Varsler lengre arbeidsgiverperiode

Det er ikke gitt at det er riktig å fortsette med en historisk kort arbeidsgiverperiode, sier Torbjørn Røe Isaksen før regjeringens neste tiltakspakke.

NY FASE: Regjeringens neste krisepakke vil gjenspeile at samfunnet er over i en ny fase. Da er det ikke gitt at en historisk kort arbeidsgiverperiode videreføres, ifølge arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: NTB Scanpix
Aktuell

– Det kommer nye krisepakke om noen dager. Hva slags permitteringsregler er riktige i den nye fasen?

– Det som er viktig overordnet er at reglene som er tilpasset en ekstrem krisesituasjon må tilpasses en ny situasjon, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Det har kommet mye kritikk om at permitteringsreglene gjorde det for lett å permittere. Jeg mener det var helt nødvendig å ha en historisk kort arbeidsgiverperiode i den perioden vi har vært inne i. Det er ikke gitt at det er riktig videre.

Perioden arbeidsgiverne har betalt full lønn etter at permittering er iverksatt er under coronakrisen redusert til to dager fra 15 dager.

– Blir det et element av pisk og ikke bare gulrot?

– Nå har vi hatt en permitteringsbølge som ikke har noen parallell i fredstid i Norge. Vi kommer aldri tilbake dit vi var, men vi skal inn i en situasjon der det er mer en økonomisk krise enn en helsekrise. Da må verktøyene tilpasses til det.

Kamp mot arbeidskrim

Regjeringen hadde mandag toppmøte om kampen mot arbeidskriminalitet med blant annet LO, NHO og Skatteetaten. Offentlige instanser skal kunne dele informasjon, og det kommer egen lov mot lønnstyveri – at arbeidsgiver uten grunnlag holder tilbake noe arbeidstager har krav på, enten det er lønn, feriepenger, pensjon eller annet.

Heller ikke i dag er det lov å stjele pengene til de ansatte
Torbjørn Røe Isaksen

– Deling av informasjon og lov mot lønnstyveri – det er fortsatt mange lavthengende frukter i kampen mot arbeidslivskriminalitet?

– Deling av informasjon er et arbeid som haster og som vi må få på plass så raskt som overhodet mulig, fastslår Røe Isaksen.

– Når det gjelder lønnstyveri, er det en illustrasjon på at vi er nødt til å følge opp med nye verktøy. Useriøse og kriminelle bedrifter finner stadig nye måter å misbruke eller bryte regelverket på.

– Hva er begrunnelsen for å ha en eksplisitt lov mot lønnstyveri?

– Heller ikke i dag er det lov å stjele pengene til de ansatte. Men i dag har vi bare straffebestemmelser som sannsynligvis rammer det, og det gjør at lovverket blir uklart, sier Røe Isaksen. 

– Det andre er at vi ved å lage en egen straffebestemmelse får rammet inn hva som er lønnstyveri. Det er ikke bare at man bokstavelig talt stjeler lønnen, det kan også være payback for for eksempel utstyr eller husleie. Den tredje fordelen er at hvis vi plasserer det i arbeidsmiljøloven, så kan Arbeidstilsynet forfølge dette når de er på inspeksjon. I dag er det i praksis sånn at kan de spørre om du har en lovlig arbeidskontrakt, men vanskeligere for dem å gå inn i om betingelsene er fulgt.

Kriminelle og useriøse bedrifter skaper ikke bare problemer for arbeidstagere, understreker Røe Isaksen, men også for mange normale bedrifter innen blant annet håndverk.

Tviler på stor fare for misbruk

– Gjør det nødvendige tempoet i krisepakkene at de er ekstra sårbare for misbruk, sammenlignet med tiltak ellers?

– Vi har aldri laget ordninger så raskt og delt ut så mye penger på så kort tid. Samtidig er det full åpenhet om den delen av tiltakspakken som har gått til bedriftene. Samtidig er grensene i praksis lukket, som begrenser det noe, sier Røe Isaksen.

– Men det er klart, det er en fare for misbruk av ordningene. Men at det er en stor fare har vi ikke sett noen tegn på.

Mini-CV

Navn: Torbjørn Røe Isaksen (født 1978).

Stilling: Arbeids- og sosialminister.

Bakgrunn: Master i statsvitenskap, cand.mag., mellomfag, idéhistorie og medievitenskap, UiO 1999–2008. Leder i Unge Høyre 2004–2008. Stortingsrepresentant fra Telemark 2009–2013. Kunnskapsminister 2013–2018. Næringsminister fra januar 2018 til januar 2020.

Aktuell: Tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Coronakrise.