Forsvarer kutt i oljeselskapers friinntekt

Det er logisk at oljeselskapenes friinntekt går ned når alle utgifter kan avskrives med en gang, synes statsminister Erna Solberg (H).

VIL DISKUTERE OLJEPAKKE MED STORTINGET: Statsminister Erna Solberg, her ved gjenåpningen av Apalløkka skole mandag. Foto: NTB Scanpix
Aktuell

Tirsdag legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakken for oljenæringen.

– Sp, Ap og FrP sier at de vil gjøre mer for oljenæringen. Er dere beredt til å gjøre mer der?

– Vi er jo beredt til å diskutere disse ordningene med Stortinget, sier Solberg.

At man ikke har akkurat samme friinntekten nå, når man får en annen modell for å utgiftsføre ting, er helt normalt
Erna Solberg

Regjeringens tiltak for oljenæringen innebærer at selskapene kan avskrive investeringen med en gang, i stedet for å gjøre det over seks år. Men samtidig innebærer opplegget redusert friinntekt, fra 5,2 prosent årlig i fire år til 10 prosent bare det første året, noe som har fått oljenæringen til å avvise regjeringens opplegg.

– Det er viktig å huske at friinntekten var en kompensasjon for at man hadde strukket avskrivningene ut i tid, i stedet for å ta alt med en gang. At man ikke har akkurat samme friinntekten nå, når man får en annen modell for å utgiftsføre ting, er helt normalt, sier Solberg.

– Noen ville kunne si at man nå ikke skulle hatt friinntekt i det hele tatt. Vi har syntes det er viktig å ha en friinntekt også, men ikke på samme nivået, fordi man nå ikke skal kompensere for den tiden du skulle utgiftsført utgiftene på.

If not, not

Solbergs partifelle Steffen Heggelund sier til Aftenposten at utgiftene til coronatiltak gjør det nødvendig å stramme inn på innvandringen.

– Jeg tror det er viktig at innspill og diskusjoner om programarbeidet får gå uten at jeg skal kommentere alle ting, sier Solberg.

– I Norge er innvandring en utgift hvis vi ikke får til god integrering. Hvis vi klarer å få folk raskere ut i jobb, så er det en netto pluss.

– Hvis ikke, ikke.

– Ja. Hvis ikke, ikke. Vi må faktisk ha et sterkere trykk på integreringen. Det har vi jobbet mye med. Det er en utfordring med for eksempel mange kvoteflyktninger. De er lengst vekke fra jobb. 

Norge velger gjerne unge kvoteflyktinger som lettere kan komme inn på arbeidsmarkedet enn eldre, understreker Solberg.

– Gir coronatiltakene et generelt innstrammingsbehov over tid, eller dekkes de bare fra Oljefondet og ferdig med det?

– Litt avhengig av hvordan verdensøkonomien utvikler seg kan jo denne krisen føre til at vi har et mindre handlingsrom når vi ser fire–fem år frem, sier Solberg.

– Men hadde vi latt være å bruke penger nå for å ha handlingsrom der, kan det være at vi hadde trengt enda større tiltak. Nå forsøker vi å ivareta vekstevnen i norsk økonomi slik at nye bedrifter kommer opp. Det er aller viktigst for handlingsrommet fremover.

Vil fortsatt holde smittetallet nede

Mandag besøkte statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) Apalløkka skole i Groruddalen i Oslo i forbindelse med skolestart for de eldre grunnskoleelevene.

– Det er et lite bidrag til norsk økonomi. Jeg tror det viktigste bidraget var å få første til fjerde klasse på skolen og barnehagene åpne, for det er de som krever mest intens foreldreoppfølging når de er hjemme. Men det er et tegn på at smittespredningen nå er på et nivå der vi kan gjenoppta ganske mye aktivitet, sier Solberg.

– Vi gjenåpner gradvis frem til 15. juni, men det vil være begrensninger som holder aktiviteten nede. Så har vi en utfordring: Hele den store sysselsetteren reiseliv, der kurs og konferansevirksomheten er stoppet for en stund. Sommeren med nordmenn kan bli en liten hjelper, men det er en stund til den sektoren er tilbake.

– Smittetallet R er ifølge Helsedirektoratet nede på rundt 0,5. Gitt at det er kapasitet i helsevesenet, er det ikke fordel å få R opp, for å gjøre befolkningen mer motstandsdyktig?

– Nei. Nå har vi en strategi om kontroll. Det er veldig vanskelig å ha en strategi for å la smittetallet gå opp. Antallet som kommer til å dø av en strategi hvor vi skal ha flokkimmunitet er ikke akseptabelt, sier Solberg.

Mini-CV

Navn: Erna Solberg (født 1961).

Stilling: Statsminister. Høyreleder.

Bakgrunn: Statsminister siden 2013. Partileder siden 2004. Innvalgt på Stortinget for Hordaland siden 1989. Har vært kommunal- og regionalminister. Cand.mag. med blant annet mellomfag i sosiologi og i sammenlignende politikk, og hovedfagskurs i statsvitenskap.

Aktuell: Revidert nasjonalbudsjett. Tiltakspakke for oljenæringen. Coronaviruset.