Cappelen Damm måtte tette Tanum-sluket

Dyr leie hos Avinor har hovedskylden for en kvart milliard kroner i nedskrivninger på Tanum, ifølge Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm.

UTEN STORDRIFTSFORDELER: Tanum hadde vanskeligere betingelser for å oppnå lønnsom drift, ifølge Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm. Foto: NTB Scanpix

– Cappelen Damm har tatt 250 millioner kroner i nedskrivninger på bokhandlere på to år. Hvordan kunne det gå så langt?

– Ved fusjonen mellom Cappelen og Damm (2007) ble begge forlags eiendeler verdsatt. Disse verdiene blir hvert år gjenstand for en vurdering: Kan de fortsatt forsvares, eller må de nedskrives? Verdien av Tanum kunne ikke lenger forsvares, ifølge Tom Harald Jenssen, konsernsjef i Cappelen Damm.

I 2007 hadde vi en god avtale med Avinor, nå er avtalen svært ugunstig for Tanum.
Tom Harald Jenssen

– Bakgrunnen ligger spesielt i leienivåene for bokhandeldrift på flyplass. I 2007 hadde vi en god avtale med Avinor, nå er avtalen svært ugunstig for Tanum. Det er bakgrunnen for at resultatet i Tanum på forholdsvis få år har gått fra hyggelige, positive tall til en situasjon med betydelig negative resultater. Da må verdiene i balansen nedskrives. Dette har imidlertid ingen kontanteffekt.

Norli og Ark

I regnskapet for 2019 alene ble Tanum nedskrevet med 120 millioner kroner. Årsregnskapet endte med 157 millioner kroner i minus. Tanum-bokhandlerne, med unntak av flaggskipet på Karl Johan og nettbutikken, selges nå til Norli og Ark.

– Hva gjør Aschehoug/Norli og Gyldendal/Ark bedre posisjonert i bokhandlermarkedet?

– Norli har ca 180 butikker, mens Ark har ca 140. Tanum hadde seks godt beliggende og attraktive bybutikker i Oslo og syv flyplassbutikker. Bokhandelsmarkedet har over flere år vist en svak utvikling. Uten å ha tilsvarende stordriftsfordeler som konkurrentene Ark og Norli, har Tanum hatt vanskelige betingelser for å oppnå lønnsom drift, sier Jenssen.

– Det har likevel vært viktig for Cappelen Damm å ta vare på det tradisjonsrike varemerket Tanum. Vi vil derfor fortsatt videreføre eierskapet til Tanum Karl Johan og tanum.no. Sammen med Tanum bokklubber vil dette danne en god plattform for utvikling av netthandelen.

Bedre forlagsdrift

 Selve forlagsdriften i Cappelen Damm viser klar bedring. Hva driver det?

– Ja, det går bedre for forlaget. Hovedforklaringen ligger i effektivisering sammen med stor satsing på utvikling av digitale læremidler og digitale lydbøker for allmennmarkedet. Investeringene har vært betydelige, men begynner nå å betale seg.

 Du sier til Bok 365 at du har store forventninger til inneværende år. Hva må på plass for at forventningene skal bli innfridd?

– Gode utgivelser står alltid øverst på ønskelista. I tillegg blir det, uansett totalvolum i den kommende læremiddelsreformen, veldig spennende å se lærernes og skolenes mottakelse av våre mange nye læremidler, både analogt og digitalt, ifølge Jenssen.

– Så skal vi i enda større grad enn tidligere tilgjengeliggjøre så mange som mulig av forlagets titler innen alle genre i alle formater og markedsføre dem i alle kanaler og på alle plattformer. Cappelen Damm står godt rustet til å møte utviklingen i markedet de kommende år.

Mini-CV

Navn: Tom Harald Jenssen (født 1953).

Stilling: Konsernsjef i Cappelen Damm.

Bakgrunn: Kom til Damm da Damm-eier Gutenberghus (senere Egmont) kjøpte Teknologisk forlag, som ble startet av faren Rudolf Jenssen. I 2006 ble bokhandlerkjeden Tanum. Har vært sjef for Cappelen Damm siden fusjonen i 2007. Styreleder i Den norske forleggerforening.

Aktuell: Nedskrivningene og salget av Tanum.