Ap liker NHOs 2030-ambisjoner

– Man skal bare skatte nok, sier Espen Barth Eide (Ap) om NHOs ti ambisjoner for norsk økonomi frem mot 2030.

IKKE BARE ØNSKET OM ØKT ORGANISASJONSGRAD: Espen Barth Eide (Ap) liker de fleste av NHOs ambisjoner.  Foto: NTB Scanpix
Aktuell

NHO har lansert ti ambisjoner for norsk økonomi i 2030, og samlet denne uken toppolitikere for å diskutere dem (se tabell).

– Hvor mange av de ti punktene til NHO vil Ap støtte?

– De aller fleste, tror jeg, med et lite forbehold for skatt, selv om heller ikke vi mener at man skal skatte mest mulig, sier Espen Barth Eide.

– Man skal bare skatte nok. Jeg mener også veldig sterkt at særlig oss som er glad i velferdsstaten og offentlig sektor har et ansvar for at den styres mest mulig effektivt, og vi må alltid stille spørsmål om den kan drives mer effektiv enn i dag. 

Barth Eide støtter også NHOs ambisjon om høyere sysselsettingsgrad.

– Velferdsstaten er bare bærekraftig hvis andelen som jobber i produktiv sektor er stor nok til å opprettholde støtten til resten. Og klimaambisjonen er jeg helt enig i, sier Barth Eide.

– Eiendom død kapital

NHO har som ambisjon at skattenivået ikke overstiger 40 prosent av fastlands-BNP og at sysselsettingsandelen i privat sektor stiger fra 70 til 72 prosent – og det samtidig som aldrende befolkning legger beslag på en større del av offentlige ressurser.

Spørsmålet er hvordan man beskatter, ikke bare det samlede skattetrykket
Espen Barth Eide

– Lar målene som Ap deler seg nå uten lavere skattetrykk og uten høyere privat sysselsettingsandel?

– Det tror jeg. Som også Erna Solberg sa: spørsmålet er hvordan man beskatter, ikke bare det samlede skattetrykket. Stimulerer man innovasjon og nyskapning, som bidrar til verdiskapning, er det for eksempel noe annet enn eiendom, som er død kapital, sier Barth Eide.

– I mitt hode er det ikke bare spørsmål om skattenivået, men om klok skattelegging, som sørger for at man er konkurransedyktig og dynamisk i en åpen økonomi. Det mener jeg er en nesten like viktig diskusjon som prosentandelen totalt.

– Litt umoderne mål om balanse

– Ett av NHOs mål er balanse i driftsbalansen utenom oljeinntektene. Men gir det mening å ha mål om det?

– Jeg er i alle fall opptatt av at vi å ha en høyere verdiskapning utenom olje enn i dag. Fastlandsindustriens bidrag til verdiskapningen må opp. Da må man satse på nye teknologier, men også kjent prosessindustri og havbruk, sier Barth Eide.

– Mål om balanse hele tiden er litt umoderne, etter min mening, men vi må i alle fall sørge for at vi har mange ben å stå på, og at vi deltar i de internasjonale verdikjedene som gir mening i fremtiden og ikke låser oss fast i de som er nedadgående.

Å ta vare på WTO- og EØS-avtalene er også svært viktig, understreker Barth Eide.

Mini-CV

Navn: Espen Barth Eide (født 1964).

Stilling: Stortingsrepresentant for Oslo Arbeiderparti. Klimapolitisk talsmann i partiet.

Bakgrunn: På Stortinget fra 2017. FNs spesialrådgiver for Kypros 2014–2017. Direktør i World Economic Forum 2014–2016. Utenriksminister 2012–2013 og forsvarsminister 2011–2012. Var tidligere statssekretær i de samme departementene. Forsker ved NUPI. Cand.pilot. i statsvitenskap fra UiO.

Aktuell: Tilslutning til flere av NHOs ambisjoner for 2030.

Vil ha norsk CCS

– Hvor trygg er du på at det foreligger en løsning for karbonfangst og -lagring (CCS) i stor skala i løpet av de neste ti årene?

– I de neste ti årene har vi nok kommet langt. Men jeg er litt bekymret for om den vil være utviklet i Norge, for jeg synes det er litt uklare signaler om de norske prosjektene, sier Barth Eide.

– Men jeg er ganske trygg på at CCS kommer til å virke, og jeg tror at fortsatt forskning og utvikling og innovasjon vil få prisen ned, og så vil økt karbonpris gjøre det mer og mer meningsfylt å deponere CO2. Så skjønner jeg også at dette er en løsning for noen tiår, for enda lenger frem er det ikke sikkert vi har utslipp fra produksjon. Men vi har ikke tid til å vente på det.

NHOs ambisjoner for 2030

Generell ambisjonDet vil si
1. Høyere verdiskapningBNP opp fra 575.000 til 650.000 kr pr. innbygger
2. Høyere yrkesdeltakelseSysselsettingsandel opp fra 73,1 % til 77,5 %
3. Større privat sektorAndelen timeverk i privat sektor opp fra 70 % til 72 %
4. Utenriksøkonomi i balanseDriftsbalanse, uten statens oljeinntekter, rundt null
5. Reduserte klimagassutslippCO2-utslipp ned 50 % fra 1990 i samarbeid med EU
6. Økt innovasjons- og omstillingsevneBlant innovasjonslederne i Europa, 20 % over EU-snitt
7. Tette kompetansegapetAndelen NHO-bedrifter med udekket kompetansebehov halveres
8. Konkurransedyktig skattetrykkIkke over 40 % av verdiskapningen på fastlandet (43,1 % i 2019)
9. Høy tillitBevares på minst dagens nivå
10. Høyere organisasjonsgradOpp fra 60 % til 63 %
Kilde: NHO
espen barth eide
Arbeiderpartiet
NHO
ccs
skatt
sysselsetting
erna solberg
Nyheter
Aktuell