Norges Bank forsvarer knitrende sedler

Kontantbruken synker under pandemien, men Norges Bank er på vakt mot at næringsdrivende avtaler seg bort fra plikten til å ta i mot sedler og mynt.

KONTANT HOLDNING: Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache mener sedler og mynt fortsatt spiller en viktig rolle i betalingssystemet. Foto: Iván Kverme
Aktuell

Mens bruken av kontanter har falt fra 8 prosent til 3 prosent siden i høst, ifølge Norges Banks spørreundersøkelse, holder folk mer kontanter enn vanlig av beredskapsgrunner.

– Vil coronakrisen få langsiktige konsekvenser for butikkers mulighet til å nekte å ta imot kontanter?

– Det gjenstår å se hvor langvarige konsekvensene blir, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Vi konstaterer at kontantbruken har gått ned. Det kommer som er direkte oppfordring fra myndighetene og er et smitteverntiltak, men er også en langsiktig trend som er blitt forsterket. Vi har nok ikke endret syn. Vår vurdering er at kontanter har egenskaper som bidrar til tillit til pengesystemet og et effektivt betalingssystem. Vi mener de må være tilgjengelige og anvendelige. Vi er opptatt av at næringsdrivende ikke skal kunne avtale seg bort fra å ta imot kontanter.

– Så Norges Banks holdning er at det også i fremtiden bør være verboten å nekte å ta imot kontanter?

– Det er vår holdning nå, i alle fall.

Negative renter

Norges Bank har i løpet av coronakrisen senket styringsrenten fra 1,50 prosent til null prosent.

– Digitale sentralbankpenger vil ikke gi samme beskyttelse som fysiske kontanter mot negative renter?

– I teorien er det riktig. Det forutsetter at kontanter forsvinner helt, men det ser ikke vi helt for oss, sier Wolden Bache.

– Det er ikke først og fremst av hensyn til pengepolitikken at vi eventuelt skal innføre digitale sentralbankpenger. Jeg tror det er viktig å ha i bakhodet.

– Selv om det ikke er begrunnelsen: Hvis dere har innført det, så vil det kunne øke spillerommet for pengepolitikken?

– I prinsippet. Det kan fortsatt være noen kostnader knyttet til negative renter som kan påvirke finansmarkedenes funksjonsmåte og risiko forbundet med det, som er litt uavhengig av eksistensen av kontanter.

Etter planen vil Norges Bank våren 2021 konkludere om egenskapene digitale sentralbanker bør ha kan oppnås i ulike teknologiske løsninger. 

– Den datoen er fristen vi har gitt oss selv for denne fasen av utredningen av digitale sentralbankpenger. Så må vi fatte nye beslutning om vi skal gå videre og teste ut dette i praksis, sier Wolden Bache.

– Vi skynder oss langsomt.

Bekymret for IKT-avhengighet

Norges Bank ønsker at finansbedrifter blir mindre avhengig av en enkelt IKT-leverandør, slik at bytte av leverandør kan skje «effektivt og sikkert». Hvis det skal være realistisk også når et bytte må skje på kort varsel, må systemeiere ha tatt høyde for det gjennom planer, avtaleverk, ressurser og kompetanse, understreker Norges Bank i sin årlige rapport om finansiell infrastruktur.

– Det er for så vidt ikke nytt. Den vurderingen har vi hatt med oss i tilsyns- og overvåkingsarbeidet vårt over tid, sier Wolden Bache.

– Og det vil være med oss fremover. Det gjelder selvfølgelig der vi har konsesjons-og tilsynsmyndighet, men også i anbefalinger knyttet til betalingssystemet for øvrig.

Fersk visesentralbanksjef

Wolden Bache har vært visesentralbanksjef med ansvar for den klassiske sentralbankvirksomheten (pengepolitikk og finansiell stabilitet, men ikke Oljefondet) fra og med april i år.

– Når holder du din første årstale?

– Dét er det ikke naturlig å kommentere.

Mini-CV

Navn: Ida Wolden Bache (født 1973).

Stilling: Visesentralbanksjef.

Bakgrunn: Utnevnt til visesentralbanksjef fra og med april i år til og med 2026. Har tidligere blant annet ledet avdelingene for pengepolitikk og for finansiell stabilitet i Norges Bank, og vært seniorøkonom i Handelsbanken. Master i økonomi fra LSE 1999, PhD fra UiO 2007.

Aktuell: Norges Banks rapport om finansiell infrastruktur.

ida wolden bache
norges bank
digitale sentralbankpenger
kontanter