Vil at staten skal øke i Hydro og Yara

– I disse selskapene ligger statens andel rett over 33 prosent. Jeg mener vi kan ligge godt over disse terskelverdiene, sier Senterpartiets Geir Pollestad.

VIL ØKE I HYDRO OG YARA: – Statens eierandel kan gjerne ligge rundt 50 prosent, sier Senterpartiets Geir Pollestad, som er leder i næringskomiteen på Stortinget. Foto: Anders Horntvedt

– Siden regjeringsskiftet i 2013 har regjeringen sørget for å svekke den norske kontrollen med eierskap, infrastruktur og naturressurser, Vi mener eierskapet blir mer ansvarlig når eierne ikke sitter på den andre siden av jordkloden, sier Geir Pollestad, leder i næringskomiteen på Stortinget.

I 200 år har vi hatt en norsk, nasjonal børs. Nå er Oslo Børs en filial styrt fra Amsterdam
Geir Pollestad, Senterpartiet

Forrige uke ble Pollestads sleivete Facebook-melding om jålete pinsettmat en snakkis landet rundt.

I spørretimen onsdag var det nasjonalt eierskap han var opptatt av.

– I 200 år har vi hatt en norsk, nasjonal børs. Nå er Oslo Børs en filial styrt fra Amsterdam, og etterhvert foreslås enda flere selskaper lagt under hammeren, sier Pollestad.

Vil ikke selge mer i Telenor

Regjeringen har fullmakt fra Stortinget til å redusere statens eierskap helt eller delvis i Ambita, Baneservice, Mesta og Entra. I Entra er eierskapet allerede redusert gjennom børsnotering og salg av aksjer.

Mini-CV

Navn: Geir Pollestad (41).

Stilling: Stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Rogaland. Leder av næringskomiteen.

Bakgrunn: Jurist fra Universitetet i Bergen (2006). Advokatfullmektig, Projure Advokatfirma 2006–07. Stortingsrepresentant siden 2009. Politisk rådgiver og statssekretær 2007–09 og 2012–13.

Aktuell: Presser regjeringen på eierskap

Regjeringen har siden 2015 hatt fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i Telenor fra 53,97 til 34 prosent.

I eierskapsmeldingen, som regjeringen la frem i november, og som nå ligger til behandling i Stortinget, ser imidlertid ikke regjeringen behov for å selge seg videre ned i Telenor. Dermed ber den ikke om forlengelse av fullmakten til å gjøre dette.

Etterlyser sterkere argumentasjon

– Det er ikke akkurat noen thatcheristisk privatiseringsbølge regjeringen foreslår?

– Eierskapsmeldingen er betydelig mer forstandig enn den som ble lagt frem forrige gang. Da ble Kongsberg Gruppen foreslått solgt uten begrensninger på eierskapet. Se for deg en av Norges fremste forvarsleverandører med russiske eiere.

– Likevel etterlyser jeg en sterkere argumentasjon for nasjonalt eierskap, legger Pollestad til.

I eierskapsmeldingen står det at statens begrunnelse for eierskapet i selskaper som Hydro og Yara er å opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge.

– Hvilken annen begrunnelse trenger du?

– Jeg savner en begrunnelse som viser til behovet for nasjonal kontroll og styring. I flere av disse selskapene ligger statens andel på rett over 33 prosent. Jeg mener vi kan ligge godt over disse terskelverdiene, slik at selskapene kan bruke aksjer i industrielle transaksjoner. Det kan gjerne ligge rundt 50 prosent.

Staten eier 34,3 prosent av Hydro og 36,2 prosent av Yara.

Basert på onsdagens kurser vil staten måtte betale 23 milliarder kroner for å få Hydro- og Yara-andelene opp i 50 prosent.

Beklager Ekornes-oppkjøp

– Hvis du er opptatt av nasjonalt eierskap, burde du ikke heller kutte formuesskatten og gjøre det mer attraktivt for små og store investorer å satse penger på norsk næringsliv?

– Jo, og jeg er for å redusere formuesskatten på arbeidende kapital, men det har vist seg å være en lang og vanskelig vei å gå. Mange bedrifter har fått økt verdifastsettelsen på eiendelene sine, og det vet jeg har vært frustrerende.

– I stedet for å diskutere økt statlig eierandel, burde ikke diskusjonen heller handle om hvordan det norske, private eierskapet kan styrkes?

– Jo, og det er fort gjort at det blir glemt. Men vi ønsker å bruke det statlige eierskapet konstruktivt. Vi åpner for at staten kan gå inn som eier når selskaper er i ferd med å bli solgt til utlandet.

– Når ville du ha brukt den muligheten?

– Jeg synes for eksempel det er trist at Ekornes ble solgt ut av landet. Jeg synes heller ikke det er bra at Statkraft solgte seg ut av Småkraft.

Småkraft var eid av Statkraft sammen med Skagerak Energi, Agder Energi og BKK. Selskapet ble solgt til tyske Aqulila Capital i 2015 og fusjonerte senere med Norsk Grønnkraft.

Ekornes ble høsten 2018 tatt av børs og kjøpt av den kinesiske forretningsmannen Ruihai Zhao.