Kampen om kronene

– Vi kommer fortsatt til å hente mye verdiskapning ut av havet, skogen og jorda, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid før NHOs årskonferanse.

KLAR FOR KONFERANSE: Adm. direktør Ole Erik Almlid i NHO. Foto: NTB Scanpix
Aktuell

Et veikart mot 2050 er noe av det NHO vil jobbe med fremover. Onsdag har arbeidsgiverorganisasjonen sin årskonferanse.

– Hvor mange av vinnerbransjene og næringene man skal satse på i 2020 ville en NHO-konferanse i 1990 klart å peke på?

– Det er det naturligvis vanskelig å svare på. Men tar du 30 år bakover og 30 år fremover, tror jeg skiftene fremover går enda raskere, sier Ole Erik Almlid.

Det vil stå et politisk slag i 2020 eller kanskje 2021 om hvordan man skal finansiere det.
Ole Erik Almlid om karbonfangst og -lagring

– Det vil prege oss at vi går mer over til tjenesteyting. Men vi kommer først og fremst til å være avhengig av å ta naturressurser i bruk. Veikartet viser at vi fortsatt kommer til å hente mye verdiskapning ut av havet, skogen og jorda, kanskje enda mer fremover enn vi har gjort til nå.

Avviser trekktvang

Årskonferansen i 2020 har overskriften «Neste trekk». Bakteppet NHO slår opp omfatter blant annet geopolitiske spenninger, press for å kutte CO2-utslipp, eldre befolkning i mange land med høy gjeld, migrasjon- og integrasjonsutfordringer, teknologiske muligheter og trusler, og økende ulikhet, fallende tillit og økende polarisering.

– Vil du betegne neste trekk som offensivt?

– Veldig godt spørsmål. Vi valgte å kalle det for neste trekk, for hvis du tenker sjakk, er det en aktiv handling.

– Unntatt hvis det er trekktvang og du helst vil stå i ro, men er tvunget til å flytte?

– Det kan du godt si, men det er ikke slik vi opplever det. Nå er vi der at vi ønsker å ta det trekket selv. Hvor det skal gå, får vi nå se. Men det er en aktiv, fremoverlent handling.

Netto null utslipp

Mandag presenterte Equinor, NHO og LO planer om å kutte utslipp på norsk sokkel til netto null i 2050.

– Elektrifisering av sokkelen er dyrt og reduserer ikke globale utslipp. Hvorfor er det et godt trekk?

– Det vi så fra Equinor og bransjen mandag er en del av årskonferanseoppkjøringen. Jeg er veldig glad for det, for det viser at olje- og gassnæringen ligger langt, langt fremme på å ta innover seg den virkeligheten vi står ovenfor, sier Almlid.

– Hvis du ser på tallene, ser du at det er store kutt bare frem til 2030 fra i dag. Og så snakker de om kutt i utslipp til nær null i 2050. Det oppfatter jeg som veldig offensivt. 

– Det er kutt lokalt, men ikke globalt?

– Jo, de nevner jo blant annet CCS (Carbon Capture and Storage). Det gjør at du kan gjøre om gass til hydrogen. Da snakker du om en klimaenergiform som er helt fri for CO2-utslipp. 

– Det er ikke gitt at man får det til?

– Jeg tror man er veldig nær at man får til det. Det vil stå et politisk slag i 2020 eller kanskje 2021 om hvordan man skal finansiere det. Dette er noe vi er nødt til å få til.

– Attraktiv eksportvare

– Hvordan har det gått med eksporten av Norges kanskje viktigste produkt?

– Da snakker du om olje og gass?

– Om den norske modellen, som du før NHOs årskonferanse i fjor sa du ville eksportere.

– Hvis du spør norske bedrifter ute i verden, sier de at de ofte opplever det som et ekstremt stort fortrinn, sier Almlid.

 – Et eksempel på det er en bedrift som etablerte seg i Kina. De så at de fikk flere attraktive søkere til blant annet lederjobber fordi man ønsket en modell som var basert på samarbeid. Jeg tror ikke det blir løst på ett år, men den norske modellen er en veldig attraktiv eksportvare.

Mini-CV

Navn: Ole Erik Almlid (født 1969). 

Stilling: Adm. direktør i NHO. 

Bakgrunn: Tidligere kommunikasjonsdirektør og viseadm. direktør i NHO. Redaktørjobber i Aftenposten, Østlendingen, Hamar Dagblad, Avisenes Pressebyrå og Trønder-Avisa. Utdannet ved Journalisthøgskolen (Høgskolen i Oslo). Studier innenfor statsvitenskap. 

Aktuell: NHOs årskonferanse onsdag.