– Virke krever omfattende tiltak i coronakrisen

Redigering: Karoline Elgesem

– Situasjonen i reiselivet er alvorlig. Vi frykter et ras av konkurser i ellers sunne selskaper, og at folk ikke har en jobb å gå til om ikke regjeringen i dag kommer med gode og treffsikre tiltak, sier Astrid Bergmål leder for Virke Reiseliv. 

12.30 blir tiltakene fra regjeringen presentert. 

– Vi trenger kompensasjonsordninger for de som må tilbakebetale reiser til kundene som det ikke blir noe av. Dette haster og må komme nå. Staten må ta kostnaden ved permittering og sykdom, som i dag betales av arbeidsgiver. Og myndighetene må iverksette tiltak som gir selskapene bedre likviditet. De må for eksempel umiddelbart få utsatt frist for skatte- og avgiftsbetalinger, sier Bergmål.