Hun har lokket kvinner til fond

DNB tar gjerne æren for at mange flere kvinner sparer i fond, og for at også andre banker selger fond som aldri før.

KRAFTIG SALGSØKNING I FOND: Kvinneandelen øker kraftig, og DNB når spesielt ut til aldersgruppen 25 til 29 år, ifølge konserndirektør Ingjerd Blekeli Spiten. Foto: Jone Frafjord
Aktuell

– Det har vært en økning på 83 prosent i nye kvinnelige fondskunder, sammenlignet med fjerde kvartal 2018. Det er en formidabel økning, sier konserndirektør Ingjerd Blekeli Spiten i DNB om bankens egne tall.

– I tillegg har vi for første gang sett flere nye kvinnelige sparere enn menn. Ved å sette et samfunnsaktuelt tema på agendaen har vi dratt med oss hele markedet. Vi rapporterer om all-time high-tall i salg av fond, men vi ser at flere av konkurrentene melder om det samme. 

– Så for hver krone DNB bruker i markedsføring får andre banker markedsføring verdt 10 øre?

– Jeg tror definitivt at de andre har fått drahjelp. Men for oss er det «saka» som er viktig.

Utenlandske investorer og analytikere er også interessert i økt sparing blant kvinner, ifølge Spiten.

– At vi har klart å vekke det norske folk, har vi fått veldig mye kred for, i både inn- og utland. Det gjør oss veldig stolte.

Menn dominerer volumene

– For første gang flere nye kvinner enn nye menn: Ser dere det også i kroner, eller bare i antallet kunder?

– Det er antallet kunder, ikke volum. Fortsatt står menn for store deler av volumet, fastslår Spiten.

Menn står blant annet for langt de fleste større engangsinnskudd.

Lave renter

Fondssparing er blitt mer aktualisert av lavt rentenivå, påpeker Spiten. Samtidig har lånerentene steget mer enn innskuddsrentene.

– Rentene er lave, og DNB er vel blant bankene som ikke har satt opp innskuddsrenten så mye. Er det helt uaktuelt å satse på det også?

– Vi har gode innskuddsprodukter også. Nå baserer du deg på myter, når du sier at «dere ikke har satt opp renten på innskudd». Ser du på benchmarks, ligger vi godt an.

– Hva er deres beste innskuddsrente nå?

– Den er på 1,40 prosent, og så er det fastrenteprodukter med høyere rente.

– Men det finnes flyteprodukter med rente på 2 prosent eller mer?

– Det kan være, men ikke hos de store bankene. Og differansen mellom oss og nisjebankene er mye mindre enn de har vært på lenge.

Venter på Høyesterett

– I disse dager venter vi på Høyesteretts dom i saken mellom Forbrukerrådet og DNB. Kan du med hånden på hjertet si til de som blir fondskunder nå at de får hva de har betalt for?

– Ja. Det kan jeg med hånden på hjertet si, sier Spiten.

– Vi har også satt ned prisen på fond, og fått ros fra Forbrukerrådet, til og med i media, der de har sagt at de skulle ønske flere gjorde som oss med hensyn til å skape mer transparens i prisingen. 

Det siste året har DNB kuttet prisene på sine fond i to runder.

– Vi må ha priser – og kommunikasjon rundt priser – som folk forstår.

For DNB selv er salg av fond et eksempel på kapitallette produkter, som pr. krone i honorar gir høy egenkapitalavkastning.

– Vi har alltid ønsket å formidle budskapet om alternative spareformer, og å øke omsetningen fra kapitallette produkter. Det har vært en del av bankens strategi i årevis, sier Spiten.

Mini-CV

Navn: Ingjerd Blekeli Spiten (født 1971).

Stilling: Konserndirektør for Personmarked i DNB.

Bakgrunn: Har hatt diverse lederjobber i DNB. Har vært konserndirektør i Telenor, viseadm. direktør i Microsoft og hatt diverse lederstillinger i Ericsson. Styreverv i ulike bransjer. Utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Aktuell: Kvinners sparing øker.

dnb
ingjerd blekeli spiten
#huninvesterer
fondssparing
høyesterett
forbrukerrådet
innskuddsrente
dnb norge
Nyheter
Aktuell