«Billig og enkel» elektrifisering

Storstilt elektrifisering av fossil energibruk vil gå helt fint og i sum være billigere for husholdningene, tross nettinvesteringer, ifølge DNV GL-rapport.

EFFEKTBEREGNING: Nøkkelen er at ikke alle elektriske apparater brukes på én gang, mener Jørgen Bjørndalen, DNV GL. Foto: Petra Gjemmestad
Aktuell

Samlet strømforbruk i Norge kan øke med 30–35 TWh fra 2017 til 2040 dersom fossile energikilder erstattes med strøm, ifølge en DNV GL-rapport for Energi Norge.

– Er det lett å elektrifisere det som er fossilt i dag?

– Hvis man skal svare med ett ord, så er svaret ja, sier Jørgen Bjørndalen, konsulent i DNV GL og ansvarlig for rapporten.

De totale energikostnadene – for eksempel husholdningenes kostnader til strøm, bensin, diesel – kommer til å gå ned
Jørgen Bjørndalen

– Det er hardt arbeid for nettselskapene, men det er ikke skrekkelig komplisert. Dette er ting de kan.

Strøm opp, energi ned

– Blir det dyrt?

– Nei, det blir i alle fall ikke dyrt, sier Bjørndalen. 

– Det kommer til å koste penger. Men strøm er en relativt  billig energibærer, nett er et ganske konkurransedyktig alternativ. De totale totale kostnadene til strøm kommer til å øke, men energikostnadene i Norge kommer til å falle, fordi vi klarer å utnytte energien bedre, og klarer å utnytte strømnettet bedre når strømbruken øker. 

Både høyere kostnader til strøm og lavere energikostnader, med andre ord.

– De totale energikostnadene – for eksempel husholdningenes kostnader til strøm, bensin, diesel – kommer til å gå ned, med mindre folk kjøper seg veldig store hus og skal ha svømmebasseng, fordi man bruker rimeligere energi, som er strøm, sier Bjørndalen.

– Det å få strømmen frem blir billigere pr. enhet, men fordi man bruker mer strøm, og mindre bensin, vil strømkostnaden øke.

– Klarer nettet å håndtere en fortsatt kraftig vekst i elbiler?

– Ja. Det vil gi noe investeringsbehov, men ikke noe dramatisk. Dette kommer til å gå fint.

– Hvorfor skulle nettselskapene sende alle besparelsene til kundene?

– Fordi det er ikke nettselskapene som bestemmer sin egen inntekt. Det er reguleringsmyndighetene for energi som bestemmer den. Nettselskapene får akkurat de pengene de trenger og ikke en krone ekstra.

Kritisk: å styre forbruket

Med en forbruksvekst for husholdningene på mellom 5 og 10 TWh for lading av elbiler er det mer sannsynlig at gjennomsnittlig nettleie pr. energienhet synker enn at den øker, ifølge DNV GL. Én forutsetning er at ladingen ikke hoper seg opp på få tidspunkter på døgnet.

– Hvis brukeren klarer å styre strømbruken litt lurt, går transportkostnaden for strøm ned pr. enhet. Det henger sammen vi at vi greier å utnytte nettet når det er ledig kapasitet, sier Bjørndalen.

– Å ikke gjøre absolutt alle ting med de elektriske apparatene våre på én gang, men for eksempel varme opp vannet eller lade bilen om natten, er hele nøkkelen.

Hvis det gjøres feil

– Hva er effekten av ikke å gjøre det? Hvor mye stiger nettleien da?

– Hvis vi gjør det så dumt som overhodet mulig? 

– Ja, som en benchmark?

– Det vet vi ikke. Det vi gjorde tidligere i år, for NVE, var å se hvor kostbart det blir om alle elbilene skal lades på feil tidspunkt. Da må kapitalmengden i kraftnettet være i alle fall 11 milliarder kroner høyere, kanskje enda litt mer, sier Bjørndalen.

– Et anslag som kom tidligere i dag at totalkapitalen i næringen er i størrelsesorden 200 milliarder kroner. Så 11 milliarder er heller ikke skrekkelig mye. Selv om vi ikke prøver å gjøre det billigst mulig, blir det ikke grusomt kostbart. Men poenger er at det i en viss forstand kan bli gratis.

– Men denne rapporten ser ikke på effekten av å ikke treffe riktig, men bare forutsetter at alt blir gjort riktig? 

– Ja. Denne rapporten handler ikke om hvor dyrt det kan bli. Den handler om hvor vanskelig er dette egentlig, og behøver det bli dyrt, sier Bjørndalen:

– Nei, det behøver ikke bli dyrt.

Mini-CV

Navn: Jørgen Bjørndalen (født 1963).

Stilling: Konsulent i DNV GL.

Bakgrunn: I DNV GL siden 2017. Har tidligere jobbet i mindre konsulentselskaper. Utdannet siviløkonom og samfunnsøkonom.

Aktuell: Rapport til Energi Norge om strømnettet i et fullelektrisk Norge.