Vil ha statlig mineralfond

Bransjeforeningen Norsk Industri tror et nytt, statlig investeringsfond vil sette fart på kontroversielle gruveprosjekter, og antyder tre til fem milliarder kroner som en start.

Anita Helene Hall, generalsekrætær i Norsk Bergindustri Foto: Anders Horntvedt
Aktuell

Norsk Bergindustri vil etablere et statlig investeringsfond på kommersielle vilkår som er innrettet mot mineralnæringen. Tanken er at et slikt fond skal kunne finansiere opp norsk mineralnæring raskere enn i dag, med gruvearbeidsplasser og skatteinntekter i distriktene som ønsket effekt.

Mini-CV

Navn: Anita Helene Hall (55).

Stilling: Generalsekretær i Norsk Bergindustri.

Bakgrunn: Høyere revisorstudium ved Norges Handelshøyskole 1983–1986. Ulike revisorjobber 1986–2000. Daglig leder i familieselskapet ScanHall 2000–07. Administrasjonssjef i Den norske Eterfabrikk 2007-10. Direktør i Maskingrossisternes Forening (2010–17). Generalsekretær i Norsk Bergindustri siden 2018.

Aktuell: Foreslår statlig gruvefond

– Prosjektene til Nussir ved Repparfjorden og Nordic Mining ved Engebøfjellet er gryteklare prosjekter som myndighetene snarest kan fremskynde, sier Anita Helene Hall, generalsekretær i bransjeforeningen Norsk Bergindustri, som har rundt 165 medlemsbedrifter. Bransjen omsetter for rundt 13 milliarder kroner, og hvorav rundt halvparten er eksport.

Vil ha 3–5 milliarder kroner

Hun nevner det statlige tidligfasefondet Investinor som parallell, og antyder at 3–5 milliarder kroner kan være en start.

– Hvorfor er det en statlig oppgave å skaffe risikokapital til gruveprosjekter?

– Fordi det er veldig krevende å starte gruver og annen bergindustri. Det tar lang tid, og krever mange tillatelser og avgjørelser. På lang sikt kan investeringene vise seg å gi positivt utbytte for Norge i form av arbeidsplasser og verdiskapning.

– Dessuten er det veldig kapitalkrevende. Nussir- og Nordic Mining-prosjektene beløper seg til rundt 4 milliarder kroner til sammen. Det kan gå med milliarder av kroner før man tjener penger, og denne typen kapital er det vanskelig å få tak i, sier hun.

– Bør det ikke være opp til private investorer å ta denne typen risiko?

– Markedet for å kapitalisere opp prosjekter er svært krevende, og coronasituasjonen gjør det ikke lettere for dem som er i ferd med å starte opp nå. Det finnes riktignok internasjonale fond som er beredt til å ta slik risiko, men de pengene er det gjerne stor konkurranse om å få, sier hun.

– Vanskelig å få napp hos den første

– Vil ikke knapphet på kapital sørge for at de beste prosjektene blir bygget ut først?

– Jo, men problemet nå er at coronaviruset i tillegg skaper usikkerhet i kapitalmarkedet, og det er vanskelig å få napp hos den første investoren av betydning. Etter at første investor  er på plass, kan det komme en ketchupeffekt der flere slutter seg til.

– Mangler det egentlig kapital til mineralprosjekter?

– Det er inntrykket vårt at det er krevende å skaffe tilstrekkelig langsiktig kapital som kreves til disse prosjektene, ja.

– Det er selvfølgelig risiko

– Når investorene sier nei til å investere i gruveprosjekter på grunn av risikoen er vel det fordi de er nettopp risikable?

– Det er selvfølgelig risiko, ja, men ikke mer enn i mange andre bransjer. Politisk risiko kan politikerne gjøre noe med, og når det gjelder risikokapital, er det innlysende at statlig kapital kan få fart på enkeltprosjekter. Gjennom Finnish Minerals Group har finnene en modell som vi ønsker å se nærmere på.

Gruveselskapet Sibelco har bare siden 2013 tatt ut rundt 1 milliard kroner fra virksomheten i Norge.

Nordic Mining lover på sin side superprofitt når Engebø-prosjektet først kommer i gang.

– Burde ikke marginene i seg selv være nok til å friste investorene?

– De burde kanskje det, men dette viser bare at oppstartsperioden er krevende. 

– Endres ikke av finansiering

– Nussir- og Nordic Mining-prosjektene er kontroversielle allerede. Blir det noe bedre av å blande statlige, økonomiske interesser inn i dem?

– Motstanden mot prosjektene handler primært om sjødeponiene. Hvor finansieringen kommer fra, vil ikke endre noe på det.

Finansavisen har tidligere skrevet at flere selskaper ønsker å starte utvinning av sjeldne industrimineraler i Telemark.

I Rogaland har analyseveteran og CAR-gründer Gunnar Holen fått med seg internasjonale gruvetopper på mineralprosjektet Norge Mining.

– Har Norge nok gruveprosjekter som fondet kan investere i?

– Det finnes ikke så mange prosjekter som er i den fasen nå, men Norge har store mineralressurser, både i berggrunnen og på havbunnen. Dette er råvarer som det er stor etterspørsel etter over hele verden.