Hun ber Olsen forklare seg om Nicolai Tangen

– Representantskapet har hverken myndighet til å ansette eller si opp noen i Norges Bank, sier Julie Brodtkorb. Onsdag skal Øystein Olsen gjøre rede for ansettelsen av Nicolai Tangen.

TALEN FØR TALEN: Som leder av Norges Banks representantskap ønsket Julie Brodtkorb velkommen til sentralbanksjef Øystein Olsens årstale i Norges Bank i februar. Foto: NTB Scanpix
Aktuell

– Hva skal representantskapet granske?

– Vi bruker ikke ordet granske, men ber om en redegjørelse om hele prosessen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen, også hvordan det norske folk skal ha tillit til at det ikke blandes privatinvesteringer med oljefondet, sier Julie Brodtkorb, leder av Norges Banks representantskap.

– Det er også naturlig å se på Yngve Slyngstads deltagelse på konferansen.

UTNEVNT: Nicolai Tangen. Foto: NTB Scanpix

VG skrev lørdag at avtroppende NBIM-sjef deltok på en konferanse Nicolai Tangen arrangerte i november, der 150 deltagere var påspandert reise og opphold. Tangen ble utnevnt som ny NBIM-sjef 26. mars, uten å ha stått på noen offentlig søkerliste. 

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at Slyngstad ikke deltok i ansettelsen. I en redegjørelse mandag skriver Norges Bank også at ingen som var involvert i ansettelsen var med på konferansen, og at banken skal betale for Slyngstads reise, deltagelse og opphold.

Redegjørelse og tilsyn

– Hvis det ble gjort feil i ansettelsen av Tangen, hvilke konsekvenser kan det få?

– Representantskapet er tilsynsorgan. Vi får en redegjørelse og ser den opp mot lover og regler, og sender eventuelt saken videre til hovedstyret, sier Brodtkorb.

– Så hvis ansettelsen av Tangen i ytterste fall gjøres om, gjøres det av hovedstyret og ikke av representantskapet?

– Representantskapet har hverken myndighet til å ansette eller si opp noen i Norges Bank, sier Brodtkorb.

Olsen må forklare

Sentralbanksjef Øystein Olsen er kalt inn for å redegjøre onsdag.

– Vil det foreligge noe resultat onsdag?

– Det kommer an på. Vi får en redegjørelse fra sentralbanksjefen. Vi kan stille de oppfølgingsspørsmålene vi ønsker. Det kan være han trenger tid til å svare på noen av spørsmålene, sier Brodtkorb. 

– Det viktigste for oss er at det er en grundig prosess, ikke at vi blir ferdige på én dag.

Norges Bank la mandag ut en redegjørelse om Tangens ansettelse. Er du fornøyd med svarene som kom der?

– Jeg leder representantskapet, men det jeg fremmer er hva et samlet representantskap mener, sier Brodtkorb.

Mini-CV

Navn: Julie Brodtkorb (født 1974).

Stilling: Adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. Leder av representantskapet i Norges Bank.

Bakgrunn: Statssekretær og stabssjef på Statsministerens kontor i 2013-2017. Leder av Kringkastingsrådet siden 2018. Adm. direktør i JKL 2011-2013. Leder av Høyres kvinneforum og medlem av partiets arbeidsutvalg i 2010-2016.

Aktuell: Representantskapet i Norges Bank ber om redegjørelse fra Øystein Olsen i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen som ny NBIM-sjef.

julie brodtkorb
øystein olsen
nicolai tangen
nbim
oljefondet
norges bank
Nyheter
Aktuell