Bygg og olje senker elektrobransjen

Fallet i elektromarkedet i år og neste år vil være konsentrert om bygg og olje, venter bransjeorganisasjonen Nelfo.

LAVSPENT: Lavere byggeaktivitet rammer i neste omgang også elektrobransen. Foto: NTB Scanpix
Aktuell

I 2019 var samlet verdi av elektroarbeidene 70 milliarder kroner, inkludert el-automasjon). 

I år og neste år ventes et volumfall på henholdsvis 2 prosent og 3 prosent, ifølge en rapport som Prognosesenteret har laget for Nelfo, landsforeningen i NHO som organiserer elektrobransjen.

Hele fallet kommer innen to områder, bygg og olje.
Ove Guttormsen

– Fall på 2 prosent i år og 3 prosent neste år: Det høres ikke så fryktelig mye ut?

– Nei, det er ikke det. Men det er samlet tall du ser på, sier Ove Guttormsen, adm. direktør i Nelfo.

Noen segmenter er stabile

– Hele fallet kommer innen to områder, bygg og olje. Innen bygg blir fallet 4 prosent i år og 5 prosent neste år. Inne olje bruker vi Norges Banks vurderinger med fallet 9 prosent ned i år og 14 prosent neste år. Områdene samferdsel, energi og e-kom/telekom har ikke fått teppet revet under seg på samme måte.

– Den ventede nedgangen er volumfall. Venter dere prisfall på toppen av det?

– Vi gjør ikke det, men vi ser ikke bort fra det, sier Guttormsen.

– Det er volumtall vi greier å se på. Innen bygg er det ulike biter: Store prosjekter blir utsatt, eller de stanses opp. Den andre biten, service, er vi veldig usikker på utviklingen i – hvordan vi som privatpersoner forholder oss til investeringer i eget hus. Investeringer i solceller til boliger lå an til å doble seg, men har fått full bråstopp. Folk er usikre på tidspunktet for slike investeringer, i alle fall.

NYE TIDER: Dette er den nye normalen for elektrobransjen, mener Ove Guttormsen, adm. direktør i Nelfo. Foto: Nelfo

Guttormsen har finanskrisen friskt i minne, og hvor fort markedet kan endre seg.

Ønsker seg litt støtte

– Det vi skulle ønske var tiltak som var øremerket elektronisk bygg og infrastruktur. Elektrifiseringen er den viktigste delen av det grønne skiftet. Så tiltakene kan bidra til at gode ting blir gjort.

– Hvilke tiltak?

– At Enova øker tilskudd til husholdninger, slik at de øker investeringene i solceller og grønn energi. Tilskudd til ladestasjoner. Stimulering gjennom ROT-fradrag på tjenester i hjemmet.

ROT står for rehabilitering, ombygging, og tilbygg, inspirert av tilsvarende svensk ordning.

– Vi må regne med at dette er normalen fremover. Vi ser en digitalisering og vi står midt oppe i en elektrifisiering av energisektoren, men bransjen er på vei inn i en ny normal nå, sier Guttormsen.

– Vi venter nedtur i 2020 og 2021, og økt aktivitet i 2022. En V-formet utvikling med oppsving om ett års tid.

Mini -CV

Navn: Ove Guttormsen (født 1961).

Stilling: Adm. direktør i Nelfo.

Bakgrunn: Nelfo-leder siden 2013. Før det i Siemens i inn- og utland i 14 år. Utdannet ingeniør, med MBA på toppen.

Aktuell: Rapport om utsiktene for elektrobransjen.