– Bankene er en del av løsningen

– Vi har ikke en situasjon nå der vi iverksetter en ekspansiv finanspolitikk, men vi må forberede oss på en slik situasjon, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

VARSLER FREMTIDIGE GREP: – Parallelt forbereder vi senere faser når virkningene for norsk økonomi blir tydeligere, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).  Foto: Anders Horntvedt

Onsdag var representanter fra finansnæringen i møte med finansminister Jan Tore Sanner. 

Formålet var å høre banknæringens syn på den økonomiske situasjonen som er oppstått etter utbruddet av coronaviruset i Norge.

Mini-CV

Navn: Jan Tore Sanner (54).

Stilling: Finansminister. Nestleder i Høyre.

Bakgrunn: Høyere utdanning innenfor markedsføring og ledelse. Stortingsrepresentant fra Akershus 1993– 2013. Kommunal- og moderniseringsminister 2013-2018. Kunnskapsminister januar 2018–2020. Finansminister siden 24. januar 2020.

Aktuell: Coronakrisen i Norge.

– Vi er i utgangspunktet godt rustet i Norge til å møte en krise. Tirsdag signaliserte vi konkrete tiltak når det gjelder permitteringsregelverk og skatt. Parallelt forbereder vi senere faser når virkningene for norsk økonomi blir tydeligere, sier Sanner.

– I dette er finansnæringen en del av løsningen. Bankene har hånden på pulsen i næringslivet, og de følger utviklingen i finansmarkedene, legger han til.

Finans Norge-sjef Idar Kreutzer bekreftet de to budskapene fra finansministeren: At det er viktig å hindre varige effekter for økonomien og at finansnæringen er en del av løsningen.

– Forbereder tiltak

– Er det manglende etterspørsel som er problemet fremover eller manglende tilbud?

– Utfordringen nå er knyttet til spredning av virus. Regjeringen vil iverksette tiltak for å begrense smittespredning og å hjelpe bedrifter, dels fordi det ikke kommer turister og dels på grunn av problemer med vareleveranser.

– Fredag kommer vi med noe på permitteringsregler. I tillegg forbereder vi tiltak som er tilpasset en situasjonen der veksten og aktiviteten blir lavere.

– Vil det hjelpe å pøse mer penger inn i økonomien hvis bedriftene ikke har kapasitet til å levere det som blir etterspurt?

– Vi har ikke en situasjon nå der vi iverksetter en ekspansiv finanspolitikk, eller en klassisk motkonjunkturpolitikk. 

– Men vi må forberede oss på en slik situasjon. Mitt ansvar er å ha tett dialog med partene i arbeidslivet.

– Vi har dialog

Finansavisen skrev onsdag at Norwegian-sjef Jacob Schram ber myndighetene om tiltak for å unngå en forverring av coronakrisen. 3.000 avganger er varslet kansellert.

– Hva konkret har dere å by på overfor flyselskaper og reiselivet?

– Fredag kommer vi med konkrete tiltak som vil være viktige for reiseliv og flybransjen. Vi har dialog med luftfartsorganisasjonene for å diskutere tiltak som kan være aktuelle. Noen kan være aktuelle på kort sikt, andre på lengre sikt.

Ser på EØS-regler

Flypassasjeravgiften må leggges på is, CO2-avgiften må kuttes, og det bør gjøres noe med momsen på persontransport, mener adm. direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Vil regjeringen også vurdere å direkte kreditt til norske flyselskaper?

– Vi er i dialog for å vurdere ulike tiltak, både på kort og litt lengre sikt. Men vi må også ivareta forpliktelsene våre knyttet til regelverket for statsstøtte.

Onsdag ettermiddag varslet samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) umiddelbare tiltak for å hjelpe en kriserammet flybransje.

Hareide understreker at flyselskapene utgjør en kritisk infrastruktur Norge trenger, og at de nå opplever en dramatisk endring fordi reisevanene endres raskt.

– Vi har en markedssituasjon som er helt endret, sier Hareide.