Nye broer og coronasjekk til kommunene

Kommunene vil bli kompensert for lavere skatteinntekter eller nødvendige merutgifter, ifølge avtalen FrP og regjeringen ble enig om torsdag.

KOMMUNEAVTALE: Helge André Njåstad (Frp) og regjeringen tar hensyn til fergeopprøret. Foto: NTB Scanpix
Aktuell

– Avtalen har et stort omfang, sier Helge André Njåstad (FrP).

– Den regulerer politikken overfor kommunesektoren på mange ulike felt. Jeg merker meg at ett av regjeringspartiene, Venstre, sa at en god proposisjon er blitt enda bedre av et Fremskrittspartiet har hjulpet til. Det synes jeg var raust sagt. Vår hovedprioritet har vært å gi kommunene forutsigbarhet og trygghet, slik at de kan holde hjulene i gang, i tillegg til å forbedre proposisjonen på distrikt og sosial profil.

Kommunesektoren skal kompenseres for skattenedgang som følge av coronaviruset.

– Foreligger det noen nye anslag om det?

– Nei, det gjør det ikke. Det er derfor vi sier at vi må komme tilbake til det i senest nysalderingen. Det er satt ned et utvalg av regjeringen og KS som følger situasjonen nøye, og regjeringen må gi oss løypemeldinger til høsten for hvordan anslagene slår inn.

Nysalderingen skjer i desember.

Milliardsprik

Det har vært avvik på et tosifret antall milliarder mellom Finansdepartementet og KS om hvordan coronaviruset og tiltakene mot det rammer kommunene.

– Det er ikke gjort noen endringer i det. Vi forholder oss til Finansdepartementets anslag, men i likhet med SSB, Norges Bank, KS og mange eksperter tror også vi at Finansdepartementet er for optimistisk, sier Njåstad.

– Derfor har det vært viktig å sikre en mulighet til å justere om anslagene ikke stemmer, at vi det kan komme tilbake i nysalderingen.

– Er det da bare anslaget for skatteinntektene som blir vurdert?

– Også anslaget for nødvendige merutgifter, og så har vi i tillegg et punkt om kollektivtransport: hvis fylkeskommunene har reduserte billettinntekter, men på grunn av smittevernregler må ha full produksjon, må vi komme tilbake til fylkeskommunene om kompensasjon for billettinntekter også.

Broer til fjerne øyer

Fergeopprøret langs kysten utløser både mer penger til kutt i fergepriser og en enighet om at flere ferger skal erstattes av broer.

– Hva er tidsplanen for det?

– Jo fortere, jo bedre. I dag subsidierer staten alle fergesamband med mange millioner hvert år. Det er smartere for oss å bruke pengene i 45 år på bro, i stedet for å bruke pengene i all evighet på ferger, sier Njåstad.

– Det er bedre for dem som bor på øyene, for da har de døgnåpen vei; det er mer miljøvennlig, for det blir mindre utslipp enn med ferge; og det er god samfunnsøkonomi. I dag betaler de som bor på øy bombillett på fergen. Med bro vil det være gratis etter 15 år. Fergeavløsningsordningen er et Kinderegg. Det har vært vår baby hele veien.

– Er brobygging også ment som et aktivitetstiltak?

– Nei, dette vil vi gjøre uansett. Men fylkeskommunene må gjerne sette i gang raskt for å sikre sysselsetting. Det er en del mindre prosjekter, så norske entreprenører kan gjøre dette.

Mini-CV

Navn: Helge Andre Njåstad (født 1980).

Stilling: Stortingsrepresentant (FrP) for Hordaland.

Bakgrunn: Innvalgt på Stortinget siden 2013. Ordfører i Austevoll 2003-2013. Har jobbet i Austevoll forlag.

Aktuell: Enighet med regjeringspartiene om kommuneøkonomi.

helge andre njåstad
ks
kommuneøkonomi
coronavirus
finansdepartementet
fremskrittspartiet
venstre
Nyheter
Aktuell