– Ikke bærekraftig velferdsstat

– Vi vet at velferdsstaten ikke er bærekraftig på lang sikt, sier professor Annette Alstadsæter, som vil ta opp statsgjeld for å synliggjøre coronakostnader.

FINANSIERING AV CORONATILTAK: Å bruke av Oljefondet synliggjør ikke kostnadene like godt som årlige rentebetalinger vil gjøre, mener Annette Alstadsæter, professor ved NMBU. Foto: NMBU
Aktuell

Annette Alstadsæter fremhever betydningen av å synliggjøre kostnadene ved coronakrisetiltakene. Under et webinar med statssekretær Kari Olrud Moen i Finansdepartementet tirsdag åpnet NMBU-professoren for å bruke statsgjeld i stedet for å kun ta av kapitalen i Oljefondet til å betale for coronatiltak.

– Hvorfor er ikke velferdsstaten bærekraftig?

– Det er en generell utfordring. Pensjonsutgiftene stiger, vi har et offentlig helsevesen, vi har en aldrende befolkning. Nå brukes det store summer på krisetiltak. Men skatteinntektene er ikke nok til å betale for offentlige utgifter på lang sikt. Vi har et oljefond i reserve, men er kollektivt blitt fattigere gjennom krisen. Verdien av Oljefondet har falt, sier hun.

– Hva kan gjøres for å gjøre velferdsstaten bærekraftig?

– Vi er nødt til å kutte utgifter, og/eller øke skatteinntektene.

– Er det lett å øke skattene og få den effekten man ønsker, fra et allerede høyt skattenivå?

– Om antagelsen om at skattenivået er høyt er riktig, er avhengig av hva vi får igjen. Nordiske land har taklet globalisering og omstilling bedre enn mange andre land, sannsynligvis på grunn av en høy grad av omfordeling og gode velferdssystemer som reduserer ulikhet. Her har vi ikke fått Donald Trump eller De gule vestene. Men uansett er det krevende å øke skatter ytterligere.

Å ta opp lån er en måte å synliggjøre dette på og disiplinere både befolkningens og politikeres forventninger til fremtidig offentlig forbruk
Annette Alstadsæter

Det er også mulig å øke inntekter ved å redusere misbruket av skattesystemet i form av skatteunndragelser og -omgåelser, mener Alstadsæter.

Å legge ut statsobligasjoner

Hun argumenterer for å kunne finansiere coronatiltak gjennom for eksempel å kunne ta opp statsgjeld.

– Hvorfor er det bedre?

– Hovedpoenget er å synliggjøre at det er fellesskapets penger som går ut. Å ta opp lån er en måte å synliggjøre dette på og disiplinere både befolkningens og politikeres forventninger til fremtidig offentlig forbruk, sier Alstadsæter.

– Men låneopptak kan også åpne for mer fremtidige lån og lavere budsjettdisiplin, som heller ikke er ønskelig. Det viktige er å få en felles forståelse for at vi gjennom coronakrisen er blitt kollektivt fattigere, at tiltakene er kostbare og må betales for, og at dette reduserer vårt fremtidige handlingsrom.

Vi må nå snarest tilbake til å følge handlingsregelen
Annette Alstadsæter

– Dette illustrerer også viktigheten av å ligge på og under handlingsregelen i gode tider, for å kunne ha slingringsmonn til å øke offentlig forbruk i dårlige tider. Vi må nå snarest tilbake til å følge handlingsregelen.

Riktige incentiver

– Hvordan vil du vurdere regjeringen og Stortingets arbeid under coronakrisen?

– På generelt grunnlag vil jeg si at det har vært nødvendige, raske og gode tiltak. Så er det avveining mellom treffsikkerhet, å unngå misbruk og å få pengene fort ut i bedriftene, sier Alstadsæter.

– Det som er viktigere nå, er å unngå incentiveffekter som ikke gir omstilling og produktivitet. Det må være kontroll i sanntid av hvilke bedrifter som får kontantstøtte. Vi bør også ha åpne lister over hvilke selvstendig næringsdrivende som får støtte.

Mini-CV

Navn: Annette Alstadsæter.

Stilling: Professor ved NMBU på Ås. Leder for SKATTEFORSK - Senter for skatte og adferdsforskning.

Bakgrunn: Professor ved NMBU siden 2016. Førsteamanuensis i helseøkonomi ved UiO 2007-2015. Forsker ved SSB 2004-2017 (20 prosent fra 2007). PhD fra NHH 2004.

Aktuell: Vurdering av regjeringens og Stortingets coronatiltak.