Redd Barna fikk billigere pensjonsforvaltning med skreddersøm

Redd Barna la 15 millioner i innskuddspensjon ut på anbud og fikk skreddersydd løsning og lavere kostnader.

UNNGÅR HELST FOSSIL ENERGI: Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna, Foto: Jone Frafjord

Redd Barna flyttet sin innskuddspensjon til KLPs svanemerkede fond.

– Vi er opptatt av å ha pensjonsordninger som er bærekraftige når det gjelder etikk og bærekraft, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

– Vi er en aktør som er opptatt av å drive politisk påvirkningsarbeid på en rekke områder. Da er det viktig for oss at vi har en pensjonsleverandør som er i tråd med vårt verdigrunnlag. Etikk og bærekraft er viktig i alt vårt arbeid, og hvordan pengene bidrar inn til samfunnet har også betydning når vi skal velge forvaltning.

Indeksprising

Seks selskaper ble bedt om å utvikle et forvaltningstilbud som tilfredsstiller Redd Barnas kriterier for forvaltning av innskuddspensjon på 15 millioner kroner. To av dem leverte anbud i henhold til Redd Barnas krav, og KLP vant med sine svanemerkede fond.

– Det vi også var veldig spent på var om det ville bli mye dyrere for oss i forhold til hva vi hadde tidligere, men det har vist seg at det ikke er. Vi har fått en løsning som er billigere, sier Lange.

– Hvor mye avkastning er dere villige til å gi slipp på for at forvaltningen skal bli etisk og bærekraftig nok?

– KLP har hatt ett svanemerket fond ett års tid. Det har ikke hatt lavere avkastning, tvertimot. Vi er ikke kjent med at fokus på bærekraft skal gi lavere avkastning, supplerer Redd Barnas finansdirektør Vegard Thorsen.

– Hvis det ikke er noen avveining, da er det jo lett?

– Dette visste vi ikke på forhånd, sier Birgitte Lange.

– Vårt utgangspunkt, som de ansatte var veldig positive til, er at vi ikke forvalter pensjonen på en måte som er i strid med våre verdier. Våre ansatte applauderte dette også før de visste noe om kostnaden og avkastning, for de er opptatt av at vi ikke taler med to tunger. Jeg tror vi hadde hatt støtte av de ansatte også om det var mer kostbart.

Uten olje

KLPs svanemerkede fond er indeksnære, men inneholder hverken våpen eller fossil energi, og har honorarer som indeksfond. Redd Barnas forvaltning av innsamlede midler foregår fra før etter etiske standarder, men foreløpig uten krav til å unngå investeringer i fossil energi. Det vil Redd Barna vurdere å kreve.

– Når vil sol og vind sørge for hele verdens energibehov?

– Det tør ikke jeg svare på, fastslår Lange.

– Men dere tør å unnlate å investere i fossil energi?

– Ja. Men jeg tør ikke si når det vil inntreffe.

– Er det en risiko for at sol og vind ikke vil klare det, og at det derfor også vil trenges noe investeringer i fossil energi? Ikke nødvendigvis fra dere, men fra noen?

– Vi har gjort en vurdering ut fra hvordan vi ser på verden nå med den kunnskapen vi har nå, ut fra hva vi mener er viktig nå. Så må vi vurdere dette fremover, sier Lange.

– Er det en avveining i forhold til behov for energi for å oppnå vekst som gir barn en lovende fremtid? Eller er det ikke en avveining?

– Vår inngang til dette er at barnas rettigheter trues i mye større grad enn tidligere av klimaendringene. Da må vi også tilpasse vårt arbeid til det, sier Lange.

– Vi jobber for at ingen skal dø av unødvendige sykdommer før fylte fem år, for at alle skal ha krav på skole og kvalitetsmessig utdanning, og arbeider for at barn skal være beskyttet mot vold, overgrep og krig. Vi ser at store klimakatastrofer påvirker barns rett og mulighet til å gå på skole, til å overleve og til å bli beskyttet langt mer nå enn tidligere.

Mini-CV

Navn: Birgitte Lange (53 år).

Stilling: Generalsekretær i Redd Barna.

Bakgrunn: Ass. direktør i Utlendingsdirektoratet fra 2012 til 2018. Ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet 2007 til 2012. Har skrevet tre bøker. Cand.polit. fra UiB.

Aktuell: Flytting av innskuddspensjon til ordning som passer bedre med Redd Barnas verdier.