Jonas Gahr Støre-forsvar av EØS mot sine egne

Si opp Solberg-regjeringen, ikke EØS-avtalen, er Jonas Gahr Støres bønn til Fellesforbundet.

MØTTE MOTBØR: Jonas Gahr Støre under Fellesforbundets landsmøte 2019. Foto: NTB Scanpix

Hvor mye tyn tåler Støre før han gjør som hans kritikere i Fellesforbundet vil? 

– En god del, sier Ap-lederen selv.

Flere delegater på Fellesforbundets landsmøte argumenterte tirsdag for å utrede alternativer til EØS eller å melde Norge ut av EØS på grunn av forhold i arbeidsmarkedet. Jonas Gahr Støre argumenterer på sin side for å utrede hva som kan gjøres innenfor EØS. Fellesforbundet tar forholdet til EØS opp til votering onsdag.

Hva kan gjøres?

– Er utredning av hva som kan gjøres innenfor EØS-avtalen et nødvendig kompromiss for å hindre at EØS-avtalen for alvor kommer i spill?

– Nå har jeg full tillit til at Fellesforbundet gjør sine vurderinger i redaksjonskomité og på landsmøtet, sier Jonas Gahr Støre.

Mini-CV

Navn: Jonas Gahr Støre (59 år).

Stilling: Leder for Arbeiderpartiet.

Bakgrunn: Innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2009. Helse- og omsorgsminister 2012-2013, utenriksminister 2005-2012, generalsekretær i Norges Røde Kors 2003-2005, statssekretær ved SMK 2000-2001. Utdannet statsviter ved SciencesPo. Formue fra familiens salg av Jøtul.

Aktuell: Møtte motstandere av EØS under Fellesforbundets landsmøte.

– Arbeiderpartiet har alltid vært opptatt av at vi skal ha god og oppdatert kunnskap om EØS og Europa. Den store utredningen «Utenfor og innenfor» i 2012 ble satt i gang da jeg var utenriksminister, for å belyse hvordan EØS-avtalen har virket for Norge i alle disse årene.

Den utredningen er fortsatt relevant, mener Gahr Støre.

– Og vi har ment at det å få mer kunnskap om handlingsrommet, hvordan vi innretter norsk politikk for å ta vare på norske arbeidsforhold når vi deltar i EØS, det kan være klokt.

– Men å utrede alternativer til EØS, det ser du ikke som nødvendig?

– Arbeiderpartiet har ikke som politikk at vi skal utrede et alternativ til noe vi er for.

– Har Ap selv vært flink til å bruke handlingsrommet som EØS-avtalen åpner for da dere ledet regjeringen fra 2005 til 2013?

– Ja, vi hadde to omfattende handlingsplaner mot sosial dumping. Vi hadde en tredje på gang som ble lagt i skuffen da denne regjeringen overtok. Europautredningen fra 2012 viste at det for norske arbeidstagere har vært en overveiende positiv utvikling, sier Gahr Støre.

– Men nå har vi hatt seks år uten regjeringsansvar, og vi ser, og hører om her på landsmøtet i dag, forhold i deler av arbeidslivet som er uakseptable og som det burde vært handlet mot tidligere. 

Innleie ved naturlig behov

– Hvordan skiller du mellom bemanningsbyråer som tar unna naturlige topper og de som ikke gjør det?

– Vi har fått gjennomslag i Stortinget for innstramming av utleie som blant annet sier at innleie må godkjennes av fagforening som har innstillingsrett i bedrifter hvor den har posisjon til det, sier Gahr Støre.

– Det kan være med på å regulere at du faktisk trenger innleie for å ta unna en topp, og ikke som du ser i deler av arbeidslivet nå, med forholdet to til én mellom innleid og vanlig arbeidskraft.

– Kategorisk forbud mot bemanningsbransjen vil du ikke ha?

– Det har ikke vi gått inn for.

Etter 2021-valget

– Er en flertallsregjering et selvstendig mål etter valget i 2021, eller er regjering med de samme tre partiene et selvstendig mål?

– I 2021 må vi arbeide for en handlekraftig regjering som kan få Norge på en ny kurs. Det er for tidlig å begynne å gå i detalj på hvilken form den skal ha, sier Gahr Støre.

– Jeg har sagt at i denne perioden er det Senterpartiet og SV som er våre naturlige samarbeidspartnere. Nå skal vi først og fremst jobbe med politikken, og så skal vi avklare samarbeidsmuligheter i en annen sammenheng.