Krisen som blåste bort

Bompengeringene melder om inntektssvikt. Men det var likevel bompengekrise før valget, mener samferdselsminister Jon Georg Dale.

TOK BOMPENGEGREP: Vår iver etter å få gjennomslag på bompenger gjorde at vi fikk en bra avtale, og den gjennomføres nå, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP). Foto: Anders Horntvedt
Aktuell

– Hva skjedde med bompengeopprøret i FrP?

– Vår iver etter å få gjennomslag på bompenger gjorde at vi fikk en bra avtale, og den gjennomføres nå. Senest i slutten av forrige uke gikk det ut brev til de fire store byene der regjeringen tilbyr milliarder i bompengereduksjoner, sier samferdselsminister Jon George Dale.

Han møtte i Stortingets spørretime onsdag.

Det er selvsagt frustrerende at Sp slipper unna med dobbeltkommunikasjon
Jon Georg Dale, samferdselsminister

Oslo mangler 400 millioner

Nylig ble det klart at bompengeringene rundt store norske byer tar inn mindre penger enn ventet. Fjellinjen i Oslo varsler 400 millioner kroner i inntektssvikt.

Mini-CV

Navn: Jon Georg Dale (35).

Bakgrunn: Faglært kjøttskjærer. Politisk rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe (2010–13). Statssekretær i Samferdselsdepartementet (2013–14) og i Finansdepartementet (2014–15). Landbruksminister 2015–2018. Samferdselsminister siden 31. august 2018.

Aktuell: Bompengeringer melder om inntektssvikt.

Grunnen til at inntektene har falt er at antallet fritakspasseringer har økt kraftig etter innføringen av nye bomstasjoner og takster 1. juni.

Tidligere utgjorde fritakspasseringene rundt 4 prosent, mens de nå utgjør 40 prosent.

Ifølge NRK er timeregelen årsaken. Den går ut på at du kun betaler for én bompassering i timen i samme sone, samt at du har et tak på antallet betalinger i måneden.

Bilister på Nord-Jæren har på sin side betalt 735 millioner kroner mindre i bompenger enn det politikerne regnet med.

– Var opprøret bare en flopp?

– Nei, på ingen måte. Bompengene har gått ned fordi prisen har vært høy. Vi har lagt et tilbud på bordet nå til Oslo og Akershus. Der foreslår vi å bevilge mer penger, slik at de kan senke takstene.

– Men nedgang i bompengeinntektene setter vel det såkalte opprøret i et pussig lys?

– Nei. Det at summen er blitt lavere påvirker ikke det som faktisk gjorde at folk mange steder i landet reagerte. Kostnadene for den enkelte ble for stor.

– Men inntektene ble jo lavere?

– Nei, det er færre passeringer som i stor grad forklarer det som byene opplever som inntektssvikt. Det betyr likevel at belastningen for den enkelte kan være høy, og derfor er vi kommet bilistene i møte ved å foreslå mer penger, slik at takstene kan reduseres ytterligere.

– Veldig krevende sak

«Krisemøte» og «akutt situasjon» var ordene som ble brukt på toppnivå i FrP for å beskrive situasjonen.

– Hvordan står dette seg i ettertid?

– Det var en veldig krevende sak for FrP. Vi måtte ha større gjennomslag. Det fikk vi, og det skal vi nå implementere. Da vil bompengene gå ned for folk flest.

– Hvordan kunne dette skje når FrP har hatt både samferdsels- og finansminister siden 2013?

– Vi har gjort mye jobb i mange år for å holde bompengene nede. Men bompengene har startet med lokalpolitiske initiativer i de største byene. FrPs nye gjennomslag i høst bidrar til at vi får senket nivået fra i dag.

– Kunne du ha gjort noe annerledes?

– Det kan tenkes, men det viktigste er at handlingsrommet vårt har vært begrenset av de politiske avtalene vi har hatt i regjering.

– Var det krav om at du måtte gå?

– Ikke så vidt jeg vet.

Får konkurranse fra Sp

– Senterpartiet foreslår i sitt alternative budsjett å kutte avgiftene med flere milliarder kroner...

– De sier i hvert fall det.

– De vil kutte bensin- og dieselavgiftene?

– De kutter en halv milliard kroner i byvekstavtalene. Det medfører økte bompenger i de samme områdene. At Sp driver med utstrakt talltriksing er ikke nytt for meg.

– Hva synes du om at Sp beveger seg inn på deres jaktmarker, i hvert fall i retorikken?

– Det er selvsagt frustrerende at Sp slipper unna med dobbeltkommunikasjon. Det er et forsøk på å lure velgerne. Det er bare et par år siden de sa at vi måtte få opp avgiftene på bensin og diesel, og nå legger de opp til kutt i byvekstavtalene. Det er oppskrift på en diskusjon lik den vi hadde tidligere i år. Det viser et Sp som er fullstendig på bærtur.