

Refusjonsordningen

– Er det også aktuelt å utvide leterefusjonsordningen?

– Vi har et godt system i dag, der det viktige er forutsigbarheten. Det er ettertrykkelig slått fast i regjeringsplattformen, sier Freiberg.

– Når jeg har dialog med selskapene, understreker de nettopp viktigheten av en forutsigbar politikk. Det gir en konkurransedyktig norsk sokkel, og sånn må vi ha det fortsatt.

– Er det aktuelt med refusjonsordning for annen kraft?

– Nå er det ikke Olje- og energidepartementet som fastsetter skatten, men Finansdepartementet. Men det jeg kan si, er at skatt diskuterer vi hele tiden. Avklaringen kommer i statsbudsjettene.

Både fornybar og petroleum

Hos Eksportkreditt torsdag mottok Freiberg to rapporter om status i fornybarnæringen og oljeleverandørnæringen fra henholdsvis Multiconsult og Rystad Energy.

– Omsetningen i fornybar anslås til 30 milliarder kroner. Kan fornybarbransjen erstatte mer enn en liten brøkdel av fallet i oljeleverandørindustrien?

– Det som er viktig for meg er at vi skal utvikle sokkelen, og vi skal utvikle fornybarnæringen. Det er selvfølgelig ønske om vekst begge steder, sier Freiberg.

– Akkurat nå er verdens energimarkeder i kraftig endring. Det er en ting som verden må ha mye, mye mer av – det er fornybar kraft, når befolkningen i verden øker med et Tyskland i året. Som energinasjon har vi alle forutsetninger for å delta i den utviklingen, for vi har en unik kompetanse fra både fornybarsiden og fra petroleumssiden.

– Bør regjeringen sette klare, tallfestede mål for eksportsatsingen slik du ble utfordret på her?

– Når jeg ser på omsetningen vi har, både i fornybar og petroleum, må jeg si vi har lyktes bra på eksport, sier Freiberg.

– Tallfestede mål er ikke løsningen på alt.

– Når blir tittelen «olje- og energiminister» erstattet av bare «energiminister»?

– Ikke så lenge denne ministeren er olje- og energiminister.

Mini-CV

Navn: Kjell-Børge Freiberg (48 år).

Stilling: Olje- og energiminister.

Bakgrunn: Ordfører i Hadsel kommune fra 2007 til 2015, som første FrP-ordfører i Nordland. Innvalgt på Stortinget fra 2017. Statssekretær i Olje- og energidepartementet fra 2015 til 2017, statsråd fra 2018. Utdannet ved Statens fiskerifagskole og har fagbrev som prosessoperatør i næringsmiddelindustrien.

Aktuell: Mottok to rapporter om norsk energibransje torsdag. Handelsbanken spår at oljeleverandørene vil være en brems for norsk økonomi fremover dersom det ikke raskt gjøres store funn i modne områder.