Sp skjerper finansskatten

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gir med den ene hånden og tar enda mer med den andre når han flytter finansskatt fra distriktssparebanker til «Aker Brygge».

JUSTERER TRINNSKATTEN OGSÅ: Trygve Slagsvold Vedum etter fremleggelsen av Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2020. Senterpartiet flørter på meningsmålinger med posisjonen som landets største parti. Foto: NTB Scanpix
Aktuell

I Senterpartiets alternative statsbudsjett fjernes den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 prosentpoeng i finansnæringen. Til gjengjeld – og vel så det – heves den ekstraordinære overskuddsskatten i finans fra 3 prosentpoeng til 7 prosentpoeng (ny skattesats: 29 prosent).

– Det har vært en diskusjon over flere år: Øker du skattebyrden for finansnæringen på arbeidsgiveravgift, så rammer det mye mer sparebankdelen av finansnæringen. Tar du det på utbyttet, rammer det mer de store finanskonsernene og finanshusene med adresse Aker Brygge, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på en pressekonferanse tirsdag – der han i farten blandet sammen skatt på utbytte og skatt på overskudd i finansnæringen.

520 millioner er mye penger. Det er helt reelle satsinger
Trygve Slagsvold Vedum om satsingen på politi

– Vi vrir skattleggingen fra sparebanksiden, som har en spredt infrastruktur i hele landet, til de store finanshusene.

– Du presenterte det som balanserte endringer, men kuttet i arbeidsgiveravgiften er på 2,1 milliarder og hevingen av overskuddsskatten er på 3,3 milliarder kroner. Hvorfor vil dere skjerpe skatten for finansnæringen?

– Over tid har det vært veldig store overskudd der. Og jeg mente om finansskatten da den kom, at den var for mye vridd mot arbeidstagerne. Derfor gjør vi den vridningen som vi gjør.

Ikke mål å heve skattene

Senterpartiet foreslår å kutte avgifter med 3,7 milliarder kroner i 2020 og har som mål å reversere samtlige avgiftsøkninger fra den borgerlige regjeringen. Regjeringens skatteletter på 25 milliarder kroner har han ikke en like klar målsetning for.

– Hva er målsetningen for skattenivået totalt?

– Det er ikke noe mål til enhver tid å øke skattene. Målet i skattesystemet er å få inn de inntektene vi trenger til fellesskapet – skole, sykehjem, de grunnleggende tjenestene i hele landet. Og så bruker vi avgiftssystemet omfordelende, sier Vedum.

– Skatten er en kostnad for folk. Målet er å ha så lav skattlegging som mulig, men vi skal ha en god og offentlig velferdssektor, som skal dekke hele landet. Derfor er ikke vi et parti som lover skattekutt, for vi trenger penger til ulike ting. Men det er ikke noe mål å øke skatten.

Sammenlignet med regjeringens opplegg skjerpes skattene med 2,8 milliarder kroner i 2020, med en klart progressiv profil.

Folk med inntekter opp til 750.000 kroner får små skattelettelser, mens folk med inntekt over 3.000.000 kroner får en gjennomsnittlig skatteskjerpelse på 174.500 kroner, hvorav 47.800 kroner i gjennomsnitt skyldes økt formuesskatt (satsen økes fra 0,85 til 1 prosent).

Grønne penger under streken

Blant satsingsområdene er grønt investeringsselskap med startkapital på 10 milliarder kroner.

– Antar at det bare skal investere i heleide norske selskaper?

– I alle fall selskaper som er i Norge. Det kan være heleid eller deleid.

– Skal det være profittmaksimerende, eller dele ut penger?

– Slik det er lagt opp i budsjettet her, er det en investering. Det skal gå inn som investor. Det kan ikke defineres som statsstøtte. Men Norge har en tradisjon for at staten er en medspiller, sier Vedum.

– Dette er hva som veldig teknisk kalles Under streken-penger. Det er en investering, ikke forbruk.

Halv mrd. til politi

Senterpartiet vil også bruke 4,4 milliarder kroner på tjenester nær folk, og 520 millioner kroner til politidistriktene.

– Er satsingsområdene i og for seg ikke så veldig store budsjettmessig?

– 520 millioner er mye penger. Det er helt reelle satsinger, sier Vedum.

– Med 520 millioner til politidistriktene pluss en del omdisponeringer vil det lokale politiarbeidet få et helt vesentlig løft. Den dagen man ikke synes 520 millioner er penger... Det ER det.

– 520 millioner er mye penger, men i forhold til budsjettet og temperaturen i den politiske diskusjonen, så...

– Politibudsjettet er på rundt 20 milliarder kroner, tatt etter hukommelsen. 520 millioner kroner på toppen av det vil gi et pusterom til å ansette de nye politistudentene, ha litt mer ressurser til forebyggende arbeid – alt det som trengs.

Mini-CV

Navn: Trygve Slagsvold Vedum (40).

Stilling: Leder i Senterpartiet.

Bakgrunn: Bachelor, sosiologi og statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1999–2002. Leder i Senterungdommen 2002–2004. Nestleder i Senterpartiet 2009–2014, leder fra 2014. Stortingsrepresentant fra Hedmark siden 2005.

Aktuell: Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2020.