Venter på telefon fra Erna

Venstre-politiker og ministerfavoritt Sveinung Rotevatn sørger ikke over FrP-exiten. Nå vil han manøvrere klokt og danne flertall der det er mulig.

ANGRER IKKE: Sveinung Rotevatn har vanskelig for å se hva annerledes Venstre kunne gjort. – FrP gikk ut på bakgrunn av en sak der de tre andre partiene var enige. Foto: NTB Scanpix

– Du regnes som et hett navn til en plass i regjeringen. Har du snakket med Statsministerens kontor ennå?

– Nei, jeg har nok ikke det, svarer Venstre-politiker Sveinung Rotevatn.

Rotevatn bør bli statsråd. Det mener Unge Venstre-leder Sondre Hansmark. I flere medier går navnet hans igjen som en ministerkandidat.

Mini-CV

Navn: Sveinung Rotevatn (32).

Stilling: Statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Bakgrunn: Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2017). Leder i Unge Venstre (2010–13). Stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane (2013–17). Advokatfullmektig i SANDS i to uker i januar 2018. Statssekretær i Justisdepartementet (januar–oktober 2018). Siden da statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Aktuell: Hett navn i regjeringsspekulasjonene.

Denne uken gikk Fremskrittspartiet ut av regjering, og dermed skal kabalen med statsråder og departementer legges på ny.

Trives med klima og miljø

– Hvilket departement kunne du helst tenke deg?

– Det vil jeg ikke spekulere i, hverken på vegne av meg selv eller andre. Men jeg er statssekretær i Klima- og miljødepartementet, og det er et område jeg trives veldig godt med.

Senterpartiet vil skjerme landbruket, mens FrP vil skjerme bilister
Sveinung Rotevatn, statssekretær for Venstre

– Kunne Venstre ha gjort noe annerledes for å beholde Fremskrittspartiet i regjering?

– Det har jeg vanskelig for å se. FrP gikk ut på bakgrunn av en sak der de tre andre partiene var enige.

– Er det mest bra eller mest dårlig for Venstre at FrP gikk ut?

– Målet vårt var å regjere sammen med Høyre og KrF. Det har vi oppnådd, og slik sett er nok mange i Venstre fornøyde med dette utfallet. Men det har også sine krevende sider. Vi blir avhengige av et godt samarbeid for å få flertall i Stortinget.

– Blir enda grønnere

– Det er selvsagt både planen og håpet at miljøpolitikken skal bli enda mer ambisiøs enn den har vært. Det har vært en blågrønn regjering, og den blir enda grønnere nå, sier han til NTB.

– Hvordan skal du få til det når sitsen i Stortinget er den samme, samtidig som FrP er fristilt?

– For det første skal ikke alle politiske vedtak til Stortinget. For det andre kan vi samarbeide om klimapolitikk med litt ulike partier på Stortinget.

– Der har alle sine ting de vil verne om. Senterpartiet vil skjerme landbruket, mens FrP vil skjerme bilister.

– Hvor lett blir det å finne kompromisser med et FrP på krigsstien?

– Vi får bruke det manøvreringsrommet vi har. Finner vi ikke sammen i saker med FrP, får vi snakke med opposisjonen.

Manøvrere klokt og danne flertall

Tirsdag ble det klart at Arbeiderpartiet sier nei til utenlandskabelen NorthConnect, og partileder Jonas Gahr Støre varsler at han vil søke flertall med Senterpartiet og Fremskrittspartiet for å få stoppet det omstridte prosjektet.

– Hva synes du om det?

– Jeg synes det er interessant. I en ny parlamentarisk situasjon er det første Ap vil, å stoppe utvekslingen av fornybar energi mellom land. Det viser at det ikke akkurat står en opposisjon klar for å gjennomføre det grønne skiftet. Så vi må manøvrere klokt og danne flertall der det er mulig.

– Det er stortingsvalg om halvannet år. Hva blir det viktigste for deg å få til frem til valget?

– I løpet av året skal mitt departement legge frem en klimaplan. Den vil inneholde et bredt spekter av klimatiltak. 

– Jeg kan også nevne rusreform og integreringsreform, men klimaplanen er det viktigste på mitt fagområde.