Kraftig nedgang i antall igangsettingstillatelser

Tosifret nedgang i igangsettingstillatelser til boliger i årets første kvartal.

FÆRRE STILLAS: Nedgang i antall igangsettelser i årets første kvartal.  Foto: Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Aktuell

Antall igangsettingstillatelser til boliger gikk ned med 11,2 prosent til 6.812 tillatelser, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå torsdag. 

Tallene representerer utviklingen i byggeaktiviteten. 

Oppdateringen for neste kvartal kommer 6. august.