Vil styre statsselskapene med politiske signaler

Statlige selskaper bør styres via både styremedlemmene og politiske signaler, mener Åsmund Aukrust (Ap).

AUKRUST-MODELLEN: Åsmund Aukrust (Ap). Foto: NTB Scanpix
Aktuell

Åsmund Aukrust, medlem av energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet, ønsker mer aktivt statlig eierskap.

– Hva ville din marsjordre vært til styremedlemmene i statlige selskaper?

– Jeg mener at bedriftene vi eier bør ta et mer aktivt forhold til hva vi ønsker å oppnå – ikke i detalj, men i de overordnede målsetningene, sier Aukrust, som tirsdag deltok i paneldebatt om grønn industriutvikling i regi av Manifest Tankesmie og Framtiden i våre hender.

Det er klart at det politikerne sier har også stor betydning for hvordan styrene opererer
Åsmund Aukrust (Ap)

– Vi bruker det statlige eierskapet for å sikre verdiskaping i Norge, og for å gjøre det på en bærekraftig og klimamessig måte. Vi eier noen verdensledende bedrifter. Da får staten være en like god eier som en kapitalist ville vært.

– Du vil fortsatt gjøre det på dagens måte, via styremedlemmene?

– Ja. Det vil fortsatt være gjennom styremedlemmene. Men det er klart, også gjennom signalene man gir som eier, sier Aukrust.

– Gjennom å være regjering er man eier og generalforsamling, og det er klart at det politikerne sier har også stor betydning for hvordan styrene opererer.

Grunnrente var suksess

– Oljenæringen nevnes stadig som en stor suksess. Men det er en grunnrentenæring. Hvor relevant er det å bruke erfaringene fra statlig styring av oljen til statlig styring av andre næringer med mer middelmådig avkastning?

– Det kan ikke overføres direkte. Men det er mange av de samme mekanismene. Vi utviklet en stor norsk næring, bestemte at den skal vi ha. Politikerne sa at vi skulle være verdensledende på dette området og at ressursene skulle tilbake til fellesskapet. Det har vært en stor suksesshistorie for Norge, sier Aukrust.

– Noen ny olje finner ikke Norge. Men vi kan dra veldig mye erfaringer fra hvordan vi har gjort det med oljenæringen i andre næringer, for eksempel havvind, som Arbeiderpartiet trekker frem som et nytt stort industriprosjekt for Norge.

– Men er det da en risiko for å satse på noe som ikke blir en suksess, fordi man ikke har en grunnrente i bunnen?

– Risiko med industriutvikling vil det alltid være. Det var også risiko i olje da vi begynte med det. I møte med de to store utfordringene Norge står overfor, klimakrisen og å skape nye arbeidsplasser, må vi ha en sterk stat som er villig til å ta risiko.

– Skal dette gjøres uavhengig av Oljefondet?

– Ja, Oljefondet skal først og fremst være et pensjonsfond. Jeg tar ikke til orde for å bruke Oljefondet på en annen måte, sier Aukrust.

– Men også Oljefondet, i møte med klimakrisen og hvordan klimakrisen kommer til å påvirke verdens finansmarkeder, må tenke annerledes. Det ser vi at det allerede har begynt med.

På sikt moms på alle elbiler

Arbeiderpartiet foreslo i sitt alternative statsbudsjett moms for elbiler over 600.000 kroner.

– Når er det på tide å fjerne alle fordelene til elbilene?

– Der er vi ikke nå, for vi trenger fortsatt en stor omlegging av bilparken i Norge. Men vi mener fordelene vi har i dag er gode nok, og det er ingen grunn til at staten skal subsidiere de dyreste bilene. Kjøper du bil opp til 1 million kroner, kan du betale moms på de siste tusenlappene, sier Aukrust.

– På sikt vil det være moms på alle elbiler, som det er på sykler, melk og brød.

– Må frihandel begrenses for å å få til nasjonal industripolitikk, slik Jørgen Randers sier?

– Nei, det mener jeg ikke, sier Aukrust.

– Norge har tjent godt på å ha en åpen økonomi. Det har vært en suksesshistorie gjennom hundre år.

– Ønsker Ap seg næringsministeren i en Vedum-regjering fra 2021?

– Vi ønsker oss de fleste statsråder i en Støre-regjering. Næringsminister har vi hatt mange ganger før, og kan få det igjen.

Mini-CV

Navn: Åsmund Grøver Aukrust (34 år).

Stilling: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Bakgrunn: Valgt inn på Stortinget siden 2013 fra Akershus. Medlem av energi- og miljøkomiteen. Har vært medlem av Bærum kommunestyre og Fylkestinget i Akershus. Rådsmedlem Nei til EU 2011-2013. Bachelor i sosiologi.

Aktuell: Debatten om statlig eierskap.