Ber kundene betale rederienes utslippskutt

Rederiforbundet vil akselerere utslippskutt fra skipsfart. Kundene får regningen.

REGNINGEN FOR AMBISJONENE: For å nå klimamålene, må alle betale mer enn i dag, sier Harald Solberg (t.v.), som her akkurat har levert Rederiforbundets rapport til Erna Solberg. Foto: Foto: Jone Frafjord
Aktuell

FNs International Maritime Organization vil halvere klimautslipp i skipsfarten fra 2008 til 2050. Norges Rederiforbund vi halvere innen 2030 og ha utslippsnøytral flåte fra 2050, ifølge en rapport overlevert til statsminister Erna Solberg mandag.

– Hvorfor har dere mer ambisiøse mål enn IMO?

– Målene baserer seg på IMOs ambisjoner, men vi tror det er viktig at noen leder an på å utvikle teknologi som gjør at vi faktisk når IMO-målene, sier Harald Solberg, adm. direktør i Norges Rederiforbund.

– Hvis man ser på ventet vekst i verdenshandelen, i alle fall før corona, så må vi også for å nå IMOs ambisjoner få faset inn nullutslippsskip fra 2030 og fremover. Så drar vi til og sier at målet vårt er å kun bestille skip basert på nullutslippsteknologi fra 2030. 

Dette kommer ikke til å bli skalert uten at det er lønnsomt
Harald Solberg, Rederiforbundet

– Hvis det er for «å nå IMOs ambisjoner», har Rederiforbundet da større ambisjoner enn IMO, eller følger de av IMOs ambisjoner?

– Det ER større ambisjoner. Vi tror ikke at målene til IMO vedtatt i 2018 vil være målene i 2030. Vi tror reguleringene vil bli strammere. Som næring gjør vi lurt i å lene oss ekstra langt fremover og stimulere til raskere utvikling, sier Solberg.

Kundene må betale mer

– Hvor mye mer vil det å heve ambisjonene koste?

– Det er ingen som kan pålegge at noen bestiller noe som ikke er lønnsomt. Så dette krever at man har et rammeverk for ordninger, enten høyere pris på CO2 eller bedre støtteordninger for andre energiformer, sier Solberg.

– Men utviklingsfasen vil åpenbart koste noe. Og der trenger man myndighetene på laget for å stimulere teknologiutviklingen.

Rederiforbundet ber myndighetene om F&U-midler, om et F&U-fond, om markedsreguleringer, og om – fra 2050 – internasjonalt forbud mot drivstoff som ikke er klimanøytralt.

– Er kostnadene underordnet? Målet er så viktig at koste hva det koste vil?

– Nei. For dette kommer ikke til å bli skalert uten at det er lønnsomt. Hvis det skal bli en storskalaløsning, må man ha teknologi, distribusjon, og det må være lønnsomt å bruke alternative drivstoff. Alt dette henger sammen. Tyngden av investeringene ligger ikke i skipene som sådan, men på landsiden. Det går på distribusjonsstrukturen og energifremstillingen.

– Hvor stor del av kostnadene tas av næringen, og hvor stor del må sendes til skattebetalerne?

– Jeg tror ikke så mye skal sendes til skattebetalerne. Men for å nå klimamålene, må alle betale mer enn i dag, enten gjennom CO2-avgift eller gjennom å stimulere til annen energi.

Nullutslippambisjoner siden 2008

– Det er 30 år til 2050. Hvilke av Rederiforbundets ambisjoner i 1990 har blitt innfridd i 2020?

– Jeg tror vi har lang track record i Norge på å være tidlig ute på å ha høye ambisjoner. Vi hadde nullutslippambisjoner i 2008 som mange lo av, eller i alle fall ristet litt på hodet av, da de ble vedtatt, sier Solberg.

– Hvor mye har utslippene sunket fra 2008 til 2020?

– Vi har tall for 2015. Det tilsier 12 prosent ned i absolutte tall. Utslipp pr. enhet har falt 30 prosent, supplerer en av Solbergs medarbeidere i Rederiforbundet.

– Dere ønsker forbud mot drivstoff som ikke er klimanøytralt i 2050. Så ingen transport av olje på skip etter 2050?

– Hvis du skal benytte deg av olje eller gass, må du da ha en form for karbonfangst og -lagringsstruktur. Eller så man bruke LNG til å produsere hydrogen eller ammoniakk med krabonfangst- og lagring, sier Solberg. 

– Verden må uansett finne en løsning på karbonfangst og -lagring.

Å få med seg politikerne

– Du har utdannelse innen statsvitenskap. Er det nyttigere til å få med seg politikerne enn et mer typisk maritimt fag som skatterett?

– Jeg tror næringen trenger alle utdanninger, sier Solberg.

Mini-CV

Navn: Harald Solberg (født 1976).

Stilling: Adm. direktør i Rederiforbundet.

Bakgrunn: Adm. direktør i Norges Rederiforbund fra 1. januar 2018. Tidligere leder av Det kongelige sekretariat ved Slottet, viseadm. direktør og direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Rederiforbundet, adm. direktør i Dagsavisen, viseadm. direktør i Mentor Medier, statssekretær i Finansdepartementet (2003-2005), politisk rådgiver ved Statsministerens kontor (2001-2003) og politisk rådgiver og vararepresentant for KrF på Stortinget. Cand. mag. med hovedfagsstudier i statsvitenskap fra Universitet i Oslo.

Aktuell: Vil halvere klimautslipp fra skipsfarten innen 2030, fjerne dem fra 2050.

norges rederiforbund
harald solberg
erna solberg
klimautslipp
Nyheter
Aktuell