Støre avviser industrikrav i omsorgsyrkene

Norsk Industris forslag om at skoler, barnehager og eldreomsorg lærer produktivitet av prosessindustrien blir avvist blankt av Jonas Gahr Støre.

SOMMERFROKOST: Ap-leder Jonas Gahr Støre oppsummerte det politiske halvåret på en pressefrokost på utestedet Blå, rett vest for Akerselva. Foto: NTB Scanpix
Aktuell

Ap-leder Jonas Gahr Støre advarer mot innstrammingspolitikk, som mange land slo inn på etter finanskrisen, og advarer mot NHOs forslag om skattekutt på 10 milliarder kroner. Samtidig taler aldrende befolkning for økte offentlige utgifter.

– Skal vi tolke deg som at det er behov for høyere skatter i årene fremover, eller argumenterer du bare mot lavere skatter?

– Det er ikke noe mål med høyere skatter. Det er et mål at skattesystemet skal være rettferdig, og at vi skal fordele byrdene slik at de med sterkest skuldre tar de største løftene, sier Støre.

– NHOs oppskrift er: ja, vi får mer å løse i forhold til en aldrende befolkning. Og så skal vi kutte 10 milliarder i året. De vil ha mer, og ta inn mindre. Det går ikke opp. Og jeg er veldig kritisk til analysen om å bruke effektivitets- og produktivitetskrav fra prosessindustrien inn i skoler, eldreomsorg og barnehager. Dette er sektorer vi organiserer annerledes enn industrien av en grunn: De skal løse andre typer oppgaver.

– Kommer vi da utenom høyere skatter, i lys av aldrende befolkning?

– Arbeiderpartiet har ikke noe mål om høyere skatter som sådan. Vi vil ha mer rettferdige skatter, og så skal vi legge frem vårt forslag om det når vi kommer til valget.

Formuesskatten

Regjeringens seneste kutt i formuesskatten er konsentrert om arbeidende kapital, gjennom justering av verdsettelsesrabatten.

– Gjør det dette kuttet mer spiselig for Arbeiderpartiet, eller mindre uspiselig, enn andre kutt i formuesskatten?

– Arbeiderpartiet har ikke prioritert det i vårt budsjett. Vi mener det er feil vei å gå og har andre forslag, sier Støre.

Ap ville gitt kommunene 6 milliarder kroner ekstra for å håndtere coronafølgene.

– Regjeringen tar seg for mye tid. Den skal vente for lenge. Det kan bli kritisk for mange.

Normalisering, men beredskap

– Norges Bank oppjusterer anslagene noe og varsler renteheving om noen år, altså i 2022–2023. Er det verste i økonomien over nå?

– På grunn av pakkene som er vedtatt på Stortinget hvor Arbeiderpartiet har vært toneangivende, har vi klart å hindre de mest dramatiske utslagene, sier Støre.

– Men jeg tror vi gjør feil ved å si at dette er over. Fire av ti nordmenn kan komme i en veldig vanskelig privatøkonomisk situasjon. Mange bedrifter står og vipper nå. Det er for tidlig å si om etterspørselen kommer tilbake. Vi må må fortsatt være veldig våkne og ha beredskap for å stille opp for økonomien.

– Er du og andre partiledere også beredt til en nytt samarbeid ved en eventuell oppblussing av coronakrisen?

– Vi må sette nasjonens ve og vel først. Når det kreves, legger vi forskjeller til side og samles, sier Støre.

– Men politikken kommer nok til å vende tilbake til det normale, med kjente skillelinjer. Det er naturlig. Det er bra for demokratiet. Men Arbeiderpartiet har en lang tradisjon for at når det trengs, stiller vi opp for å sikre at folks trygghet blir tatt vare på.

Mini-CV

Navn: Jonas Gahr Støre (født 1960).

Stilling: Leder for Arbeiderpartiet.

Bakgrunn: Innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2009. Helse- og omsorgsminister 2012-2013, utenriksminister 2005-2012, generalsekretær i Norges Røde Kors 2003-2005, statssekretær ved SMK 2000-2001. Utdannet statsviter ved Sciences Po i Paris. Har formue fra familiens salg av Jøtul.

Aktuell: Arbeiderpartiets oppsummering av første halvår i politikken.

jonas gahr støre
Arbeiderpartiet
NHO
norsk industri
coronavirus
formuesskatt
Nyheter
Aktuell