Kamplysten Eggum vil sjekke TBUs prisanslag

Klok av skade er ikke Jørn Eggum i Fellesforbundets tillit til TBUs anslag for inflasjon blind og ubetinget.

FRONTFAGET: Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet (t.h.) og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på LOs representantskapsmøte i forkant av årets lønnsoppgjør.  Foto: NTB Scanpix
Aktuell

Årets lønnsoppgjør skjer forbundsvist, med industrien som frontfaget. Fellesforbundets leder Jørn Eggums kamplyst er ikke blitt mindre etter at Teknisk beregningsutvalg (TBU) denne uken sa at statsansatte fikk klart mest lønnsvekst i fjor, 3,8 prosent mot industriens 3,1 prosent. 

Eggums første utspill er en lønnsvekst på nærmere 4 prosent enn 3 prosent.

TBU anslår inflasjonen i år til 1,5 prosent, noe som legger terskelen lavt for å oppnå reallønnsvekst.

Erfaringene fra 2016

– Har du tillit til TBUs inflasjonsanslag på 1,5 prosent?

– Det er klart at jeg har tillit til det. Men erfaringene fra sist det var forbundsvise oppgjør, i 2016, gjør at vi gjør vårt eget arbeid, slik at det står seg, sier Jørn Eggum.

I 2016 bommet TBU på strømprisene. Inflasjonen ble klart høyere enn ventet, og utfallet ble reallønnsnedgang.

Norsk konkurransekraft har styrket seg med 30 prosentpoeng, og oljeinvesteringene er tilbake nivået fra før fallet i oljeprisen. Ordrebøkene er fulle
Jørn Eggum

– Reallønnsnedgangen i 2016 kom i etterkant av det kraftige fallet i oljeprisen som begynte mot slutten av 2014. Var en reallønnsnedgang uunngåelig uansett?

– I 2016 hadde vi ganske stor forståelse for at det gjaldt å sikre sysselsettingen. Da var det ikke tillegg sentralt, men tillegg lokalt der det var grunnlag for det. Kravet den gangen var å gå i balanse, men resultatet ble reallønnsnedgang fordi TBU den gangen bommet kraftig. 

Lønnstagere med snittlønn og snittlønnsvekst fikk en reallønnsnedgang på 1,2 prosent fra 2015 til 2016, ifølge TBUs foreløpige rapport for 2017, etter at inflasjonen ble undervurdert med 1,1 prosentpoeng etter hopp i strømprisene på 22 prosent.

– Norske lønninger har ifølge TBU falt fra 160 prosent av snittet blant handelspartnerne i 2012–2013 til 133 prosent i 2019, målt i felles valuta. Er det en gunstig utvikling, slik TBU-leder Geir Axelsen mener?

– Dette styrker selvtilliten foran lønnsoppgjøret. Norsk konkurransekraft har styrket seg med 30 prosentpoeng, og oljeinvesteringene er tilbake til nivået fra før fallet i oljeprisen. Ordrebøkene er fulle. Dette er et helt annet utgangspunkt, sier Eggum.

– Mye av bedringen i konkurranseevnen skyldes svakere krone. Innebærer det en pålitelig bedring?

– Da ser man veldig ensidig på det, målt fra et tidspunkt til et annet. Vi har også en kraftig bedring av produktiviteten i deler av industrien, sier Eggum.

 Vil særlig heve lave lønninger

En lønnsglidning på 1,2 prosent og TBU-anslaget for samlet inflasjon på 1,5 prosent gjør at kravet om reallønnsnedgang nesten er innfridd allerede. Men tekniske tillegg i industriarbeideroverenskomsten må på plass i form av kronetillegg før Eggum vil slå fast at det blir reallønnsvekst for alle grupper.

– Vi vil særlig løfte tekstilarbeidere, som er nederst blant arbeiderne vi forhandler på vegne av, sier Eggum.

– Vi vil også bruke en del av oppgjøret til å løfte minstelønnen. Hvis ikke, gjør vi ikke noe med tilflyten av utenlands arbeidskraft, og det blir billigere med midlertidige enn faste ansatte.

Forskuttering av sykepenger og etter- og utdanningsreform er også på kravlisten.

Mini-CV

Navn: Jørn Eggum (født 1972).

Stilling: Forbundsleder i Fellesforbundet.

Bakgrunn: Utdannet gullsmed. Svennebrev som korpusmontør innen gullsmedfaget. Jobbet som sølvsmed ved Br. Lohne Sølvvarefabrikk i Bergen frem til april 2004. Diverse politiske faglige og politiske verv i Fellesforbundet og Arbeiderpartiet.

Aktuell: TBU-anslag og det kommende lønnsoppgjøret.

fellesforbundet
tbu
lønnsoppgjøret
jørn eggum
geir axelsen
Arbeiderpartiet
frontfagsoppgjøret
Nyheter
Aktuell