Vil kutte mye mer i store inkassosalærer

Inkassoutfordrer Rune Heimstad i Fair Group mener den nye inkassoloven burde kuttet salærer i saker på over 10.000 kroner langt mer.

FORSLAG TIL NY INKASSOLOV: Rune Heimstad i Fair Group synes forslaget er generelt bra, men kritiserer forslaget til maksimale salærsatser. Foto: Fair Group
Aktuell

I forslaget til ny inkassolov foreslås et kraftig kutt i salærer ved små inkassokrav: For skyldig beløp inntil 500 kroner foreslås for eksempel et kraftig kutt i det maksimale salæret, fra 700 kroner til 280 kroner.

Ved skyldig beløp over 250.000 kroner foreslås derimot bare kutt fra 11.200 kroner til 11.080 kroner (se tabell).

– Hvor langt ned burde salærene vært kuttet? 

– Dette er blitt en het potet. Generelt kunne de vært kuttet 50 prosent. Det som blir veldig feil er differensieringen de gjør mellom det vi kan kalle lette og tunge krav, sier Rune Heimstad, adm. direktør i Fair Group, som etablerte seg i markedet i 2019.

Egentlig mener jeg man burde kuttet store salærer mer enn mindre. Så mye jobb er det ikke, for å si det rett ut.

Egentlig mener jeg man burde kuttet store salærer mer enn mindre. Så mye jobb er det ikke, for å si det rett ut
Rune Heimstad, Fair Group

– Det er ikke noe godt rasjonale, utover å ivareta interesser til enkeltaktører, spesielt innenfor bank.

– Vikarierende argumenter

Han ønsker kraftigere kutt i også salærene for saker over 10.000 kroner, og viser til automatisering og selvbetjeningsløsninger. Andre inkassoselskaper viser derimot til at store beløp ofte krever mer oppfølging.

– Når man driver inn småkrav, må skyldneren ofte identifiseres. Det slipper man ofte på de tyngre kravene, for da vet man hvem det er. Kunden har kanskje brukt BankID, eller kravet er sikret med pant. Men så kan det være noen større saker som krever rådgivning, sier Heimstad.

– Du mener påstanden om at større saker krever oppfølging er et vikarierende argument?

– Jeg har hørt mange vikarierende argumenter for hvorfor man ikke skal kutte salæret. Inkassoselskapet sier for eksempel at bankene krever skikkelig oppfølging. For meg er det bare tull, en skyldner skal følges opp skikkelig uansett, sier Heimstad.

– Andre inkassoselskaper sier: «Dere er helautomatisert, så folk får ikke hjelp», men det er feil. Det vi har gjort er å lage plattformer som gjør det lett for folk å gjøre opp for seg.

– Veldig mye godt i forslaget

Lovforslaget harmoniserer generelt godt med Fair Groups modell i dag, mener Heimstad. 

– Det er veldig mye godt som kommer i forslaget. Så er det spesielt at små salærer kuttes mye mer enn store. Jeg ser motivasjonen for det, men ikke rasjonalet, sier han.

For skyldnere som betaler etter første purring tar Fair Group i dag 30 prosent av dagens maksimalsalær, ifølge Heimstad.

– I snitt tar vi 47 prosent av det maksimale salæret. Bransjen ikler seg en offerrolle. Det kler ikke bransjen. Det er ingenting som sier at man trenger ta maksimalt salær. Men det er ingen andre selskaper enn oss som tar mindre enn det.

– Hvor stor andel av kravene Fair Group behandler er på over 10.000 kroner?

– Størsteparten ligger opp til 10.000, mens noe ligger over – det er et område vi ønsker å komme inn på, sier Heimstad. 

– Egentlig mener jeg man burde kuttet store salærer mer enn mindre. Så mye jobb er det ikke, for å si det rett ut.

Venter tøffere konkurranse

Etter å ha vært i markedet i tre kvart år håndterer Fair Group nå 10.000 saker i måneden. 

– Hva blir konsekvensen av lovforslaget for Fair Group?

– Lovforslaget gjør at andre tvinges til å følge Fair-modellen. En del av konkurransefordelen vår forsvinner, men det er sunt for bransjen, tenker jeg, sier Heimstad.

Mini-CV

  • Navn: Rune Heimstad (født 1972).
  • Stilling: Adm. direktør i inkassoselskapet Fair Group.
  • Bakgrunn: Fair Group etablert i 2019. Jobbet tidligere i Edigard, som fra oppstarten i 2009 jobbet med fakturadistribusjon. Selskapet ble solgt til Nets.
  • Aktuell: Forslaget til ny inkassolov.

De foreslåtte endringene i inkassosalær

Krav (kr)Dagens makssalærerNytt forslagEndring
Inntil 500700280−60%
Inntil 1.000700420−40%
Inntil 2.500700560−20%
Inntil 10.0001.4001.260−10%
Inntil 50.0002.8002.660−5%
Inntil 250.0005.6005.460−3%
Over 250.00011.20011.080−1%
Kilde: Fair Group