Nedslående funn i tysk konjunkturundersøkelse

80 prosent av tyske bedrifter utenlands forventer store tap.

UNDERSØKELSE: Resultatene er inne fra en undersøkelse blant tyske bedrifter i utlandet. Foto: Michael Sohn
Aktuell

Hvert år gjennomfører Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) en undersøkelse via dets rundt 140 globalt spredte utenlandskamre (AHK). I årets utgave har over 4.000 tyske bedrifter i utlandet deltatt i AHK World Business Outlook Sping 2020, melder Norsk-Tysk Handelskammer i en pressemelding. 

Årets undersøkelse viser at 80 prosent av selskapene forventer et markant fall i omsetningen, som en direkte konsekvens av pandemien. 

15 prosent av selskapene mener at årsomsetningen vil mer enn halvere seg, mens kun tre prosent av selskapene tror på økt omsetning. 

To av tre bedrifter forventer samtidig en svekket konjunktur og at fall i etterspørselen vil være en vesentlig risiko over de neste tolv månedene. 

Har troen på den tyske staten

– Når man vet hvor eksportavhengig tysk næringsliv og industri er, gir dette en pekepinn på hvordan konjunkturen kommer til å være i nærmeste fremtid. Heldigvis har Tyskland hatt en fornuftig budsjettpolitikk de siste årene med relativt lav statsgjeld på omtrent 60 prosent, slik at staten nå kan bistå næringslivet med å komme seg gjennom krisen, sa Michael Kern, adm. direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, i pressemeldingen.

Selv om den tyske staten har satt i gang økonomiske redningstiltak, er flere av selskapene i undersøkelsen ikke i tvil om at de vil rammes hardt. 

58 prosent av selskapene mener de vil oppleve lavere etterspørsel etter produkter og tjenester. 69 prosent sier at reiserestriksjonene påvirker virksomheten. 47 prosent dropper eller reduserer investeringene. 

– Dette viser at de økonomiske konsekvensene av krisen kommer til å oppta oss mye lenger enn pandemiens varighet, kommenterer Volker Treier, sjef for utenrikshandel i DIHK.

tyskland
eksport