Sunde: Lakseskatt gir politisk risiko

Knut E. Sunde i Norsk Industri mener at havbruksutvalgets begrunnelse for grunnrenteskatt er en oppskrift på økt politisk risiko på investeringer i Norge.

Knut E. Sunde, Norsk Industri Foto: NTB Scanpix

Norsk Industri går sammen med Sjømat Norge og berørte kommuner inn for betaling av arealleie i stedet for grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen.

– Hva er problemet med forslaget om grunnrenteskatt?

– Det er flere innganger til dette. Den ene er hva næringen selv sier, at å innføre grunnrenteskatt på en næring som åpenbart er mobil, det er litt nytt i Norge, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Da fortsatt diskutere som om næringen sitter fast i de norske fjordene er litt bisart
Knut E. Sunde

– Vi har hatt det på fossefall, som er skrudd fast, og vi har hatt det på olje, som ikke er flyttbart. Og nå tar vi en oppdrettsnæring som ja, har fortrinn i fjordene, og det er inngangen til dem som tror at næringen kan skattes ihjel uten at det får konsekvenser.

Den inngangen hadde vært mulig for fem til åtte år siden, mener Sunde.

– Da var det et stykke på vei sant. Men det har skjedd en enorm, eksplosiv utvikling i bransjen, hvor det nå etableres svære merder til havs og der næringen går på land. Og det er enormt mange etableringer i utlandet, der veldig mange norske kapitalister står bak, sier han.

– Og da fortsatt diskutere som om næringen sitter fast i de norske fjordene er litt bisart. 

Hvorfor arealleie

– Vi tar til etterretning at det er arealleie av allmenningen i fjorden. Man er litt til bry, og det kan man betale for. Det er også helt klart et forsvarsverk for å prøve å få litt langsiktige rammebetingelser, sier Sunde.

– Men den store debatten som vi trekker frem er at vi stiller genuint spørsmålstegn ved hele skatteteorien som innebærer at grunnrenteskatt er bra.

En oppskrift på hvordan man kan innføre politisk risiko for investeringer i Norge
Norsk Industris konjunkturrapport om forslaget om grunnrenteskatt

NOU-en om grunnrenteskatt på oppdrett får hard medfart i Norsk Industris konjunkturrapport:

  • «Vår vurdering blir da at det er hummer og kanari som legges sammen og blir grunnrente – som deretter skal særlig beskattes».
  • «Når man i tillegg ramser opp en rekke næringer  ulike steder i rapporten (...) som "potensielt sett kunne være grunnrentenæringer" (...), er dette omgjort til en oppskrift på hvordan man kan innføre politisk risiko for investeringer i Norge.»

– Knapt investorer i dag

– Man kan godt argumentere for at i skogen er det grunnrente, i landbruket er det grunnrente, i fiskeriet er det grunnrente og i bergverk er det grunnrente, og til dels i reiseliv, som bruker naturen, sier Sunde.

– Men begynner man å dra dette langt, så er du enten inne i næringer der det knapt er investorer i dag og vi prøver å få tak i investorer, og i næringer som ikke er immobile. Vi er redd for at man i sum gjør det vanskelig å få tak i internasjonal kapital, som vi trenger i Norge.

– Næringene har ikke den superavkastningen som olje har hatt, men skog og bergverk er i alle fall immobile næringer?

– Ja. Bergverk er immobilt og kan tjene veldig mye penger i noen år i høykonjunktur, og ganske lite ellers. For en investor der er det viktig å få med seg de gode årene, og det vil en grunnrenteskatt ta, sier Sunde.

– Som samfunnsøkonom vet jeg at denne er kjerneteori. Jeg stiller egentlig spørsmål ved om kjernen i skatteteori lar seg applisere inn mot nye næringer. Det er nyansert debatt som vi har lyst til å løfte frem, slik at det ikke bare blir en debatt om oppdrettsnæringen. 

– Er arealleie et brukbart kompromiss også for skog, mineraler og annen industri, eller ikke i det hele tatt?

– Det er en litt prematur debatt. Men vi ser at vindkraft på land gir veldig mye støy, har lite aksept og åpenbart er en visuell forurensning. Vindkraft på land må finne seg i å legge mer igjen lokalt. Oppdrettsnæringen har noe av det samme problemet, med et tilleggsmoment at der er det sinnssykt god, løpende inntjening, sier Sunde.

– Da er vi ikke veldig på det prinsipielle lenger. Vi må passe på at vi ikke dundrer i vei med grunnrenteskatt i øst og vest, under hypotesen om at det er vår måte å finansiere velferdsstaten eller videre reduksjon i selskapsskatten på. 

Mini-CV

Navn: Knut E. Sunde (født 1960).

Stilling: Direktør for næringspolitikk i Norsk Industri.

Bakgrunn: Samfunnsøkonom fra 1987, fire år i Næringsdepartementet, deretter TBL og Norsk Industri.

Aktuell: Konjunkturrapport denne uken med hard kritikk av forslaget om grunnrenteskatt i oppdrett.