SVs skattesjokk

SV vil i sitt alternative budsjett heve marginalskatten på inntekt med 12 prosentpoeng og formuesskatten med 0,45 prosentpoeng.

ALTERNATIV VERDEN: SVs leder Audun Lysbakken og Solveig Skaugvoll Foss, SVs fungerende finanspolitisk talsperson, presenterte partiets alternative statsbudsjett mandag. Foto: Vidar Ruud
Aktuell
De gjør det i et godt klima for næringslivet som er skapt av vår felles innsats 
Audun Lysbakken om gründere som lykkes

I alt foreslår SV å øke skatter og avgifter med en helårseffekt på 14 milliarder kroner –  i denne omgang.

– Skapt av felles innsats

– Hvorfor skulle gründere satse i Norge med SVs skattepolitikk?

– Fordi de som tjener penger i Norge ikke gjør det bare i kraft av egen innsats, men de gjør det i et godt klima for næringslivet som er skapt av vår felles innsats, sier Lysbakken.

– Den kompetansen som skattebetalerne har finansiert, den infrastrukturen som skattebetalerne har finansiert, den tryggheten for å satse som finnes i det norske samfunnet: Det må vi ta vare på fremover. Det vi øker skattene med, tar ikke engang inn det som den borgerlige regjeringen har kuttet de siste årene. 

Noe av skatteinntektene vil bli brukt på å gjøre staten til en mer aktiv motor i grønn næringspolitikk, påpeker Lysbakken.

– SV legger vekt på statens rolle i norske industrieventyr, inkludert olje. Men i olje er det grunnrente. Ser du noen grunnrente i grønn energi?

– Det er et viktig spørsmål. En av de tingene vi skal gjøre når vi bygger ut den fornybare energien, er å sørge for at inntektene fra disse kommer fellesskapet til gode på en fornuftig måte, sier Lysbakken.

– Vi har lagt frem forslag om bedre reguleringer av kraften, sånn at vi ikke bytter ut for bare privat profitt. Det vi må gjøre er å tenke ganske likt som da man bygget ut det norske oljeeventyret.

Stans i oljeleting

SV vil bruke 11 milliarder kroner til en «grønn new deal», hvorav 3 milliarder kroner til næringstiltak.

– Hva er effekten av SVs politikk på oljeinvesteringene, som ligger på 180–190 milliarder kroner i året, hvorav leteinvesteringer over 30 milliarder?

Det var en økt polarisering, også rundt klima- og miljøspørsmål. Det er noe som bekymrer meg
Audun Lysbakken om valget

– Er effekten av en letestopp inne i budsjettet her? 

– Når det gjelder letestopp, er vi nødt til å forholde oss til de prosjektene som er satt i gang. Vi er imot nye tildelinger, som vil få effekt litt inn i fremtiden.

– Økt polarisering i valget

I valget i høst gikk FrP tilbake, men Folkeaksjonen Nei til mer bompenger steg mer enn FrP tapte. SV, MDG og Venstre steg netto 3 prosentpoeng til sammen, mens Senterpartiet steg 5,9 prosentpoeng. 

– Valget var en seier for venstresiden, men var det en seier for miljøpartiene?

– Det var en økt polarisering, også rundt klima- og miljøspørsmål. Det er noe som bekymrer meg, sier Lysbakken.

– Det vi forsøker å svare på, med grønn new deal og grønn folkebonus, er at det er utrolig viktig å ikke få en konflikt mellom klimapolitikk og politikk for sosial rettferdighet og fordeling. Det har blitt enda mer aktuelt med den polariserte debatten rundt dette, som valgresultatet helt riktig også viser.

Senterpartiet er mye mer oljevennlige enn SV.

– Hvis Senterpartiet blir største parti i 2021, regner du med å bli spurt om å sitte i regjering?

– Jeg tenker sånn om regjeringsspørsmålet: Du skal sørge for at andre er nødt til å ta hensyn til deg, sier Lysbakken.

– Og det er bare én måte å gjøre det på, og det er å gjøre et godt valg. Vårt mål er å gjøre et så godt valg at de andre partiene, det være seg Arbeiderpartiet eller Senterpartiet, ikke kommer utenom oss når det skal forhandles.

Mini-CV

Navn: Audun Lysbakken (42 år).

Stilling: Leder for SV . Stortingsrepresentant for Hordaland.

Bakgrunn: På Stortinget 2001–2005 og fra 2009. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister 2009–2012. Har grunnfag i fransk og sammenlignende politikk.

Aktuell: SVs alternative statsbudsjett.