Håkon Haugli i Innovasjon Norge har fem konkrete tiltak for å få Norge ut av coronakrisen

Bedriftsledere på gråten har ringt Innovasjon Norge-sjefen for å få penger. På grunn av coronakrisen er pengesekken doblet fra 7 til 14 milliarder kroner. 

HAR DOBLET PENGESEKKEN: – Vi anbefaler at myndighetene legger langsiktige løp for tilgang til tidligfase- og vekstkapital, sier Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli.  Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge
Aktuell

Normalt er Innovasjonstalen en konferanse der rundt 300–400 samfunns- og næringslivstopper er tilstede.

Men denne våren og sommeren er det mye som ikke er normalt. Onsdag ettermiddag ble Innovasjon Norges årlige konferanse avholdt digitalt, med videoopptak fra Oslo Streaming Senter i Bjørvika.

Mini-CV

Navn: Håkon Haugli (51).

Stilling: Adm. direktør i Innovasjon Norge.

Bakgrunn: Cand.jur., UiO 1991-1997. Isco Group 1998-2001. McKinsey & Co 2001–2006. Gjensidige 2006–2009. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Oslo 2009–13. Adm. direktør i Abelia 2014–2019.

Aktuell: Holdt Innovasjonstalen 2020 onsdag.

Tilstede i studio for å delta i seminaret var imidlertid både kronprins Haakon, næringsminister Iselin Nybø (V), Jotun-sjef Morten Fon og Thina Saltvedt fra Nordea.

– Det skal være strenge krav

– Innovasjonstalen er vår viktigste anledning til å gi innovasjonspolitiske råd til oppdragsgiveren vår, som er Nærings- og fiskeridepartementet, sier Haugli.

Haugli ga fem konkrete råd i talen: Fortsatt fart i grønn omstilling, sammen om eksport, langsiktig løp for tilgang til risikokapital, spissing av fylkeskommunenes strategier for regional spesialisering, samt at offentlig sektor må ta ansvar som innovasjonsmotor.

– Du ønsker økt tilgang til offentlig risikokapital. Kan ikke også krisen ha noen positive trekk, ved at bedrifter som ikke har livets rett blir rensket ut?

– Norge trenger flere gode gründere og flere vekstbedrifter, og det vi anbefaler, er at myndighetene legger langsiktige løp for tilgang til tidligfase- og vekstkapital. Men selvfølgelig skal det fortsatt være strenge krav til hvem som er del av det løpet, sier Haugli.

Forvalter på 14 milliarder kroner

I krisen er Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer blitt doblet fra 7 til 14 milliarder kroner.

– Burde ikke bedriftene konsentrere seg om å bearbeide markedet og snakke med kundene i stedet for å skrive søknader om statsstøtte?

– Den viktigste jobben bedriftene gjør, er selvsagt i markedet. Vår rolle er ikke å erstatte hverken kunder eller investorer, tvert imot. En krone fra oss blir matchet med to kroner fra investorer.

Flasketuten peker på oss i Innovasjon Norge, sa Haugli i talen. Han fortalte også at han hadde hatt mange samtaler med gründere som har sett livsverket gå i oppløsning, og at noen av dem hadde vært på gråten.

– Hva har du tilbudt da?

– Noen gründere har vært i en fortvilt situasjon, og noen har vært misfornøyde med avslag på søknader eller fremdriften i saksbehandlingen. Det er ingen tvil om at bedriftene har store forventninger til oss som organisasjon. Men jeg går ikke inn i behandlingen av enkeltsaker, og vi avslår søknader, også i en krise.

– Krisen byr på muligheter

– Hvilke muligheter ligger det i krisen for norsk næringsliv?

– Rent umiddelbart byr krisen på muligheter innenfor helsenæringen og digitale tjenester. Vi har sett at Pexip gikk på børs 14. mai, to måneder etter at coronatiltakene trådte i kraft. Det ble tidenes største børsnotering av et norsk teknologiselskap, og det er all grunn til å gratulere.

– Videre har verdens behov for mat ikke blitt mindre. Norges rolle som eksportør av sjømat er blitt viktigere. Generelt er norsk næringsliv langt fremme innenfor alt som har med havet å gjøre, ikke minst på elektrifisering av maritim sektor.

håkon haugli
innovasjon norge
innovasjonstalen
Nyheter
Aktuell