– Skatteparadis er bransjestandard

Tax Justice Network Norge var ikke kjent med hvor mye Oljefondet har i skatteparadiser. Kapital summerer tallene til 1.000 milliarder kroner.

KRITISK TIL NORGES BANK: Det er oppsiktsvekkende at tvilsom skattepraksis ikke har gitt uttrekk fra fondet, mener Sigrid Klæboe Jacobsen, leder for Tax Justice Network Norge. Foto: Tax Justice Network Norge
Aktuell

Kapital skriver at Oljefondet har 1.000 milliarder kroner plassert i skatteparadiser, hvorav 180 milliarder i selskaper registrert på Cayman Islands alene.

Det er «skremmende at Norges Bank i praksis ufarliggjør den massive skatteplanleggingen som foregår i multinasjonale selskaper,» sa Tax Justice Network Norge om Norges Banks svar til representantskapet om ansettelsen av Nicolai Tangen som NBIM-sjef.

Ukjent med beløpet

– Er du kjent med hvor mye av Oljefondet selv som er registrert i skatteparadiser?

– Ikke kvantifisert, men fordi det er bransjestandard er det klart tallet må bli såpass høyt, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder for Tax Justice Network Norge.

Hun er kritisk til hvordan Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen omtalte skatteparadiser i sine svar til representantskapet om ansettelsen av Nicolai Tangen.

Norges Bank går ganske langt i svaret i å likestille Cayman Islands med nordiske land. Det er hårreisende
Sigrid Klæboe Jacobsen

 – Hva er det de skriver der som skiller seg fra Norges Banks egen praksis?

– Norges Bank har laget forventningsdokumenter der de ber om full åpenhet og at selskapene ikke lager komplekse selskapsstrukturer som kan misbrukes til å skjule skatt. De har jobbet for å komme skatteparadisene til livs ved å bruke investormakt, har fått Shell til å være åpne om skattebetalinger i alle land, og har forsøkt det samme med Facebook, sier Klæboe Jacobsen.

– Kritikken av Norges Bank går på at Olsens uttalelser gjenspeiler at skatteparadiser ikke er et problem og brukes kun for å unngå dobbeltbeskatning, men det er bare tull. Norge har skatteavtaler med 97 land, så andre land kunne vært brukt. Norges Bank går ganske langt i svaret i å likestille Cayman Islands med nordiske land. Det er hårreisende. Nicolai Tangen har også sagt i den fremlagte advokatkorrespondansen at det er uaktuelt å ta jobben hvis han må betale skatt av utbytte i Norge.

Eiendom i Luxemburg

Avkastning på ikke-notert eiendom måtte Oljefondet betalt skatt av, hvis ikke NBIM hadde satt opp et selskap for å unngå det i Luxemburg. Det er vedtatt flyttet hjem til Norge, men flyttingen vil skje over noen år fordi det tar tid å få plass de nødvendige skattemessige avklaringene rundt flyttingen, opplyser NBIM overfor Kapital.

– Tror du flyttingen vil skje før NBIM kommer skattemessig like godt ut av å flytte eiendomsforvaltningen hjem som ved å ha den i Luxemburg?

– Allerede for flere år siden krevde vi at den forvaltningen ble flyttet til Norge. Fortsatt har det ikke skjedd. Det virker som at de gjemmer seg bak noen utydelige begrunnelser, sier Klæboe Jacobsen.

Oljefondet betaler knapt skatt av avkastningen på aksjer og obligasjoner, på grunn av regler om at stater ikke beskatter hverandre.

Kina på Cayman

NBIMs investeringer i Cayman Island-registrerte selskaper er for det meste i kinesiske selskaper. Kina forbyr utenlandske direkteinvesteringer i kinesiske internettselskaper. Selskaper som Alibaba og Baidu har derfor satt opp holdingselskaper på Cayman Islands. Bare i Alibaba eier NBIM aksjer for 52 milliarder kroner.

– Bør Oljefondet selge seg ut av kinesiske internettselskaper registrert på Cayman Islands?

– Det at Oljefondet aldri har trukket seg ut av selskap med tvilsom skattepraksis, eller sågar domfelte skattelovbrudd, er oppsiktsvekkende, sier Klæboe Jacobsen. 

– Uttrekkskriterier finnes på områder som barnearbeid, og vi har lenge kjempet for et kriterium som vil gi fondet mandat til å hive ut skatteverstinger fra porteføljen. Vi har prøvd i mange år å få banken til å trekke seg ut av Credit Suisse, som er dømt for skattesnusk og hjelp til hvitvasking, og er nå sentral i forbindelse med en skandale basert på uansvarlige lån til Mosambik.  Når ikke engang slike tilfeller blir luket ut, så viser det at det lang vei å gå. 

– Er ethvert selskap som er registrert på Cayman Islands et skatteverstingselskap?

– Oljefondet bør helt klart trekke seg ut av de verste selskapene. Cayman Islands scorer 100 prosent på det å legge til rette for aggressiv skatteplanlegging, og bør derfor være et tydelig rødt flagg som bør gjøre at selskaper der vurderes nøyere.

Mini-CV

Navn: Sigrid Klæboe Jacobsen (født: 1977)

Stilling: Daglig leder for Tax Justice Network Norge.

Bakgrunn: Har tidligere jobbet for Holte Consulting som avdelingsleder og rådgiver på internasjonale prosjekter. Har vært styremedlem i Holte Consulting, Attac Norge og ulike Tax Justice Network-organisasjoner.

Aktuell: Norges Banks investeringer i skatteparadisregistrerte selskaper.