Equinor-sjefen:– Miljø er ingen hype

Equinor-aksjonærene blir stadig mer opptatt av miljø, merker konsernsjef Eldar Sætre. Men også etter at Paris-målet er nådd er det behov for olje og gass, understreker han.

OVERBEVIST: – Vektleggingen av miljø, klima og samfunnsansvar kommer bare til å bli sterkere fremover, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor. Foto: Iván Kverme
Aktuell

– Gjør Equinors grønne strategi aksjen lettere eller vanskeligere å forstå som investeringsobjekt?

– Det avhenger av vår evne til å forklare hva vi gjør. Mange investorer har veldig stor forståelse for at vi beveger oss i retning av et mer sammensatt energibilde. For oss er det viktig å forklare investorene hva det innebærer, og at det har en annen risikoprofil og annen type avkastning, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

Fikk avlysning i fanget

Onsdag sto han på scenen foran 1.300 næringslivsledere for å fortelle om fremtidens energinæring. Dagen før ble Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen offisielt åpnet.

Mini-CV

Navn: Eldar Sætre (63).

Stilling: Konsernsjef i Equinor.

Bakgrunn: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Begynte å jobbe i Statoil i 1980, og har siden da hatt ulike posisjoner i konsernet, som i 2018 skiftet navn til Equinor. Har ledet konsernet siden 2014.

Aktuell: Innledet på NHOs årskonferanse onsdag.

Dette er den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-årene.

Opprinnelig var det meningen at Kong Harald skulle åpne feltet. Etter litt debatt om det var riktig av Kongen å komme, avlyste Kongehuset ett døgn før åpningen skulle finne sted.

Avlysningen ble begrunnet med påkjenningene Kongen har vært gjennom den siste tiden.

– Hvor skuffet ble du?

– Jeg er helt trygg på at Kongen gjør kloke og gode vurderinger. Statsministeren var der, og åpningen var en stor begivenhet for oss.

– Behov for olje og gass

Tidligere denne uken kunngjorde Equinor en ambisjon om å kutte utslippene i Norge til nær null i 2050.

I innlegget sitt snakket Sætre om hvordan naturressurser har formet Norge og norsk verdiskaping.

– Nå står det om det mest fundamentale av alt, nemlig å sikre en levedyktig jordklode for generasjonene som kommer. Da er det viktig å ha noe å styre etter, og for oss er det Paris-avtalen, sa han.

– Men også når Paris-målet er nådd er det behov for olje og gass, for eksempel til materialer, la han til.

Sætre: Ingen miljø-hype

– Er miljøaksjer en hype, på linje med dotcom-boblen på 1990-tallet og Japan-euforien på 1980-tallet?

– Nei, dette er ingen hype. Vektleggingen av miljø, klima og samfunnsansvar kommer bare til å bli sterkere fremover. Investorene legger stadig mer vekt på det. Det ser vi fra år til år.

– Påfører Equinors grønne satsing selskapet en konglomerat-rabatt?

– Utgangspunktet vårt er det ikke skal gjøre det. Dette handler om å forklare verdiskapingen i det vi gjør, slik at investorer ser verdien i det.

– Er det vanskelig å forklare det til investorene?

– Nei, det er ikke vanskelig. Jeg tror investorene er vant til at markedslogikken innenfor fornybar energi, og at de ser verdien av selskaper som er diversifisert. Satsingen vår på fornybar energi er langsiktig, og det setter mange pris på.